Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 29:1-11

29  Ug ang mga Filistehanon+ nagtigom sa tanan nilang kampo didto sa Apek, samtang ang mga Israelinhon nagkampo duol sa tubod nga didto sa Jezreel.+  Ug ang manag-abin nga mga ginoo+ sa mga Filistehanon nangagi sa tinaggatos ug tinaglibo, ug si David ug ang iyang mga tawo nangagi sa dapit sa likod uban kang Akis.+  Ug ang mga prinsipe sa mga Filistehanon miingon: “Unsay buot ipasabot niining mga Hebreohanon?”+ Ug si Akis miingon sa mga prinsipe sa mga Filistehanon: “Dili ba kini mao si David nga sulugoon ni Saul nga hari sa Israel, nga akong nakauban dinhi usa o duha na ka tuig,+ ug walay bisan usa ka butang nga akong nakaplagan+ diha kaniya sukad sa adlaw nga siya mibiya aron sa pagdapig kanako hangtod niining adlawa?”  Ug ang mga prinsipe sa mga Filistehanon nangasuko kaniya; ug ang mga prinsipe sa mga Filistehanon miingon kaniya: “Papaulia ang maong tawo,+ ug pabalika siya sa iyang dapit diin mo siya gitudlo; ug ayaw siya palugsonga uban kanato ngadto sa gubat, aron dili siya mahimong magsusukol+ kanato sa gubat. Ug pinaagi ba sa unsa nga maangkon niining tawhana ang pabor sa iyang ginoo? Dili ba pinaagi sa mga ulo sa atong mga tawo?  Dili ba kini mao si David nga kaniya sila mitubag pinaagi sa mga sayaw, nga nag-ingon, ‘Si Saul nakapatay sa iyang linibo, ug si David sa iyang tinagpulo ka libo’?”+  Busa gitawag ni Akis+ si David ug miingon kaniya: “Ingon nga si Jehova buhi,+ ikaw matul-id, ug ang imong paggula ug ang imong pagsulod+ uban kanako diha sa kampo maayo sa akong mga mata;+ kay wala ako makakaplag ug daotan diha kanimo sukad sa adlaw nga ikaw mianhi kanako hangtod niining adlawa.+ Apan sa mga mata sa manag-abin nga mga ginoo+ ikaw dili maayo.  Ug karon pauli ug lakaw sa kalinaw, aron dili ka makabuhat ug bisan unsa nga daotan sa mga mata sa manag-abin nga mga ginoo sa mga Filistehanon.”  Apan, si David miingon kang Akis: “Ngano man, unsa bay akong nabuhat,+ ug unsay imong nakaplagan sa imong sulugoon sukad sa adlaw nga nahianhi ako sa imong atubangan hangtod niining adlawa,+ nga ako dili moadto ug makig-away batok sa mga kaaway sa akong ginoo nga hari?”  Niini si Akis mitubag ug miingon kang David: “Nahibalo ako pag-ayo nga ikaw maayo sa akong mga mata, sama sa usa ka manulonda sa Diyos.+ Apan ang mga prinsipe sa mga Filistehanon mao ang nag-ingon, ‘Ayaw siya patungasa uban kanato sa gubat.’ 10  Ug karon bangon sayo sa buntag uban sa mga sulugoon sa imong ginoo nga mianhi uban kanimo; ug kamo mamangon sayo sa buntag sa dihang hayag na alang kaninyo. Unya panglakaw kamo.”+ 11  Busa sayo nga mibangon si David, siya ug ang iyang mga tawo, aron mogikan sa pagkabuntag+ ug mopauli ngadto sa yuta sa mga Filistehanon; ug ang mga Filistehanon mitungas ngadto sa Jezreel.+

Mga Footnote