Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 26:1-25

26  Unya ang mga tawo sa Zip+ miadto kang Saul sa Gibea,+ nga nag-ingon: “Wala ba si David magtago sa bungtod sa Hakila,+ nga nag-atubang sa Jesimon?”+  Ug si Saul mitindog+ ug milugsong ngadto sa kamingawan sa Zip, ug uban kaniya ang tulo ka libo ka tawo,+ ang mga pinili sa Israel, aron sa pagpangita kang David sa kamingawan sa Zip.  Ug nagkampo si Saul sa bungtod sa Hakila, nga nag-atubang sa Jesimon, duol sa dalan, samtang si David nagpuyo sa kamingawan. Ug iyang nakita nga si Saul naggukod kaniya ngadto sa kamingawan.  Busa si David nagpadalag mga espiya+ aron iyang matino kon miabot ba gayod si Saul.  Unya si David mitindog ug miadto sa dapit nga gikampohan ni Saul, ug nakita ni David ang dapit nga gihigdaan ni Saul, ug usab si Abner+ nga anak nga lalaki ni Ner nga pangulo sa iyang kasundalohan; ug si Saul naghigda sa dapit sa kampo+ uban sa katawhan nga nagkampo libot kaniya.  Unya si David mitubag ug miingon kang Ahimelek nga Hitihanon+ ug kang Abisai+ nga anak nga lalaki ni Zeruia,+ ang igsoon ni Joab: “Kinsay mouban kanako sa paglugsong ngadto kang Saul sa kampo?” Niini si Abisai miingon: “Ako mouban kanimo sa paglugsong.”+  Ug milugsong si David uban kang Abisai ngadto sa katawhan panahon sa kagabhion; ug, tan-awa! si Saul naghigda nga natulog sa dapit sa kampo uban sa iyang bangkaw nga giugbok sa yuta sa iyang ulohan, ug si Abner ug ang katawhan naghigda libot kaniya.  Si Abisai karon miingon kang David: “Ang Diyos karong adlawa nagtugyan sa imong kaaway nganha sa imong kamot.+ Ug karon tugoti ako, palihog, sa pagpaod kaniya sa yuta pinaagi sa bangkaw sa makausa lamang, ug dili ko kini buhaton kaniya sa makaduha.”  Apan, si David miingon kang Abisai: “Ayaw siya pagpatya, kay kinsa ba ang makabakyaw sa iyang kamot batok sa dinihogan ni Jehova+ ug makapabiling walay sala?”+ 10  Ug si David miingon: “Ingon nga si Jehova buhi,+ si Jehova ang maghampak kaniya;+ o ang iyang adlaw moabot+ ug siya mamatay, o moadto siya sa gubat,+ ug siya malaglag.+ 11  Halayo ra+ alang kanako, gikan sa panglantaw ni Jehova,+ nga ako mobakyaw sa akong kamot+ batok sa dinihogan ni Jehova!+ Busa karon kuhaa, palihog, ang bangkaw nga anaa sa iyang ulohan ug ang tibod sa tubig, ug manglakaw kita.” 12  Ug gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod sa tubig gikan sa ulohan ni Saul, ug unya nanglakaw sila; ug walay nakakita+ ni may bisan kinsa nga nakamatikod ni may bisan kinsa nga nahigmata, kay silang tanan nahikatulog, tungod kay usa ka pagkahinanok+ gikan kang Jehova ang midangat kanila. 13  Unya si David miadto sa pikas kiliran ug mibarog sa tumoy sa bukid sa halayo, nga dakong wanang ang nag-ulang kanila. 14  Ug si David misinggit sa katawhan ug kang Abner nga anak nga lalaki ni Ner, nga nag-ingon: “Dili ka ba motubag, Abner?” Ug si Abner+ mitubag ug miingon: “Kinsa ka nga misinggit sa hari?” 15  Ug si David miingon kang Abner: “Dili ka ba usa ka lalaki? Ug kinsa ang sama kanimo sa Israel? Nan, nganong wala mo bantayi ang imong ginoo nga hari? Kay usa sa mga tawo misulod aron sa pagpatay sa imong ginoo nga hari.+ 16  Kining imong gibuhat dili maayo. Ingon nga si Jehova buhi,+ takos kamong mamatay,+ tungod kay wala kamo magbantay+ sa inyong ginoo, ang dinihogan ni Jehova.+ Ug karon tan-awa kon hain ang bangkaw sa hari ug ang tibod sa tubig+ nga diha sa iyang ulohan.” 17  Ug si Saul nakaila sa tingog ni David ug miingon: “Tingog mo ba kini, anak ko nga David?”+ Niini si David miingon: “Tingog nako, akong ginoo nga hari.” 18  Ug siya midugang: “Nganong gigukod man sa akong ginoo ang iyang sulugoon,+ kay unsa ba ang akong nabuhat, ug unsang pagkadaotan ang anaa sa akong kamot?+ 19  Ug karon pamation unta sa akong ginoo nga hari, palihog, ang mga pulong sa iyang sulugoon: Kon si Jehova ang nag-aghat kanimo batok kanako, mosimhot unta siya ug halad-nga-lugas.+ Apan kon kini mga anak sa tawo,+ tinunglo sila sa atubangan ni Jehova,+ tungod kay sila nag-abog kanako niining adlawa aron ako dili na mobating may bahin sa panulondon ni Jehova,+ nga nag-ingon, ‘Lakaw, pag-alagad sa ubang mga diyos!’+ 20  Ug karon ayaw itugot nga motulo ang akong dugo sa yuta atubangan sa nawong ni Jehova;+ kay ang hari sa Israel migula aron sa pagpangita sa usa ka pulgas,+ ingon sa usa ka tawo nga nagagukod ug langgam nga perdis ibabaw sa kabukiran.”+ 21  Ug si Saul miingon: “Nakasala ako.+ Pauli na, anak ko nga David, kay dili ko na ikaw buhatan ug kadaot, sanglit ang akong kalag nahimong bililhon+ sa imong mga mata niining adlawa. Tan-awa! Milihok ako nga binuangbuang ug nasayop gayod pag-ayo.” 22  Unya si David mitubag ug miingon: “Ania ang bangkaw sa hari, ug paanhia ang usa sa mga batan-ong lalaki ug ipakuha kini. 23  Ug si Jehova mao ang magabalos sa matag usa sumala sa iyang pagkamatarong+ ug sa iyang pagkamatinumanon, sa pagkaagi nga si Jehova karong adlawa nagtugyan kanimo sa akong kamot, ug dili ko buot nga mobakyaw sa akong kamot batok sa dinihogan ni Jehova.+ 24  Ug, tan-awa! ingon nga ang imong kalag bililhon niining adlawa sa akong mga mata, hinaot usab nga ang akong kalag mahimong bililhon sa mga mata ni Jehova,+ aron siya magluwas kanako gikan sa tanang kasakit.”+ 25  Niini si Saul miingon kang David: “Mabulahan ka unta, anak ko nga David. Dili lamang nga ikaw sa walay pakyas magabuhat kondili ikaw usab sa walay pakyas mogawas nga mananaog.”+ Ug si David milakaw sa iyang dalan; ug kon bahin kang Saul, siya mipauli sa iyang dapit.+

Mga Footnote