Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 19:1-24

19  Unya si Saul nakigsulti kang Jonatan nga iyang anak nga lalaki ug sa tanan niyang mga sulugoon sa pagpatay kang David.+  Kon bahin kang Jonatan, ang anak nga lalaki ni Saul, siya may dakong kahimuot kang David.+ Busa gisultihan ni Jonatan si David, nga nag-ingon: “Si Saul nga akong amahan nagtinguha sa pagpatay kanimo. Ug karon pagbantay, palihog, sa pagkabuntag, ug mopuyo ka sa tago nga dapit ug magpabilin ka sa pagtago.+  Ug ako, sa akong bahin, mogula ug mobarog tupad sa akong amahan sa kapatagan diin atua ikaw, ug makigsulti ako sa akong amahan alang kanimo, ug akong tan-awon kon unsay mahitabo, ug sultihan ko gayod ikaw.”+  Busa si Jonatan misulti ug maayo+ bahin kang David ngadto kang Saul nga iyang amahan ug miingon kaniya: “Ayaw itugot nga makasala+ ang hari batok sa iyang sulugoon nga si David, kay wala siya makasala batok kanimo ug ang iyang mga buhat maayo kaayo kanimo.+  Ug iyang gibutang ang iyang kalag diha sa iyang kamot+ ug gipatay ang Filistehanon,+ mao nga si Jehova naghimo ug usa ka dakong kaluwasan+ alang sa tibuok Israel. Kadto imong nakita, ug ikaw nagmaya. Busa nganong magpakasala ka batok sa inosenteng dugo pinaagi sa pagpapatay+ kang David sa wala lamay hinungdan?”+  Ug gisunod ni Saul ang tingog ni Jonatan, ug si Saul nanumpa: “Ingon nga si Jehova buhi,+ siya dili pagapatyon.”  Human niadto gitawag ni Jonatan si David ug gisultihan siya ni Jonatan niining tanang pulong. Unya gidala ni Jonatan si David ngadto kang Saul, ug didto na usab siya sa iyang atubangan sama sa kaniadto.+  Ug ang gubat miulbo na usab ug si David miasdang ug nakig-away batok sa mga Filistehanon ug nagpatay kanila sa usa ka dakong pagpamatay,+ ug sila nangalagiw gikan sa iyang atubangan.+  Ug ang daotang espiritu+ ni Jehova midangat kang Saul samtang naglingkod siya sa iyang balay nga naggunit sa iyang bangkaw, samtang si David nagpatokar pinaagi sa iyang kamot. 10  Unya gitinguha ni Saul nga ipaod si David sa bungbong pinaagi sa bangkaw,+ apan nakalikay+ siya gikan sa atubangan ni Saul, mao nga iyang naigo ang bungbong sa iyang bangkaw. Ug si David mikalagiw aron makaikyas siya niadtong gabhiona.+ 11  Unya nagpadala si Saul ug mga mensahero+ sa balay ni David aron sa pagbantay niini ug sa pagpatay kaniya sa pagkabuntag;+ apan si Mikal nga iyang asawa misulti kang David, nga nag-ingon: “Kon dili mo luwason ang imong kalag niining gabhiona, ugma ikaw pagapatyon.” 12  Dihadiha gipakanaog ni Mikal si David agi sa bentana, aron makalakaw siya ug makakalagiw ug makaikyas.+ 13  Unya gikuha ni Mikal ang larawan nga terapim+ ug gibutang kini sa higdaanan, ug usa ka ginambat sa balhibo sa kanding gibutang niya sa dapit sa iyang ulohan, nga human niana gitabonan niya kini sa usa ka panapton. 14  Si Saul karon nagpadala ug mga mensahero aron sa pagkuha kang David, apan si Mikal miingon: “May sakit siya.”+ 15  Busa si Saul nagpadalag mga mensahero aron sa pagtan-aw kang David, nga nag-ingon: “Dad-a siya nga anaa sa iyang higdaanan nganhi kanako aron siya patyon.”+ 16  Sa pagsulod sa mga mensahero, ania, diha sa higdaanan ang larawan nga terapim ug usa ka ginambat sa balhibo sa kanding sa dapit sa iyang ulohan. 17  Ug niini si Saul miingon kang Mikal: “Nganong gilimbongan+ mo ako sa ingon niini, nga imong gipalakaw ang akong kaaway+ aron makaikyas?” Sa baylo si Mikal miingon kang Saul: “Siya nag-ingon kanako, ‘Palakta ako! Nganong patyon ko ikaw?’” 18  Kon bahin kang David, siya mikalagiw ug miikyas+ ug nahiabot kang Samuel didto sa Rama.+ Ug iyang gisulti kaniya ang tanan nga gibuhat ni Saul kaniya. Unya siya ug si Samuel mibiya, ug mipuyo sila sa Naiot.+ 19  Unya nakaabot kang Saul ang balita, nga nag-ingon: “Tan-awa! Si David atua sa Naiot sa Rama.” 20  Dihadiha si Saul nagpadalag mga mensahero aron sa pagkuha kang David. Sa dihang ilang nakita ang mga tigulang sa mga manalagna nga nanagna, ug si Samuel nga nagbarog ingon nga ilang pangulo, ang espiritu+ sa Diyos midangat sa mga mensahero ni Saul, ug sila milihok usab nga sama sa mga manalagna.+ 21  Sa dihang kini ilang gisulti kang Saul, siya dihadiha nagpadalag laing mga mensahero, ug sila milihok usab nga sama sa mga manalagna. Busa si Saul nagpadala na usab ug mga mensahero, ang ikatulong grupo, ug sila milihok usab nga sama sa mga manalagna. 22  Sa kataposan siya usab miadto sa Rama. Sa dihang siya nahiabot hangtod sa dakong atabay nga didto sa Secu, siya nagpakisayod ug miingon: “Hain man si Samuel ug si David?” Niini sila miingon: “Atua sa Naiot+ sa Rama.” 23  Ug siya nagpadayon sa iyang paglakaw gikan didto paingon sa Naiot sa Rama, ug ang espiritu+ sa Diyos midangat kaniya, oo, kaniya, ug siya nagpadayon sa paglakaw ug nagpadayon sa paglihok nga sama sa usa ka manalagna hangtod nga siya nakaabot sa Naiot sa Rama. 24  Ug siya usab naghukas sa iyang mga besti ug siya milihok usab sama sa usa ka manalagna sa atubangan ni Samuel, ug siya naghigda nga hubo sa tibuok adlaw ug sa tibuok gabii.+ Mao nga sila miingon: “Si Saul ba usab usa sa mga manalagna?”+

Mga Footnote