Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 23:1-29

23  Unya ilang gisuginlan si David, nga nag-ingon: “Ania, ang mga Filistehanon nakiggubat batok sa Keila,+ ug sila nagapangilog sa mga giokanan.”+  Ug si David nagpakisayod+ kang Jehova, nga nag-ingon: “Moadto ba ako, ug pamatyon ko kining mga Filistehanon?” Sa baylo si Jehova miingon kang David: “Lakaw, ug pamatya ang mga Filistehanon ug luwasa ang Keila.”  Niini ang mga tawo ni David miingon kaniya: “Tan-awa! Kita nangahadlok samtang ania pa sa Juda,+ unsa pa kaha kon moadto kita sa Keila batok sa mga talay sa kasundalohan sa mga Filistehanon!”+  Busa nagpakisayod pag-usab si David kang Jehova.+ Si Jehova karon mitubag kaniya ug miingon: “Tindog, lugsong sa Keila, kay itugyan ko sa imong kamot ang mga Filistehanon.”+  Tuod man si David uban sa iyang mga tawo miadto sa Keila ug nakig-away batok sa mga Filistehanon ug nag-agaw sa ilang kahayopan, apan nagpatay kanila sa usa ka dakong pagpamatay; ug si David nahimong manluluwas sa mga molupyo sa Keila.+  Karon nahitabo nga sa dihang mikalagiw si Abiatar+ nga anak nga lalaki ni Ahimelek ngadto kang David sa Keila, siya milugsong uban sa usa ka epod+ diha sa iyang kamot.  Unya gikataho kang Saul: “Si David nahiabot sa Keila.”+ Ug si Saul miingon: “Ang Diyos nagbaligya kaniya sa akong kamot,+ kay iyang gitak-opan ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulod sa usa ka siyudad nga may mga pultahan ug trangka.”  Busa gipatawag ni Saul ang tibuok katawhan ngadto sa gubat, aron molugsong ngadto sa Keila, sa paglikos kang David ug sa iyang mga tawo.  Ug nahibaloan ni David nga si Saul naglaraw ug daotan+ batok kaniya. Busa iyang giingnan si Abiatar nga saserdote: “Dad-a dinhi ang epod.”+ 10  Ug si David miingon: “Oh Jehova nga Diyos sa Israel,+ ang imong alagad nakadungog gayod nga si Saul nagtinguha sa pag-anhi sa Keila aron sa paggun-ob sa siyudad tungod kanako.+ 11  Itugyan ba ako sa mga tag-iyag yuta sa Keila ngadto sa iyang kamot? Molugsong ba si Saul dinhi sumala sa nadungog sa imong sulugoon? Oh Jehova nga Diyos sa Israel, suginli ang imong alagad, palihog.” Niini si Jehova miingon: “Siya molugsong.”+ 12  Ug si David miingon: “Itugyan ba ako ug ang akong mga tawo sa mga tag-iyag yuta sa Keila ngadto sa kamot ni Saul?” Ug si Jehova miingon: “Sila magtugyan.”+ 13  Dihadiha si David mitindog uban sa iyang mga tawo, mga unom ka gatos ka tawo,+ ug mipahawa sila sa Keila ug mipadayon sa paglakaw kutob sa ilang maadtoan. Ug gitaho kang Saul nga si David mikalagiw gikan sa Keila, ug busa wala na siya moadto. 14  Ug si David mipuyo sa kamingawan sa mga dapit nga lisod adtoon, ug nagpabilin siya sa pagpuyo sa bukirong rehiyon sa kamingawan sa Zip.+ Ug si Saul nagpadayon sa pagpangita kaniya sa kanunay,+ ug ang Diyos wala magtugyan kaniya ngadto sa iyang kamot.+ 15  Ug si David nagpadayon sa pagkahadlok tungod kay si Saul migula aron sa pagpangita sa iyang kalag samtang si David didto sa kamingawan sa Zip sa Hores.+ 16  Karon si Jonatan nga anak ni Saul mitindog ug miadto kang David sa Hores, aron mapalig-on+ niya ang iyang kamot labot sa Diyos.+ 17  Ug siya nagsulti kaniya: “Ayaw kahadlok;+ kay ang kamot ni Saul nga akong amahan dili makakaplag kanimo, ug ikaw mahimong hari+ sa Israel, ug ako mahimong ikaduha kanimo; ug si Saul nga akong amahan nahibalo usab niini.”+ 18  Unya silang duha naghimo ug usa ka pakigsaad+ sa atubangan ni Jehova; ug si David nagpadayon sa pagpuyo sa Hores, ug si Jonatan mipauli sa iyang balay. 19  Sa ulahi ang mga tawo sa Zip+ miadto kang Saul sa Gibea,+ nga nag-ingon: “Wala ba diay magtago si David + duol kanamo sa mga dapit nga lisod adtoon didto sa Hores,+ sa bungtod sa Hakila,+ nga atua sa tuong bahin sa Jesimon?+ 20  Ug karon sumala sa bug-os nga tinguha sa imong kalag nga molugsong,+ Oh hari, lugsong, ug ang among bahin mao ang pagtugyan kaniya sa kamot sa hari.”+ 21  Niini si Saul miingon: “Panalanginan kamo ni Jehova,+ kay kamo naluoy kanako. 22  Lakaw, palihog, lahutay pa kamo ug dugang ug tinoa ug tan-awa kon hain siyang dapita—kon kinsa kadtong nakakita kaniya didto—kay gikasugilon kanako nga siya igmat kaayo.+ 23  Ug tan-awa ug tinoa ang tanang tagoanang dapit diin siya nagtago; ug balik kamo kanako nga may ebidensiya, ug ako mokuyog kaninyo; ug mahitabo gayod nga, kon siya anaa sa yuta, pangitaon ko usab siya pag-ayo diha sa mga linibo+ sa Juda.” 24  Busa sila nanindog ug nangadto sa Zip+ una kang Saul, samtang si David ug ang iyang mga tawo didto sa kamingawan sa Maon+ sa Araba+ sa habagatan sa Jesimon. 25  Unya miabot si Saul ug ang iyang mga tawo aron sa pagpangita kaniya.+ Sa dihang ilang gisuginlan si David, siya milugsong dayon ngadto sa dakong bato+ ug nagpadayon sa pagpuyo sa kamingawan sa Maon. Sa pagkadungog ni Saul niini, iyang gigukod+ si David ngadto sa kamingawan sa Maon. 26  Sa kataposan si Saul nahiabot niining kilira sa bukid, ug si David ug ang iyang mga tawo didto sa pikas kilid sa bukid. Busa nagdali si David sa pagpahilayo+ tungod kang Saul; sa kasamtangan si Saul ug ang iyang mga tawo nagkaduol na sa paglikos kang David ug sa iyang mga tawo aron sa pagdakop kanila.+ 27  Apan may mensahero nga miabot kang Saul, nga nag-ingon: “Pagdali ug umadto ka, kay ang mga Filistehanon misulong sa yuta!” 28  Niana si Saul mibiya sa paggukod kang David+ ug miadto aron sa pagpakigharong sa mga Filistehanon. Mao nga gitawag nila kadtong dapita nga Dakong Bato sa Panagkabahin. 29  Unya si David mitungas gikan didto ug mipuyo sa mga dapit nga lisod adtoon sa En-gedi.+

Mga Footnote