Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Tesalonica 2:1-20

2  Sa walay duhaduha, kamo nahibalo, mga igsoon, nga ang among pagduaw+ kaninyo wala makawang,+  apan kon sa unsang paagi, human kami mag-antos+ una ug gipasipalahan+ (ingon sa inyong nahibaloan) sa Filipos,+ kami nakabaton ug kaisog pinaagi sa atong Diyos nga isulti+ kaninyo ang maayong balita sa Diyos uban ang hilabihang pakigbisog.  Kay ang tambag nga among gihatag wala maggikan sa sayop o sa kahugawan+ o pinaagig limbong,  apan, ingon nga kami napamatud-an sa Diyos nga angayang piyalan+ sa maayong balita, busa nagsulti kami, ingon nga nagpahimuot,+ dili sa mga tawo, kondili sa Diyos, kinsa nagpamatuod sa among mga kasingkasing.+  Sa pagkatinuod, wala kami sukad makaplagi nga nag-ulog-ulog,+ (ingon sa inyong nahibaloan) o nagminaot+ alang sa hakog nga pangibog,+ saksi ang Diyos!  Ni kami nagtinguhag himaya gikan sa mga tawo,+ wala, ni gikan kaninyo o gikan sa uban pa, bisan tuod kami mahimo untang gastosong pabug-at+ ingon nga mga apostoles ni Kristo.  Sa kasukwahi, kami nahimong malumo sa inyong taliwala, sama sa usa ka nagpasusong inahan nga nagpangga+ sa iyang kaugalingong mga anak.  Busa, kay may malumong pagmahal kaninyo,+ kami nahimuot nga ipaambit kaninyo, dili lamang ang maayong balita sa Diyos, kondili usab ang among kaugalingong mga kalag,+ tungod kay kamo nahimo man nga among hinigugma.+  Tino nga kamo nahinumdom, mga igsoon, sa among paghago ug pagbudlay. Among giwali ang maayong balita sa Diyos kaninyo nga nagtrabaho+ magabii ug maadlaw aron dili makahatag ug gastosong pabug-at kang bisan kinsa kaninyo.+ 10  Kamo mga saksi, mao man usab ang Diyos, kon sa unsang paagi kami nahimong maunongon ug matarong ug dili-masaway+ nganha kaninyo nga mga magtutuo. 11  Uyon niana kamo nahibalo pag-ayo kon sa unsang paagi, ingon sa usa ka amahan+ ngadto sa iyang mga anak, kami nagpadayon sa pagtambag+ sa matag usa kaninyo, ug sa paghupay ug sa pagpamatuod nganha kaninyo, 12  aron kamo magpadayon sa paglakaw+ nga takos sa Diyos kinsa maoy nagtawag+ kaninyo ngadto sa iyang gingharian+ ug himaya. 13  Sa pagkatinuod, mao nga kami usab sa walay-hunong nagpasalamat sa Diyos,+ tungod kay dihang nadawat ninyo ang pulong sa Diyos,+ nga inyong nadungog gikan kanamo, inyong gidawat kini, dili ingong pulong sa mga tawo,+ kondili, ingon sa kon unsa kini sa pagkatinuod, ingong pulong sa Diyos, nga naglihok usab diha kaninyo nga mga magtutuo.+ 14  Kay kamo nahimong mga tigsundog, mga igsoon, sa mga kongregasyon sa Diyos nga anaa sa Judea nga nahiusa kang Kristo Jesus, tungod kay kamo sugod nga nag-antos+ usab diha sa mga kamot sa inyong kaugalingong mga katagilungsod sa samang mga butang nga ilang ginaantos usab sa mga kamot sa mga Hudiyo, 15  kinsa nagpatay bisan gani sa Ginoong Jesus+ ug sa mga manalagna+ ug naglutos kanato.+ Dugang pa, sila wala magpahimuot sa Diyos, hinuon maoy batok sa kaayohan sa tanang tawo, 16  sanglit sila misulay sa pagbabag+ kanato sa pagsulti ngadto sa katawhan sa kanasoran aron sila unta maluwas,+ sa ingon kanunay nilang gipuno ang sukdanan+ sa ilang mga sala. Apan ang iyang kapungot sa kataposan midangat kanila.+ 17  Bahin kanamo, mga igsoon, sa dihang kami nailo kaninyo apan sa mubong panahon lamang, sa linawas, dili sa kasingkasing, nanlimbasog kami nga labaw pa kay sa kasagaran aron makita ang inyong mga nawong uban ang dakong kahidlaw.+ 18  Tungod niini buot namong moanha kaninyo, oo, ako si Pablo, sa makausa ug sa ikaduhang higayon, apan si Satanas miali sa among alagianan. 19  Kay unsa ba ang among paglaom o kalipay o purongpurong+ sa kasadya—aw, dili ba sa pagkatinuod kamo?⁠—atubangan sa atong Ginoong Jesus diha sa iyang presensiya?+ 20  Kamo mao gayod ang among himaya ug kalipay.

Mga Footnote