Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Pedro 3:1-22

3  Sa samang paagi,+ kamong mga asawa, magpasakop+ kamo sa inyong mga bana, aron nga, kon aduna may dili-masinugtanon+ sa pulong, sila makabig+ nga walay pulong pinaagi sa panggawi sa ilang mga asawa,+  tungod kay mga saksing-nakakita sa inyong maputling panggawi+ uban ang halawom nga pagtahod.  Ug himoa nga ang inyong dayandayan dili anha sa panggawas nga pagsalapid sa buhok+ ug sa pagsul-ob ug mga pahiyas nga bulawan+ o sa pagsul-ob ug panggawas nga mga besti,  kondili diha sa natago nga pagkatawo+ sa kasingkasing pinaagi sa dili-madunot nga sapot+ sa malinawon ug malumong espiritu,+ nga dakog bili sa mga mata sa Diyos.  Kay sa ingon, usab, ang balaang mga babaye kanhi nga nanaglaom sa Diyos nagdayandayan sa ilang kaugalingon, nga nagpasakop sa ilang mga bana,  ingon nga si Sara nagmasinugtanon kang Abraham, nga nagtawag kaniya nga “ginoo.”+ Ug kamo mahimong iyang mga anak, kon kamo magpadayon sa pagbuhat ug maayo ug dili mahadlok sa bisan unsang hinungdan sa kalisang.+  Kamong mga bana, magpadayon sa pagpuyo sa samang paagi+ uban kanila sumala sa kahibalo,+ nga maghatag kanila ug kadungganan+ samag ngadto sa usa ka sudlanan nga mas mahuyang, ang babaye, sanglit kamo mga manununod+ man usab uban kanila sa dili-takos nga pabor sa kinabuhi, aron nga dili mababagan ang inyong mga pag-ampo.+  Sa kataposan, kamong tanan magbaton ug samang panghunahuna,+ nga magpakitag pagbati alang sa isigkaingon, nga magbaton ug inigsoong pagbati, magmabination uban ang kalumo,+ magmapainubsanon sa hunahuna,+  nga dili magabalos ug kadaot sa kadaot+ o magasultig pasipala sa pasipala,+ kondili, sa kasukwahi, manghinaot ug kaayohan,+ tungod kay kamo gitawag alang niini nga dalan, aron kamo makapanunod sa panalangin. 10  Kay, “siya nga buot mahigugma sa kinabuhi ug makakitag maayong mga adlaw,+ papugngi kaniya ang iyang dila+ gikan sa daotan ug ang iyang mga ngabil sa pagsulti ug limbong,+ 11  apan pabiyai kaniya ang daotan+ ug ipabuhat ang maayo; ipapangita kaniya ang pakigdait ug sundon kini.+ 12  Kay ang mga mata+ ni Jehova anaa sa mga matarong, ug ang iyang mga igdulungog gikiling sa ilang pangamuyo;+ apan ang nawong ni Jehova maoy batok sa nagabuhat ug daotang mga butang.”+ 13  Sa pagkatinuod, kinsang tawhana ang magdaot kaninyo kon kamo magmasiboton sa kon unsay maayo?+ 14  Apan bisan kon kamo mag-antos tungod sa pagkamatarong, kamo malipayon.+ Bisan pa niana, ayaw ninyo kahadloki ang ilang gikahadlokan,+ ni kamo mangalisang.+ 15  Apan balaana si Kristo ingong Ginoo diha sa inyong mga kasingkasing,+ nga andam kanunay sa pagdepensa+ atubangan sa tanan nga mangayo kaninyog katarongan sa paglaom nga anaa kaninyo, apan magabuhat niini uban ang kalumo sa buot+ ug halawom nga pagtahod. 16  Paghupot ug maayong tanlag,+ aron nga sa dihang pagalibakon kamo mangaulaw+ sila nga nagasulting mayam-iron sa inyong maayong panggawi maylabot kang Kristo.+ 17  Kay mas maayong mag-antos tungod kay ginabuhat ninyo ang maayo,+ kon kini ang pagbuot sa Diyos, kay sa ginabuhat ninyo ang daotan.+ 18  Ngani, bisan si Kristo namatay sa makausa alang sa tanang panahon maylabot sa mga sala,+ usa ka matarong nga tawo alang sa mga dili-matarong,+ aron siya magtultol kaninyo ngadto sa Diyos,+ siya nga gipatay diha sa unod,+ apan gibuhi diha sa espiritu.+ 19  Niini nga kahimtang usab siya miadto ug miwali sa mga espiritu nga anaa sa bilanggoan,+ 20  nga niadto wala magmasinugtanon+ sa dihang ang pailob sa Diyos+ nagpaabot sa mga adlaw ni Noe, samtang ang arka gibuhat,+ diin pipila ka tawo, nga mao, walo ka kalag, ang giluwas latas sa tubig.+ 21  Kana nga motumbas niini karon nagaluwas usab kaninyo,+ nga mao, ang bawtismo, (dili ang pagkuha sa kahugawan sa unod, kondili ang paghangyo sa Diyos alang sa usa ka maayong tanlag,)+ pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo.+ 22  Siya anaa sa tuong kamot sa Diyos,+ kay siya miadto sa langit; ug ang mga manulonda+ ug ang mga awtoridad ug ang mga gahom gipailalom kaniya.+

Mga Footnote