Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Juan 4:1-21

4  Mga hinigugma, ayaw ninyo tuohi ang matag inspiradong pahayag,+ hinunoa sulayi ang inspiradong mga pahayag aron masuta kon kini nagagikan ba gayod sa Diyos,+ tungod kay daghang mini nga mga manalagna ang nanungha sa kalibotan.+  Mahibaloan ninyo ang inspiradong pahayag nga gikan sa Diyos+ pinaagi niini: Ang matag inspiradong pahayag nga nagasugid bahin kang Jesu-Kristo nga mianhi sa unod nagagikan sa Diyos,+  apan ang matag inspiradong pahayag nga wala magasugid bahin kang Jesus dili gikan sa Diyos.+ Dugang pa, kini ang inspiradong pahayag sa antikristo nga inyong nadungog nga moabot,+ ug karon kini ania na sa kalibotan.+  Kamo nagagikan sa Diyos, minahal nga mga anak, ug gidaog ninyo kadtong mga tawhana,+ tungod kay siya nga nahiusa+ kaninyo maoy labaw+ kay kaniya nga nahiusa sa kalibotan.+  Sila nagagikan sa kalibotan;+ mao nga sila nagasulti kon unsay nagagikan sa kalibotan ug ang kalibotan nagapatalinghog kanila.+  Kita nagagikan sa Diyos.+ Siya nga nakabaton ug kahibalo sa Diyos nagapatalinghog kanato;+ siya nga dili gikan sa Diyos dili magpatalinghog kanato.+ Niini nga paagi atong maila ang inspiradong pahayag sa kamatuoran ug ang inspiradong pahayag sa kasaypanan.+  Mga hinigugma, magpadayon kita sa paghigugmaay sa usag usa,+ tungod kay ang gugma+ nagagikan sa Diyos, ug ang matag usa nga nahigugma gipanganak gikan sa Diyos+ ug nakabaton ug kahibalo sa Diyos.+  Siya nga wala mahigugma wala makaila sa Diyos, tungod kay ang Diyos gugma.+  Pinaagi niini ang gugma sa Diyos gipadayag sa atong kahimtang,+ tungod kay gipadala sa Diyos ang iyang bugtong nga Anak+ nganhi sa kalibotan aron kita makabaton ug kinabuhi pinaagi kaniya.+ 10  Ang gugma maoy niining paagiha, dili nga kita nahigugma sa Diyos, kondili nga siya ang nahigugma kanato ug gipadala ang iyang Anak ingong usa ka halad+ pasig-uli+ alang sa atong mga sala.+ 11  Mga hinigugma, kon kita gihigugma sa Diyos niining paagiha, nan kita sa atong kaugalingon nailalom sa obligasyon nga maghigugmaay sa usag usa.+ 12  Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Diyos.+ Kon kita magpadayon sa paghigugmaay sa usag usa, ang Diyos magpabilin dinhi kanato ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato.+ 13  Pinaagi niini kita mahibalo nga kita nagpabiling nahiusa+ kaniya ug siya nahiusa kanato,+ tungod kay siya naghatag man kanato sa iyang espiritu.+ 14  Dugang pa, kita mismo nakakita+ ug nagpamatuod+ nga ang Amahan nagpadala sa iyang Anak ingong Manluluwas sa kalibotan.+ 15  Si bisan kinsa nga magasugid nga si Jesu-Kristo mao ang Anak sa Diyos,+ ang Diyos magpabiling nahiusa kaniya ug siya mahiusa sa Diyos.+ 16  Ug kita nakahibalo ug nagtuo sa gugma+ nga nabatonan sa Diyos sa atong kahimtang. Ang Diyos gugma,+ ug siya nga nagpabilin sa gugma+ nagpabiling nahiusa sa Diyos ug ang Diyos nagpabiling nahiusa+ kaniya. 17  Sa ingon niini nahingpit ang gugma diha kanato, aron kita makabaton ug kagawasan sa pagsulti+ sa adlaw sa paghukom,+ tungod kay, sama kaniya, mao man usab kita niining kalibotana.+ 18  Walay kahadlok diha sa gugma,+ hinunoa ang hingpit nga gugma naghingilin sa kahadlok,+ tungod kay ang kahadlok nagapugong. Sa pagkatinuod, siya nga may kahadlok wala mahingpit diha sa gugma.+ 19  Bahin kanato, kita nahigugma, tungod kay siya unang nahigugma kanato.+ 20  Kon adunay magpahayag: “Gihigugma ko ang Diyos,” apan nagdumot sa iyang igsoon, siya bakakon.+ Kay siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon,+ nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Diyos, nga wala niya makita.+ 21  Ug kini nga sugo atong nabatonan gikan kaniya,+ nga ang nahigugma sa Diyos kinahanglan usab nga mahigugma sa iyang igsoon.+

Mga Footnote