Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 13:1-23

13  Si Saul maoy [?] ka tuig ang panuigon sa dihang siya nagsugod paghari,+ ug sulod sa duha ka tuig siya naghari sa Israel.  Ug si Saul nagpili ug tulo ka libo ka tawo gikan sa Israel alang kaniya; ug duha ka libo ang uban kang Saul sa Mikmas+ ug sa bukirong rehiyon sa Bethel, ug usa ka libo ang uban kang Jonatan+ sa Gibea+ sa Benjamin, ug ang nahibilin sa katawhan iyang gipapauli, ang tagsatagsa ngadto sa iyang tolda.  Unya gipukan ni Jonatan ang garison+ sa mga Filistehanon+ nga didto sa Geba;+ ug ang mga Filistehanon nakadungog niini. Kon bahin kang Saul, gipahuyop niya ang budyong+ sa tibuok yuta, nga nag-ingon: “Padungga ang mga Hebreohanon!”  Ug ang tibuok Israel nakadungog sa giingon: “Gipukan ni Saul ang garison sa mga Filistehanon, ug karon ang Israel nahimong baho+ taliwala sa mga Filistehanon.” Busa gitigom ang katawhan aron sa pagsunod kang Saul ngadto sa Gilgal.+  Ug ang mga Filistehanon, sa ilang bahin, nagtigom aron sa pagpakig-away batok sa Israel, katloan ka libo ka karo nga iggugubat+ ug unom ka libo ka mangangabayo ug katawhan nga sama sa balas sa baybayon ang gidaghanon;+ ug sila mitungas ug nagkampo sa Mikmas sa sidlakan sa Bet-aven.+  Ug nakita sa mga tawo sa Israel nga diha sila sa kalisdanan,+ tungod kay ang katawhan gipit-os pag-ayo; ug ang katawhan nanago sa mga langob+ ug sa mga lungib ug sa dagkong bato ug sa mga tagoanan ug sa mga gahong-sa-tubig.  Ang mga Hebreohanon mitabok gani sa Jordan+ ngadto sa yuta sa Gad+ ug sa Gilead. Apan si Saul didto pa sa Gilgal, ug ang tibuok katawhan nagkurog samtang nagsunod kaniya.+  Ug siya nagpadayon sa pagpaabot ug pito ka adlaw sa tinudlong panahon nga giingon ni Samuel;+ ug si Samuel wala mahiabot sa Gilgal, ug ang katawhan nagkatibulaag gikan kaniya.  Sa kataposan si Saul miingon: “Dad-a ngari kanako ang halad-nga-sinunog ug ang mga halad-sa-panag-ambit.” Niana iyang gihalad ang halad-nga-sinunog.+ 10  Ug nahitabo nga pagkahuman gayod niyag halad sa halad-nga-sinunog, aw, ania, si Samuel nahiabot. Busa si Saul misugat kaniya ug nanghinaot sa iyang kaayohan.+ 11  Unya si Samuel miingon: “Unsa kining imong nabuhat?”+ Niini si Saul miingon: “Nakita ko nga nagkatibulaag ang katawhan gikan kanako,+ ug ikaw—ikaw wala moabot sulod sa tinudlong mga adlaw,+ ug ang mga Filistehanon nagtigom didto sa Mikmas,+ 12  busa miingon ako sa akong kaugalingon,+ ‘Karon ang mga Filistehanon molugsong batok kanako sa Gilgal, ug wala ko pa mapalukmay ang nawong ni Jehova.’ Busa ako napugos+ ug naghalad sa halad-nga-sinunog.” 13  Niini si Samuel miingon kang Saul: “Milihok ka nga binuangbuang.+ Wala ka magtuman sa sugo+ ni Jehova nga imong Diyos nga iyang gisugo kanimo,+ tungod kay, kon ikaw nagtuman pa unta, lig-onon unta ni Jehova ang imong gingharian ibabaw sa Israel hangtod sa panahong walay tino. 14  Ug karon ang imong gingharian dili molungtad.+ Si Jehova mangita gayod ug usa ka tawo nga gikahimut-an sa iyang kasingkasing;+ ug si Jehova magtudlo kaniya ingon nga pangulo+ sa iyang katawhan, tungod kay wala ka magtuman sa gisugo ni Jehova kanimo.”+ 15  Unya si Samuel mitindog ug mitungas gikan sa Gilgal ngadto sa Gibea sa Benjamin, ug giihap ni Saul ang katawhan, kadtong didto pa uban kaniya, mga unom ka gatos ka tawo.+ 16  Ug si Saul ug si Jonatan nga iyang anak ug ang katawhan nga didto pa uban kanila mipuyo sa Geba+ sa Benjamin. Kon bahin sa mga Filistehanon, sila nagkampo didto sa Mikmas.+ 17  Ug ang panon sa mga mangingilog mosulong gikan sa kampo sa mga Filistehanon sa tulo ka pundok.+ Ang usa ka pundok moagi sa dalan paingon sa Opra,+ ngadto sa yuta sa Sual, 18  ug ang laing pundok moagi sa dalan sa Bet-horon,+ ug ang ikatulong pundok moagi sa dalan paingon sa utlanan nga nag-atubang sa walog sa Zeboim, ngadto sa kamingawan. 19  Karon walay mananalsal nga makaplagan sa tibuok yuta sa Israel, tungod kay ang mga Filistehanon miingon: “Aron ang mga Hebreohanon dili makahimog espada o bangkaw.”+ 20  Ug ang tanang Israelinhon molugsong ngadto sa mga Filistehanon aron ang tagsatagsa makapabaid sa iyang punta sa daro o sa iyang piko o sa iyang atsa o sa iyang galab.+ 21  Ug ang bayad sa pagpabaid maoy usa ka pim alang sa punta sa daro ug alang sa piko ug alang sa tuloy-tusok nga galamiton ug alang sa mga atsa ug alang sa pagtaod sa igtutugsok sa baka.+ 22  Ug nahitabo nga sa adlaw sa gubat walay espada+ o bangkaw nga makaplagan diha sa kamot ni bisan kinsang tawo nga uban kang Saul ug kang Jonatan; apan may makaplagan nga usa diha kang Saul+ ug kang Jonatan nga iyang anak. 23  Karon usa ka nagkampong mga sundalo+ sa mga Filistehanon tig-adtoan sa lugot nga agianan sa Mikmas.+

Mga Footnote