Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 8:1-22

8  Ug nahitabo nga sa dihang natigulang na si Samuel siya nagtudlo+ sa iyang mga anak nga lalaki ingong mga maghuhukom sa Israel.  Karon ang ngalan sa iyang panganay nga anak mao si Joel,+ ug ang ngalan sa ikaduha mao si Abias;+ sila naghukom sa Beer-seba.  Ug ang iyang mga anak wala maglakaw sa iyang mga dalan,+ hinunoa sila nakiling sa pagpangagpas sa dili-minatarong nga ganansiya+ ug nagdawat ug hiphip+ ug nagtuis sa paghukom.+  Unya ang tanang ansiyano sa Israel+ nagtigom ug miadto kang Samuel sa Rama  ug miingon kaniya: “Tan-awa! Tigulang ka na, apan ang imong mga anak wala maglakaw sa imong mga dalan. Karon pagtudlo alang kanamo ug usa ka hari+ aron sa paghukom kanamo sama sa tanang kanasoran.”  Apan ang maong butang daotan sa mga mata ni Samuel sanglit sila miingon: “Hatagi kamig hari nga maghukom kanamo,” ug si Samuel nag-ampo kang Jehova.+  Unya si Jehova miingon kang Samuel:+ “Pamatia ang tingog sa katawhan labot sa tanan nga ilang gisulti kanimo;+ kay dili ikaw ang ilang gisalikway, kondili ako ang ilang gisalikway ingon nga hari+ sa ibabaw nila.  Sumala sa tanan nilang binuhatan nga ilang gibuhat sukad sa adlaw nga gipagawas ko sila gikan sa Ehipto+ hangtod niining adlawa nga sila nagpadayon sa pagbiya kanako+ ug nag-alagad sa laing mga diyos,+ ingon usab niana ang ilang gibuhat kanimo.  Ug karon pamatia ang ilang tingog. Ugaling lang, kinahanglang pasidan-an mo sila, ug kinahanglang sultihan mo sila sa katungod sa hari nga maghari sa ibabaw nila.”+ 10  Busa gisulti ni Samuel ang tanang pulong ni Jehova ngadto sa katawhan nga nangayo kaniya ug usa ka hari. 11  Ug siya miingon: “Kini ang mahimong katungod+ sa hari nga maghari sa ibabaw ninyo: Magkuha siya sa inyong mga anak nga lalaki+ ug magbutang kanila ingong iyaha diha sa iyang mga karo+ ug uban sa iyang mga mangangabayo,+ ug ang pipila magdagan nga mag-una sa iyang mga karo;+ 12  ug magtudlo alang sa iyang kaugalingon ug mga pangulo sa linibo+ ug mga pangulo sa tagkalim-an,+ ug ang pipila magdaro+ alang kaniya ug mag-ani sa iyang alanihon+ ug magbuhat sa iyang mga galamiton sa gubat+ ug mga galamiton sa iyang karo.+ 13  Ug ang inyong mga anak nga babaye iyang kuhaon ingong mga tigsagol ug pahumot ug mga kosinera ug mga maglulutog tinapay.+ 14  Ug ang inyong kaumahan ug ang inyong kaparasan+ ug ang inyong kaolibohan,+ ang labing maayo, iyang kuhaon ug ihatag sa iyang mga sulugoon. 15  Ug gikan sa inyong kaumahan sa binhi ug gikan sa inyong kaparasan siya magakuha sa ikapulo,+ ug kini iyang ihatag sa iyang mga opisyal sa palasyo+ ug sa iyang mga sulugoon. 16  Ug ang inyong mga sulugoong lalaki ug ang inyong mga sulugoong babaye ug ang kinamaayohan sa inyong mga panon sa baka, ug ang inyong mga asno iyang kuhaon, ug iyang gamiton sila alang sa iyang buluhaton.+ 17  Gikan sa inyong mga panon sa karnero+ siya magakuha sa ikapulo, ug kamo mahimong iyang mga sulugoon. 18  Ug kamo tinong motuaw gayod nianang adlawa tungod sa inyong hari,+ nga inyong gipili alang kaninyo, apan si Jehova dili motubag kaninyo nianang adlawa.”+ 19  Bisan pa niana, ang katawhan nagdumili sa pagpamati sa tingog ni Samuel+ ug miingon: “Dili, apan magbaton kami ug usa ka hari sa ibabaw kanamo. 20  Ug kami, kami usab, mahisama sa tanang kanasoran,+ ug ang among hari maghukom kanamo ug mogula una kanamo ug makig-away sa among mga gubat.” 21  Ug si Samuel namati sa tanang pulong sa katawhan; unya iyang gisulti kini sa mga igdulungog ni Jehova.+ 22  Ug si Jehova miingon kang Samuel: “Pamatia ang ilang tingog, ug hatagi sila ug usa ka hari nga maghari alang kanila.”+ Ug si Samuel miingon sa mga tawo sa Israel: “Lakaw ang tagsatagsa kaninyo ngadto sa iyang siyudad.”

Mga Footnote