Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 11:1-15

11  Ug si Nahas nga Ammonhanon+ mitungas ug nagkampo batok sa Jabes+ didto sa Gilead. Niana ang tanang taga-Jabes miingon kang Nahas: “Paghimo ug pakigsaad uban kanamo aron kami mag-alagad kanimo.”+  Unya si Nahas nga Ammonhanon miingon kanila: “Niini nga kondisyon maghimo ako ug pakigsaad uban kaninyo, sa kondisyon nga luskon+ ang tanan ninyong tuo nga mata, ug ibutang ko kini nga kaulawan ibabaw sa tibuok Israel.”+  Sa baylo ang mga ansiyano sa Jabes miingon kaniya: “Hatagi kamig pito ka adlaw, ug magpadala kamig mga mensahero ngadto sa tibuok teritoryo sa Israel ug, kon walay manluluwas+ kanamo, manganhi kami kanimo.”  Unya ang mga mensahero miabot sa Gibea+ ni Saul ug misulti sa mga pulong diha sa mga igdulungog sa katawhan, ug ang tibuok katawhan nagpatugbaw sa ilang tingog ug nanghilak.+  Apan ania, si Saul nahiabot nga nagsunod sa mga baka gikan sa uma, ug si Saul miingon: “Unsay nahitabo sa katawhan, nga sila nanghilak man?” Ug ilang gisugid kaniya ang mga pulong sa mga taga-Jabes.  Ug ang espiritu+ ni Jehova milihok diha kang Saul sa pagkadungog niya niining mga pulonga, ug misilaob ang iyang kasuko.+  Busa mikuha siyag usa ka parisan sa torong baka ug gihiwahiwa kini ug gipadala ngadto sa tibuok teritoryo sa Israel+ pinaagi sa kamot sa mga mensahero, nga nag-ingon: “Bisan kinsa kanato nga dili mogula ingong sumusunod ni Saul ug ni Samuel, ingon niini ang buhaton ngadto sa iyang baka!”+ Ug ang kalisang+ kang Jehova+ miabot sa katawhan mao nga migula sila ingon sa usa ka tawo.+  Unya iyang giihap+ sila didto sa Bezek, ug ang mga anak sa Israel mikabat ug tulo ka gatos ka libo, ug ang mga tawo sa Juda katloan ka libo.  Karon sila miingon sa nangabot nga mga mensahero: “Kini ang inyong isulti sa mga taga-Jabes didto sa Gilead, ‘Ugma moabot ang kaluwasan alang kaninyo inig-init sa adlaw.’”+ Ug ang mga mensahero nangabot ug gisultihan ang mga taga-Jabes, ug sila nagmaya pag-ayo. 10  Busa ang mga taga-Jabes miingon: “Ugma mogula kami nganha kaninyo, ug buhaton ninyo kanamo ang sumala sa tanan nga maayo sa inyong mga mata.”+ 11  Ug nahitabo sa pagkasunod adlaw nga gibahin ni Saul+ ang katawhan sa tulo ka pundok;+ ug sila miadto sa taliwala sa kampo sa panahon sa pagbantay sa kabuntagon+ ug ilang gipamatay ang mga Ammonhanon+ hangtod sa pag-init sa adlaw. Sa dihang may pipila nga nahibilin, sila gipatibulaag ug walay nahibilin kanila nga duruha nga nagkuyog.+ 12  Ug ang katawhan miingon kang Samuel: “Kinsa ba ang nag-ingon, ‘Si Saul​—⁠maghari ba diay siya kanato?’+ Itugyan ang maong mga tawo, aron sila among patyon.”+ 13  Apan, si Saul miingon: “Walay tawo nga patyon niining adlawa,+ tungod kay niining adlawa si Jehova naghimo ug kaluwasan sa Israel.”+ 14  Sa ulahi si Samuel miingon sa katawhan: “Umari kamo ug mangadto kita sa Gilgal+ aron didto atong bag-ohon ang pagkahari.”+ 15  Busa ang tibuok katawhan miadto sa Gilgal, ug didto ilang gihimong hari si Saul sa atubangan ni Jehova sa Gilgal. Unya gihalad nila didto ang mga halad-sa-panag-ambit sa atubangan ni Jehova,+ ug didto si Saul ug ang tanang katawhan sa Israel nagpadayon sa pagmaya sa hilabihan.+

Mga Footnote