Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Juan 3:1-24

3  Tan-awa kon unsang matanga sa gugma+ ang gihatag kanato sa Amahan, aron kita pagatawgon nga mga anak sa Diyos;+ ug mao kana kita. Mao nga ang kalibotan+ walay kahibalo bahin kanato, tungod kay kini wala makaila kaniya.+  Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Diyos,+ apan wala pa ikapadayag kon mahimong unsa unya kita.+ Kita nahibalo nga sa dihang siya igapadayag+ na kita mahisama kaniya,+ tungod kay siya atong makita ingon gayod sa iyang pagkamao.+  Ug ang matag usa nga nakabaton niining paglaom kaniya nagaputli+ sa iyang kaugalingon ingon nga siya putli.+  Ang tanan nga nagpakasala+ nagabuhat usab ug kalapasan,+ ug busa ang sala+ maoy kalapasan.  Kamo nahibalo usab nga siya gipadayag aron sa pagkuha sa atong mga sala,+ ug walay sala+ diha kaniya.  Ang tanan nga nagpabiling nahiusa+ kaniya dili magpakasala;+ walay usa nga nagpakasala nga nakakita kaniya o nakaila kaniya.+  Minahal nga mga anak, ayaw kamo pagpahisalaag kang bisan kinsa; siya nga nagpadayon sa pagbuhat sa pagkamatarong maoy matarong, ingon nga siya matarong.+  Siya nga nagpadayon sa pagbuhat sa kasal-anan nagagikan sa Yawa, tungod kay ang Yawa nagpakasala sukad pa sa sinugdan.+ Tungod niini nga katuyoan nga gipadayag ang Anak sa Diyos,+ nga mao, aron sa pagbungkag sa mga buhat sa Yawa.+  Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Diyos dili magpadayon sa pagbuhat ug kasal-anan,+ tungod kay ang Iyang binhi sa pagsanay nagpabilin diha kaniya, ug siya dili makabuhat ug kasal-anan, tungod kay siya gipanganak gikan sa Diyos.+ 10  Ang mga anak sa Diyos ug ang mga anak sa Yawa dayag niining butanga: Ang matag usa nga wala magpadayon sa pagbuhat ug pagkamatarong+ wala magagikan sa Diyos, ni siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon.+ 11  Kay kini mao ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan,+ nga kita kinahanglang magbaton ug gugma alang sa usag usa;+ 12  dili sama kang Cain, nga naggikan sa usa nga daotan ug nagpatay+ sa iyang igsoon. Ug nganong iyang gipatay siya? Tungod kay daotan ang iyang mga buhat,+ apan kadtong sa iyang igsoon maoy matarong.+ 13  Ayaw kamo kahibulong, mga igsoon, nga ang kalibotan nagadumot kaninyo.+ 14  Kita nasayod nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi,+ tungod kay atong gihigugma ang mga igsoon.+ Siya nga wala mahigugma nagpabilin diha sa kamatayon.+ 15  Ang matag usa nga nagadumot+ sa iyang igsoon maoy usa ka mamumuno,+ ug kamo nahibalo nga walay mamumuno+ nga kaniya nagpabilin ang kinabuhing walay kataposan.+ 16  Pinaagi niini atong nahibaloan ang gugma,+ tungod kay siya nagtugyan sa iyang kalag alang kanato;+ ug kita nailalom sa obligasyon nga itugyan ang atong mga kalag alang sa atong mga igsoon.+ 17  Apan si bisan kinsa nga adunay mga kahinguhaan sa kinabuhi+ niining kalibotana ug makita ang iyang igsoon nga nanginahanglan+ ug bisan pa niana magsira sa pultahan sa iyang malumong pagkamabination nganha kaniya,+ unsaon man sa gugma sa Diyos sa pagpabilin diha kaniya?+ 18  Minahal nga mga anak, maghigugmaay kita,+ dili pinaagi sa pulong ni sa dila,+ kondili sa buhat+ ug sa kamatuoran.+ 19  Pinaagi niini kita mahibalo nga kita nagagikan sa kamatuoran,+ ug makapasalig kita sa atong mga kasingkasing sa iyang atubangan 20  bahin sa bisan unsa nga ihukom kanato sa atong mga kasingkasing,+ tungod kay ang Diyos mas labaw kay sa atong mga kasingkasing ug nahibalo sa tanang butang.+ 21  Mga hinigugma, kon ang atong mga kasingkasing wala maghukom kanato, kita adunay kagawasan sa pagsulti ngadto sa Diyos;+ 22  ug bisan unsay atong pangayoon atong madawat gikan kaniya,+ tungod kay atong ginabantayan ang iyang mga sugo ug ginabuhat ang mga butang nga makapahimuot sa iyang mga mata.+ 23  Sa pagkatinuod, kini mao ang iyang sugo, nga kita magbaton ug pagtuo sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-Kristo+ ug maghigugmaay sa usag usa,+ ingon nga siya naghatag kanatog sugo. 24  Dugang pa, siya nga nagbantay sa iyang mga sugo nagpabiling nahiusa kaniya, ug siya nahiusa niana niya;+ ug pinaagi niini kita nahibalo nga siya nagpabiling nahiusa kanato,+ tungod sa espiritu+ nga iyang gihatag kanato.

Mga Footnote