Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 1:1-28

1  Karon may usa ka tawo nga taga-Ramataim-zopim+ sa bukirong rehiyon sa Epraim,+ ug ang iyang ngalan mao si Elkana,+ ang anak nga lalaki ni Jeroham, ang anak nga lalaki ni Elihu, ang anak nga lalaki ni Tohu, ang anak nga lalaki ni Zup,+ usa ka Epraimnon.  Ug siya may duha ka asawa, ang ngalan sa usa mao si Ana, ug ang ngalan sa lain mao si Penina. Ug si Penina may mga anak, apan si Ana walay mga anak.+  Ug ang maong tawo mitungas gikan sa iyang siyudad tuigtuig aron sa pagyukbo+ ug sa paghalad kang Jehova sa mga panon didto sa Shilo.+ Ug didto ang duha ka anak nga lalaki ni Eli, si Hopni ug si Pinehas,+ nga mga saserdote ni Jehova.+  Ug miabot ang usa ka adlaw nga si Elkana naghalad, ug siya naghatag ug mga bahin kang Penina nga iyang asawa ug sa tanan niyang mga anak nga lalaki ug babaye;+  apan kang Ana siya naghatag ug usa ka bahin. Bisan pa niana, si Ana mao ang iyang gihigugma,+ ug, bahin kang Jehova, iyang gitak-opan ang iyang tagoangkan.+  Ug ang iyang karibal nga asawa nagbiaybiay+ usab kaniya aron siya masamok tungod kay gitak-opan ni Jehova ang iyang tagoangkan.  Ug ingon niana ang iyang gibuhat tuigtuig,+ sa dihang motungas siya sa balay ni Jehova.+ Ingon niana ang iyang pagbiaybiay kaniya, mao nga siya mohilak ug dili mokaon.  Ug si Elkana nga iyang bana miingon kaniya: “Ana, nganong naghilak ka, ug nganong dili ka mokaon, ug nganong masulub-on ang imong kasingkasing?+ Dili ba ako labi pang maayo alang kanimo kay sa napulo ka anak nga lalaki?”+  Unya si Ana mitindog human sila makapangaon sa Shilo ug human makainom, samtang si Eli nga saserdote naglingkod sa lingkoranan daplin sa poste sa pultahan sa templo+ ni Jehova. 10  Ug mibati siyag kapait sa kalag,+ ug miampo siya kang Jehova+ ug mihilak sa hilabihan.+ 11  Ug nanaad+ siya ug miingon: “Oh Jehova sa mga panon, kon ikaw sa walay pakyas magsud-ong sa kasakitan sa imong ulipong babaye+ ug mahinumdom gayod kanako,+ ug ikaw dili mahikalimot sa imong ulipong babaye ug maghatag gayod sa imong ulipong babaye ug usa ka anak nga lalaki, akong ihatag siya kang Jehova sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi, ug walay labaha nga modapat sa iyang ulo.”+ 12  Ug nahitabo nga samtang siya nagpadayon sa pag-ampo+ atubangan ni Jehova, si Eli nagbantay sa iyang baba. 13  Kon bahin kang Ana, siya misulti sa iyang kasingkasing;+ ang iyang mga ngabil lamang ang nagkibotkibot, ug ang iyang tingog wala madungog. Nagtuo si Eli nga siya nahubog.+ 14  Busa si Eli miingon kaniya: “Hangtod kanus-a nga maghinubog ka?+ Kuhaa ang bino gikan kanimo.” 15  Niini si Ana mitubag ug miingon: “Dili, akong ginoo! Usa ako ka babaye nga nagmasulub-on sa espiritu; ug wala ako makainom ug bino ug makahubog nga ilimnon, hinunoa akong gibubo ang akong kalag sa atubangan ni Jehova.+ 16  Ayaw pag-isipa ang imong ulipong babaye nga usa ka babayeng walay-silbi,+ kay tungod sa kadaghan sa akong kabalaka ug kahasol nga ako nagsulti hangtod karon.”+ 17  Unya si Eli mitubag ug miingon: “Lakaw sa kalinaw,+ ug hinaot ang Diyos sa Israel maghatag kanimo sa imong gipangaliya kaniya.”+ 18  Niini siya miingon: “Ang imong sulugoong babaye makakaplag unta ug pabor sa imong mga mata.”+ Ug ang babaye milakaw ug mikaon,+ ug ang iyang nawong wala na magmabalak-on.+ 19  Unya mibangon sila sayo sa buntag ug mihapa sa atubangan ni Jehova, ug dayon namauli sila ug nahiabot sa ilang balay sa Rama.+ Si Elkana karon nakigdulog+ kang Ana nga iyang asawa, ug si Jehova nahinumdom kaniya.+ 20  Busa nahitabo sa pagligid sa usa ka tuig nga si Ana nagmabdos ug nanganak ug lalaki ug nagtawag sa iyang ngalan+ nga Samuel, tungod kay, matod niya, “gipangayo+ ko siya kang Jehova.” 21  Unya ang tawong si Elkana mitungas uban sa tibuok niyang panimalay aron ihalad kang Jehova ang tinuig nga halad+ ug ang iyang halad sa panaad.+ 22  Bahin kang Ana, siya wala motungas,+ kay iyang giingnan ang iyang bana: “Sa dihang malutas na ang bata,+ dad-on ko siya, ug magpakita siya sa atubangan ni Jehova ug mopuyo didto hangtod sa panahong walay tino.”+ 23  Niini si Elkana nga iyang bana+ miingon kaniya: “Buhata kon unsay maayo sa imong mga mata.+ Pabilin dinhi sa balay hangtod nga siya imong malutas. Hinaot unta nga tumanon ni Jehova ang iyang pulong.”+ Busa ang babaye nagpabilin sa balay ug nagpadayon sa pagpasuso sa iyang anak hangtod nga siya iyang nalutas.+ 24  Busa sa dihang siya nalutas na niya, gidala niya siya uban kaniya, lakip ang tulo-ka-tuig nga torong baka ug usa ka ephah nga harina ug usa ka tadyaw nga bino,+ ug siya misulod sa balay ni Jehova sa Shilo.+ Ug ang bata uban kaniya. 25  Unya ilang giihaw ang torong baka ug gidala ang bata ngadto kang Eli.+ 26  Niana siya miingon: “Tabi, akong ginoo! Ingon nga buhi ang imong kalag,+ akong ginoo, ako kadtong babaye nga nagbarog uban kanimo niining dapita nga nag-ampo kang Jehova.+ 27  May kalabotan niining bataa nga ako nag-ampo nga unta ihatag ni Jehova kanako ang akong gipangaliya+ kaniya.+ 28  Ug ako, sa baylo, nagpahulam kaniya kang Jehova.+ Sa tanan niyang mga adlaw, siya ang gipangayo alang kang Jehova.” Ug siya miyukbo didto kang Jehova.+

Mga Footnote