Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 16:1-23

16  Sa ulahi si Jehova miingon kang Samuel: “Hangtod kanus-a nga ikaw magbangotan tungod kang Saul,+ samtang ako, sa laing bahin, nagsalikway kaniya sa pagmando ingong hari ibabaw sa Israel?+ Sudli ug lana+ ang imong sungay ug lakaw. Paadtoon ko ikaw kang Jese+ nga taga-Betlehem, tungod kay nagtagana ako taliwala sa iyang mga anak ug usa ka hari alang sa akong kaugalingon.”+  Apan si Samuel miingon: “Unsaon nako pag-adto? Inigkadungog ni Saul niini tinong siya magpatay kanako.”+ Ug si Jehova miingon: “Usa ka dumalagang baka sa panon sa kahayopan ang imong dad-on, ug ikaw moingon, ‘Ako mianhi aron sa paghalad kang Jehova.’+  Ug tawgon mo si Jese ngadto sa paghalad; ug ako, sa akong bahin, magpahibalo kanimo sa angay mong buhaton,+ ug dihogan+ mo alang kanako ang akong itudlo kanimo.”  Ug gibuhat ni Samuel ang gisulti ni Jehova. Sa paghiabot niya sa Betlehem+ ang mga ansiyano sa siyudad nangurog+ sa paghitagbo kaniya, ug mao nga sila miingon: “Nagkahulogan ba ug kalinaw ang imong pag-anhi?”+  Niini siya miingon: “Nagkahulogan kini ug kalinaw. Ako mianhi aron sa paghalad kang Jehova. Balaana+ ang inyong kaugalingon, ug kuyog kamo kanako sa paghalad.” Unya iyang gibalaan si Jese ug ang iyang mga anak nga lalaki, nga human niana iyang gitawag sila ngadto sa halad.  Ug nahitabo nga, sa paghiabot nila ug nakita niya si Eliab,+ siya dihadiha miingon: “Tinong ang iyang dinihogan anaa na sa atubangan ni Jehova.”  Apan si Jehova miingon kang Samuel: “Ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ug sa gitas-on sa iyang barog,+ kay gisalikway ko siya. Kay ang pagtan-aw sa tawo [dili sama sa pagtan-aw sa Diyos],+ tungod kay ang tawo nagatan-aw sa makita sa iyang mga mata;+ apan alang kang Jehova, siya nagatan-aw sa kasingkasing.”+  Unya gitawag ni Jese si Abinadab+ ug gipaagi siya sa atubangan ni Samuel, apan siya miingon: “Wala usab kini siya pilia ni Jehova.”  Unya gipaagi ni Jese si Sammah,+ apan siya miingon: “Wala usab kini siya pilia ni Jehova.” 10  Busa gipaagi ni Jese ang pito niya ka anak nga lalaki sa atubangan ni Samuel; sa gihapon si Samuel miingon kang Jese: “Si Jehova wala magpili kanila.” 11  Sa kataposan si Samuel miingon kang Jese: “Kini lang ba ang tanan mong mga anak nga lalaki?” Niini siya miingon: “Ang kamanghoran na lang ang nahibilin,+ ug, tan-awa! atua siya nagpasibsib sa mga karnero.”+ Niini si Samuel miingon kang Jese: “Magsugo ka ug ipakuha siya, tungod kay dili kita manglingkod sa pagpangaon hangtod nga mahiabot siya.” 12  Dihadiha siya nagpasugo ug nagpapauli kaniya. Karon siya mapulapula,+ usa ka batan-ong lalaki nga nindot ug mga mata ug ambongan ang panagway. Unya si Jehova miingon: “Barog, dihogi siya, kay mao kini siya!”+ 13  Busa gikuha ni Samuel ang sungay nga may lana+ ug gidihogan siya atubangan sa iyang mga igsoon. Ug ang espiritu ni Jehova milihok diha kang David sukad niadtong adlawa.+ Unya si Samuel mibarog ug mipauli sa Rama.+ 14  Ug ang mismong espiritu ni Jehova mibiya+ kang Saul, ug usa ka daotang espiritu+ gikan kang Jehova naglisang kaniya. 15  Ug ang mga sulugoon ni Saul miingon kaniya: “Ania, karon, ang daotang espiritu sa Diyos naglisang kanimo. 16  Palihog, magsugo ang among ginoo sa iyang mga sulugoon sa iyang atubangan nga sila mangitag tawo nga batid+ sa pagpatokar ug alpa.+ Ug mahitabo nga, inigdangat kanimo sa daotang espiritu sa Diyos, siya magpatokar pinaagi sa iyang kamot, ug ikaw mamaayo gayod.” 17  Busa si Saul miingon sa iyang mga sulugoon: “Palihog, tagan-i ako ug usa ka tawo nga batid sa pagpatokar, ug dad-on ninyo siya kanako.”+ 18  Ug usa sa mga tig-alagad mitubag ug miingon: “Tan-awa! Nakita ko nga batid magpatokar+ ang anak nga lalaki ni Jese nga taga-Betlehem, ug usa siya ka maisog, gamhanan nga tawo+ ug usa ka manggugubat+ ug makinaadmanong manulti+ ug usa ka tawong maanindot ug panglawas,+ ug si Jehova nagauban kaniya.”+ 19  Unya si Saul nagpadalag mga mensahero ngadto kang Jese ug miingon: “Ipadala kanako si David nga imong anak nga lalaki, nga atua uban sa panon sa mga karnero.”+ 20  Busa si Jese nagkuhag usa ka asno, tinapay ug usa ka panit nga botelyang+ bino ug usa ka nating kanding ug nagpadala niini kang Saul pinaagi sa kamot ni David nga iyang anak.+ 21  Busa si David miadto kang Saul ug mialagad kaniya;+ ug siya nahigugma kaniya pag-ayo, ug siya nahimong iyang tigdala sa armadura.+ 22  Unya nagpasugo si Saul kang Jese, nga nag-ingon: “Itugot, palihog, nga magpadayon si David sa pag-alagad kanako, kay siya nakapahimuot sa akong mga mata.” 23  Ug nahitabo nga, sa dihang ang espiritu sa Diyos midangat kang Saul, si David mikuha sa alpa ug nagpatokar pinaagi sa iyang kamot; ug naulian si Saul ug namaayo siya, ug ang daotang espiritu mibiya kaniya.+

Mga Footnote