Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 18:1-30

18  Ug nahitabo nga, sa pagkahuman niya sa pagpakigsulti kang Saul, ang kalag ni Jonatan+ nalanggikit+ sa kalag ni David, ug si Jonatan nahigugma kaniya ingon sa iyang kaugalingong kalag.+  Unya gikuha siya ni Saul niadtong adlawa, ug wala na siya papaulia sa balay sa iyang amahan.+  Ug si Jonatan ug si David naghimog usa ka pakigsaad,+ tungod sa iyang paghigugma kaniya ingon sa iyang kaugalingong kalag.+  Dugang pa, gihukas ni Jonatan ang iyang kupo nga walay bukton ug gihatag kini kang David, ug usab ang iyang mga besti, ug bisan ang iyang espada ug ang iyang pana ug ang iyang bakos.  Ug si David migula aron sa pagpakiggubat. Bisan asa siya ipadala ni Saul, siya molihok nga manggialamon,+ mao nga gibutang siya ni Saul sa pagdumala ibabaw sa mga tawong manggugubat;+ ug kadto maayo sa mga mata sa tibuok katawhan ug usab sa mga mata sa mga sulugoon ni Saul.  Ug nahitabo nga sa paghiabot nila, sa pagpauli ni David gikan sa pagpamatay sa mga Filistehanon, ang kababayen-an nanggula gikan sa tanang siyudad sa Israel nga nanag-awit+ ug nanagsayaw aron sa pagsugat kang Saul nga hari, uban ang mga tamborin,+ uban ang pagmaya+ ug uban ang mga subing.  Ug ang mga babaye nga nagsaulog nagpadayon sa pagtubag ug sa pag-ingon:“Si Saul nakapatay sa iyang linibo,Ug si David sa iyang tinagpulo ka libo.”+  Ug si Saul nasuko pag-ayo,+ ug kining mga pulonga maoy daotan sa iyang panglantaw, mao nga siya miingon: “Gihatag nila kang David ang tinagpulo ka libo, apan gihatag nila kanako ang linibo, ug ang pagkahari na lamang ang wala pa ikahatag kaniya!”+  Ug si Saul nagpadayon sa pagtan-aw kang David nga matahapon sukad niadtong adlawa.+ 10  Ug nahitabo pagkasunod adlaw+ nga ang daotang espiritu sa Diyos milihok diha kang Saul,+ mao nga milihok siya ingong usa ka manalagna+ sulod sa balay, samtang si David nagpatokar pinaagi sa iyang kamot,+ sama sa miaging mga adlaw; ug ang bangkaw diha sa kamot ni Saul.+ 11  Ug gilabay ni Saul ang bangkaw+ ug miingon: “Ipaod ko si David sa bungbong!”+ apan nakalikay si David gikan sa iyang atubangan, sa duha ka higayon.+ 12  Ug nahadlok si Saul+ kang David tungod kay si Jehova nag-uban kaniya,+ apan gikan kang Saul siya mibulag na.+ 13  Busa gikuha siya ni Saul gikan sa pag-uban kaniya+ ug gitudlo siya ingong pangulo sa usa ka libo alang kaniya; ug siya kanunay nga mogula ug mosulod atubangan sa katawhan.+ 14  Ug si David nagpadayon sa paglihok nga manggialamon+ sa tanan niyang mga dalan, ug si Jehova nag-uban kaniya.+ 15  Ug si Saul nagpadayon sa pagkakita nga siya milihok nga manggialamon kaayo,+ mao nga siya nahadlok kaniya. 16  Ug ang tibuok Israel ug Juda nahigugma kang David, tungod kay siya migula ug misulod sa ilang atubangan. 17  Sa kataposan si Saul miingon kang David: “Ania ang akong kamagulangang anak nga babaye nga si Merab.+ Siya mao ang akong ihatag kanimo nga mapangasawa.