Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 4:1-22

4  Ug ang pulong ni Samuel nagpadayon sa pagdangat sa tibuok Israel. Unya ang Israel migula aron sa pagpakigharong sa mga Filistehanon sa panggubatan; ug sila nagkampo daplin sa Ebenezer,+ ug ang mga Filistehanon nagkampo didto sa Apek.+  Ug ang mga Filistehanon mihan-ay+ aron sa pagpakigharong sa Israel, ug daotan ang dagan sa gubat, mao nga ang Israel napildi atubangan sa mga Filistehanon,+ nga nagpatay sa mga upat ka libo ka tawo sa dutdotay nga pakiggubat sa kapatagan.  Sa paghiabot sa katawhan sa kampo ang mga ansiyano sa Israel miingon: “Nganong gipildi kita ni Jehova karong adlawa atubangan sa mga Filistehanon?+ Atong kuhaon gikan sa Shilo ang arka sa pakigsaad ni Jehova,+ aron mahianhi kini sa atong taliwala ug magluwas kanato gikan sa kamot sa atong mga kaaway.”  Busa ang katawhan nagpasugo ngadto sa Shilo ug gidala gikan didto ang arka sa pakigsaad ni Jehova sa mga panon, nga naglingkod ibabaw sa mga kerubin.+ Ug ang duha ka anak nga lalaki ni Eli nga si Hopni ug si Pinehas didto uban sa arka sa pakigsaad sa matuod nga Diyos.+  Ug nahitabo nga sa paghiabot gayod sa arka sa pakigsaad ni Jehova sa kampo, ang tanang Israelinhon misinggit,+ mao nga ang yuta midahunog.  Ang mga Filistehanon nakadungog usab sa tingog sa panagsinggit ug miingon: “Unsay buot ipasabot niining kagahob sa panagsinggit+ sa kampo sa mga Hebreohanon?” Sa kataposan ilang nasayran nga ang arka ni Jehova nadala na diay sa kampo.  Ug ang mga Filistehanon nangahadlok, tungod kay, matod nila: “Ang Diyos anaa na sa kampo!”+ Busa sila miingon: “Alaot kita, kay ang ingon niining butanga wala pa mahitabo sukad!  Alaot kita! Kinsay moluwas kanato gikan sa kamot niining halangdong Diyos? Kini mao ang Diyos nga naghampak sa Ehipto sa tanang matang sa pagpamatay didto sa kamingawan.+  Magmaisogon kamo ug magpakalalaki, kamong mga Filistehanon, aron dili kamo mag-alagad sa mga Hebreohanon ingon sa ilang pag-alagad kaninyo kanhi;+ ug magpakalalaki ug makig-away kamo!” 10  Tuod man ang mga Filistehanon nakig-away ug ang Israel napildi,+ ug nangalagiw ang matag usa ngadto sa iyang tolda;+ ug grabe kaayo ang pagpamatay,+ mao nga sa Israel dihay napukan nga katloan ka libong sundalo nga nagbaktas.+ 11  Ug nailog ang arka sa Diyos,+ ug namatay ang duha ka anak nga lalaki ni Eli, si Hopni ug si Pinehas.+ 12  Ug usa ka tawong Benjaminhon midalagan gikan sa talay sa gubat ug nakaabot sa Shilo niadtong adlawa uban sa iyang besti nga ginisi+ ug may yuta sa ibabaw sa iyang ulo.+ 13  Sa pag-abot niya, didto si Eli nga naglingkod sa lingkoranan daplin sa dalan, nga nagbantay, tungod kay ang iyang kasingkasing nagkurog tungod sa arka sa matuod nga Diyos.+ Ug ang maong tawo misulod aron sa pagtaho sa siyudad, ug ang tibuok siyudad misinggit. 14  Ug nadungog ni Eli ang tingog sa panagsinggit. Busa siya miingon: “Unsay buot ipasabot niini nga kaguliyang?”+ Ug ang tawo nagdali aron siya makaabot ug makataho kang Eli. 15  (Karon si Eli kasiyamag-walo ka tuig na ang panuigon, ug ang iyang mga mata wala na maglihok mao nga dili na siya makakita.)+ 16  Ug ang tawo miingon kang Eli: “Ako ang usa nga nahiabot gikan sa talay sa gubat, ug ako—gikan sa talay sa gubat nga ako mikalagiw niining adlawa.” Niini siya miingon: “Unsa may nahitabo, anak ko?” 17  Busa ang tigdalag balita mitubag ug miingon: “Ang Israel mikalagiw sa atubangan sa mga Filistehanon, ug nahitabo usab ang usa ka dakong kapildihan sa taliwala sa katawhan;+ ug usab ang duha nimo ka anak namatay—si Hopni ug si Pinehas+—ug nailog mismo ang arka sa matuod nga Diyos.”+ 18  Ug nahitabo nga sa dihang siya naghisgot sa arka sa matuod nga Diyos, siya natikay-ang gikan sa lingkoranan daplin sa ganghaan, ug nabali ang iyang liog mao nga siya namatay, tungod kay siya tigulang na ug mabug-at; ug siya naghukom sa Israel sulod sa kap-atan ka tuig. 19  Ug ang iyang umagad nga babaye, ang asawa ni Pinehas, mabdos ug hapit nang manganak, ug iyang nadungog ang taho nga ang arka sa matuod nga Diyos nailog ug nga ang iyang ugangang lalaki ug ang iyang bana namatay. Ug niana siya mitikubo ug nanganak, tungod kay ang kasakit miabot kaniya nga wala damha.+ 20  Ug sa panahon nga siya himalatyon na, ang mga babaye nga nagbarog tupad kaniya miingon: “Ayaw kahadlok, tungod kay nanganak ikaw ug usa ka anak nga lalaki.”+ Ug siya wala motubag ug wala magbutang sa iyang kasingkasing diha niana. 21  Apan iyang gitawag ang bata nga Ikabod,+ nga nag-ingon: “Ang himaya nahimulag sa Israel ngadto sa pagkadestiyero,”+ kini maylabot sa nailog nga arka sa matuod nga Diyos ug maylabot sa iyang ugangang lalaki ug sa iyang bana.+ 22  Busa siya miingon: “Ang himaya nahimulag sa Israel ngadto sa pagkadestiyero,+ tungod kay nailog ang arka sa matuod nga Diyos.”+

Mga Footnote