Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Pedro 4:1-19

4  Busa sanglit si Kristo nag-antos man diha sa unod,+ sangkapi usab ninyo ang inyong kaugalingon sa samang kiling sa kaisipan;+ tungod kay ang tawong nakaantos diha sa unod nakahunong na sa pagpakasala,+  aron siya magkinabuhi sa nahibilin niyang panahon diha sa unod,+ dili na alang sa mga tinguha sa mga tawo, kondili alang sa kabubut-on sa Diyos.+  Kay ang panahong+ miagi igo na alang kaninyo sa pagbuhat sa kabubut-on sa mga nasod+ sa dihang kamo nagpadayon sa mga buhat sa malaw-ayng panggawi,+ kaulag, pagpatuyang sa bino,+ hudyaka, palabwanay sa inom, ug sa gidiling mga idolatriya.+  Tungod kay kamo wala magpadayon sa pagpakig-uban kanila niining samang paglunang sa unodnong pagpatuyang,+ sila nahibulong ug nagpadayon sa pagsulti nga mapasipalahon kaninyo.+  Apan kining mga tawhana manubag ra unya ngadto sa usa+ nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay.+  Ngani, tungod niini nga katuyoan nga ang maayong balita gipahayag usab ngadto sa mga patay,+ aron sila mahukman sumala sa unod sa panglantaw sa mga tawo+ apan mabuhi sumala sa espiritu+ sa panglantaw sa Diyos.  Apan ang kataposan sa tanang butang haduol na.+ Busa, batoni ang maayong panghunahuna,+ ug magmabinantayon labot sa mga pag-ampo.+  Labaw sa tanang butang, batoni ang mainit nga gugma alang sa usag usa,+ kay ang gugma magatabon sa daghang sala.+  Magmaabiabihon sa usag usa nga walay pagmulo.+ 10  Sumala sa nadawat nga gasa sa matag usa, gamita kini sa pag-alagad sa usag usa ingon nga maayong mga piniyalan sa dili-takos nga kalulot sa Diyos nga gipahayag sa nagkadaiyang paagi.+ 11  Kon ang usa mosulti, pasultiha siya ingon nga kini ang sagradong mga pahayag+ sa Diyos; kon ang usa magaalagad,+ paalagara siya ingon nga nagasandig diha sa kusog nga gihatag sa Diyos;+ aron nga sa tanang butang ang Diyos pagahimayaon+ pinaagi ni Jesu-Kristo. Ang himaya+ ug ang gahom iyaha hangtod sa kahangtoran. Amen. 12  Mga hinigugma, ayaw kamo kahibulong sa pagdilaab taliwala kaninyo, nga nagakahitabo kaninyo ingon nga pagsulay,+ nga daw usa ka katingad-ang butang ang midangat kaninyo. 13  Sa kasukwahi, magpadayon sa pagmaya+ sanglit kamo mga mag-aambit sa mga pag-antos ni Kristo,+ aron kamo magmaya ug malipay sa hilabihan usab sa panahon sa pagpadayag+ sa iyang himaya. 14  Kon kamo gipakaulawan tungod sa ngalan ni Kristo,+ kamo malipayon,+ tungod kay ang espiritu sa himaya, bisan ang espiritu sa Diyos, anaa kaninyo.+ 15  Bisan pa niana, ayaw tugoti nga aduna kaninyoy mag-antos+ ingong usa ka mamumuno o usa ka kawatan o usa ka mamumuhat ug daotan o usa ka hilabtanon+ sa mga butang sa uban. 16  Apan kon siya nag-antos+ ingong usa ka Kristohanon, ayaw siya pabatia ug kaulaw,+ hinunoa kinahanglang magpadayon siya sa paghimaya sa Diyos niining ngalana. 17  Kay kini ang tinudlong panahon nga magsugod ang paghukom diha sa balay sa Diyos.+ Karon kon kini magsugod kanato,+ unsa man kahay dangatan unya niadtong dili-masinugtanon sa maayong balita sa Diyos?+ 18  “Ug kon ang tawong matarong lisod man ganing maluwas,+ makita pa ba kaha unya ang tawong dili-diyosnon ug ang makasasala?”+ 19  Mao man usab, sila nga nagaantos uyon sa kabubut-on sa Diyos kinahanglang magpadayon sa pagpiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka matinumanong Maglalalang samtang sila nagabuhat ug maayo.+

Mga Footnote