+ Magmaisogon ka lamang alang kanako ug ipakig-away ang mga gubat ni Jehova.”+ Apan kon bahin kang Saul, siya miingon sa iyang kaugalingon: “Dili ko idapat ang akong kamot kaniya, kondili ang kamot sa mga Filistehanon maoy modapat kaniya.”+ 18  Niini si David miingon kang Saul: “Kinsa ba ako ug kinsa ang akong kabanayan, ang banay sa akong amahan, diha sa Israel, nga mahimo akong umagad sa hari?”+ 19  Apan, nahitabo nga sa panahon nga si Merab, anak nga babaye ni Saul, igahatag na unta kang David, siya gikahatag na kang Adriel+ nga Meholahanon+ aron mapangasawa. 20  Karon si Mikal,+ anak nga babaye ni Saul, nahigugma kang David, ug gitaho nila kini kang Saul, ug kini nakapahimuot kaniya. 21  Busa si Saul miingon: “Ihatag ko siya kaniya aron siya mahimong lit-ag kaniya,+ ug aron ang kamot sa mga Filistehanon modapat kaniya.” Busa si Saul miingon kang David: “Pinaagi sa usa sa duha ka babaye ikaw makig-alyansa kanako sa kaminyoon niining adlawa.” 22  Dugang pa, gisugo ni Saul ang iyang mga sulugoon: “Sultihi si David sa tago, nga mag-ingon, ‘Tan-awa! Gikahimut-an ka sa hari, ug ang tanan niyang mga sulugoon nahigugma kanimo. Busa karon pakig-alyansa sa kaminyoon uban sa hari.’” 23  Ug ang mga sulugoon ni Saul misulti niining mga pulonga sa mga igdulungog ni David, apan si David miingon: “Gipakasayon ba lang ninyo ang pagpakig-alyansa sa kaminyoon uban sa hari, samtang ako usa ka tawo nga diyutay ug kahinguhaan+ ug dili kaayo tinamod?”+ 24  Unya ang mga sulugoon ni Saul mitaho kaniya, nga nag-ingon: “Ingon niining mga pulonga ang gisulti ni David.” 25  Niana si Saul miingon: “Kini mao ang inyong isulti kang David, ‘Ang hari nahimuot, dili sa bugay nga salapi,+ kondili sa usa ka gatos ka yamis+ sa mga Filistehanon, aron makapanimalos+ siya sa mga kaaway sa hari.’” Apan kon bahin kang Saul, siya naglaraw nga ipahulog si David sa kamot sa mga Filistehanon. 26  Busa gitaho sa iyang mga sulugoon kining mga pulonga ngadto kang David, ug kini nakapahimuot kang David, nga makig-alyansa sa kaminyoon+ uban sa hari, ug ang mga adlaw wala pa matapos. 27  Busa si David mibangon ug siya ug ang iyang mga tawo miadto ug ilang gipamatay+ ang duha ka gatos ka tawo taliwala sa mga Filistehanon, ug si David miabot nga nagdala sa ilang mga yamis+ ug naghatag niini sa bug-os nga gidaghanon ngadto sa hari, aron makig-alyansa sa kaminyoon uban sa hari. Sa baylo gihatag ni Saul kaniya si Mikal nga iyang anak nga babaye aron mapangasawa.+ 28  Ug si Saul nakakita ug nahibalo nga si Jehova nag-uban kang David.+ Kon bahin kang Mikal, ang anak nga babaye ni Saul, siya nahigugma kaniya.+ 29  Ug usab misamot pa gayod ang kahadlok ni Saul kang David, ug si Saul nahimong kaaway ni David sa kanunay.+ 30  Ug ang mga prinsipe+ sa mga Filistehanon nanggula, ug mahitabo nga sa matag higayon nga sila mogula si David molihok nga labing manggialamon+ sa tanang sulugoon ni Saul; ug ang iyang ngalan nahimong bililhon kaayo.+

Mga Footnote