Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 24:1-22

24  Ug nahitabo nga, sa paghibalik gayod ni Saul gikan sa pagsunod sa mga Filistehanon,+ sila nagtaho kaniya, nga nag-ingon: “Tan-awa! Si David atua sa kamingawan sa En-gedi.”+  Ug si Saul nagkuhag tulo ka libong tawo nga pinili+ gikan sa tibuok Israel ug miadto aron sa pagpangita kang David+ ug sa iyang mga tawo ibabaw sa hubo nga mga bato sa mga kanding sa bukid.+  Unya siya nahiabot sa mga toril nga bato sa karnero sa daplin sa dalan, diin didto may usa ka langob. Busa si Saul misulod tungod sa sugo sa lawas,+ samtang si David ug ang iyang mga tawo didto sa kinasuloran nga mga bahin sa langob,+ nga naglingkod.  Ug ang mga tawo ni David miingon kaniya: “Ania na ang adlaw nga giingon ni Jehova kanimo, ‘Tan-awa! Itugyan ko sa imong kamot ang imong kaaway,+ ug buhaton mo kaniya ang sumala sa maayo sa imong mga mata.’”+ Busa mitindog si David ug mihinok pagputol sa sidsid sa kupo nga walay bukton ni Saul.  Apan nahitabo pagkahuman niadto nga gihasol si David sa iyang kasingkasing+ sanglit iyang giputol ang sidsid sa kupo nga walay bukton ni Saul.  Busa siya miingon sa iyang mga tawo: “Halayo ra alang kanako, gikan sa panglantaw ni Jehova, nga buhaton ko kining butanga sa akong ginoo, ang dinihogan+ ni Jehova, pinaagi sa pagbakyaw sa akong kamot batok kaniya, kay siya mao ang dinihogan ni Jehova.”+  Busa gipabiya ni David ang iyang mga tawo uban niining mga pulonga, ug wala niya sila tugoti nga motindog batok kang Saul.+ Kon bahin kang Saul, siya mitindog gikan sa langob ug nagpadayon sa iyang paglakaw.  Busa si David mitindog human niini ug migula sa langob ug mitawag kang Saul, nga nag-ingon: “Akong ginoong+ hari!” Niini si Saul mitan-aw sa iyang luyo, ug si David miyukbo sa yuta+ ug mihapa.  Ug si David miingon kang Saul: “Nganong namati ka sa mga pulong sa mga tawo,+ nga nag-ingon, ‘Tan-awa! Si David nagtinguha sa imong ikadaot’? 10  Ania, niining adlawa ang imong mga mata nakakita kon sa unsang paagi nagtugyan si Jehova kanimo sa akong kamot didto sa langob; ug may miingon nga ikaw patyon,+ apan ako naluoy kanimo ug miingon, ‘Dili ko ibakyaw ang akong kamot batok sa akong ginoo, kay siya mao ang dinihogan+ ni Jehova.’ 11  Ug, amahan ko,+ tan-awa, oo, tan-awa ang sidsid sa imong kupo nga walay bukton sa akong kamot, kay sa dihang giputol ko ang sidsid sa imong kupo nga walay bukton wala ko ikaw patya. Hibaloi ug tan-awa nga walay kadaotan+ o pagsukol sa akong kamot, ug ako wala makasala batok kanimo, samtang ikaw nagbanhig sa akong kalag sa pagkuha niini.+ 12  Hinaot si Jehova maghukom tali kanako ug kanimo;+ ug si Jehova manimalos+ kanimo alang kanako, apan ang akong kamot dili gayod magdapat kanimo.+ 13  Sama sa giingon sa karaang panultihon, ‘Gikan sa mga daotan mogula ang pagkadaotan,’+ apan ang akong kamot dili gayod magdapat kanimo. 14  Kinsa ba ang gigula sa hari sa Israel? Kinsa ba ang imong gigukod? Usa ka patay nga iro?+ Usa ka pulgas?+ 15  Ug si Jehova mahimong maghuhukom, ug siya maghukom tali kanako ug kanimo, ug siya magtan-aw ug maghusay sa legal nga kaso+ dapig kanako ug maghukom kanako aron ipahigawas ako gikan sa imong kamot.” 16  Ug nahitabo nga, sa dihang natapos si David sa pagsulti niining mga pulonga kang Saul, si Saul miingon: “Tingog mo ba kini, anak ko nga David?”+ Ug si Saul mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak.+ 17  Ug siya miingon kang David: “Mas matarong ka pa kay kanako,+ kay ikaw nagbuhat ug maayo kanako,+ ug ako nagbuhat ug daotan kanimo. 18  Ug ikaw​—⁠ikaw nagsugilon niining adlawa sa maayo nga imong gibuhat kanako sa pagkaagi nga si Jehova nagtugyan kanako sa imong kamot+ ug wala mo ako patya. 19  Karon kon ang usa ka tawo makakaplag sa iyang kaaway, magpalakaw ba siya kaniya sa maayong dalan?+ Busa si Jehova magaganti kanimo sa maayo,+ tungod kay niining adlawa gibuhat mo kini kanako. 20  Ug karon, tan-awa! nahibaloan ko pag-ayo nga ikaw, sa walay pakyas, magmando ingong hari,+ ug nga sa imong kamot ang gingharian sa Israel molungtad. 21  Busa karon panumpa kanako pinaagi kang Jehova+ nga dili mo putlon ang akong binhi tapos kanako ug nga dili mo laglagon ang akong ngalan gikan sa balay sa akong amahan.”+ 22  Tuod man si David nanumpa kang Saul, ug human niini si Saul mipauli sa iyang balay.+ Kon bahin kang David ug sa iyang mga tawo, nangadto sila sa dapit nga lisod adtoon.+

Mga Footnote