Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 9:1-28

9  Ug nahitabo nga, sa pagkahuman gayod matukod ni Solomon ang balay+ ni Jehova ug ang balay sa hari+ ug ang matag tilinguhaong butang ni Solomon nga iyang gikahimut-an sa paghimo,+  niana si Jehova nagpakita kang Solomon sa ikaduha nga higayon, ingon sa iyang pagpakita kaniya didto sa Gabaon.+  Ug si Jehova nagkanayon kaniya: “Akong nadungog ang imong pag-ampo+ ug ang imong hangyo alang sa pabor nga niana ikaw mihangyog pabor sa akong atubangan. Akong gibalaan+ kining balaya nga imong gitukod pinaagi sa pagbutang sa akong ngalan+ diha niini hangtod sa panahong walay tino; ug ang akong mga mata+ ug ang akong kasingkasing maanaa diha kanunay.+  Ug ikaw, kon ikaw molakaw+ sa akong atubangan, ingon sa paglakaw ni David+ nga imong amahan, uban ang integridad+ sa kasingkasing ug uban ang katul-id+ pinaagi sa pagbuhat sumala sa tanan nga akong gisugo kanimo,+ ug ikaw magtuman sa akong mga regulasyon+ ug sa akong hudisyal nga mga hukom,+  tukoron ko gayod usab ang trono sa imong gingharian ibabaw sa Israel hangtod sa panahong walay tino, ingon sa akong gisaad kang David nga imong amahan, nga nag-ingon, ‘Walay usa ka tawo nimo nga pagaputlon gikan sa paglingkod diha sa trono sa Israel.’+  Kon kamo ug ang inyong mga anak motalikod gayod sa pagsunod kanako+ ug dili motuman sa akong mga sugo ug sa akong mga lagda nga akong gibutang sa inyong atubangan, ug kamo moadto gayod ug moalagad sa ubang mga diyos+ ug moyukbo kanila,  putlon ko usab ang Israel gikan sa nawong sa yuta nga akong gihatag kanila;+ ug ang balay nga akong gibalaan alang sa akong ngalan isalikway ko gikan sa akong atubangan,+ ug ang Israel sa pagkatinuod mahimong usa ka panultihon+ ug usa ka biaybiay taliwala sa tanang mga katawhan.  Ug kining balaya mahimong mga tipun-og sa kagun-oban.+ Ang matag usa nga moagi niini motutok sa kahibulong+ ug motaghoy gayod ug moingon, ‘Nganong ang ingon niana gibuhat man ni Jehova niining yutaa ug niining balaya?’+  Ug sila magaingon, ‘Tungod kay sila mibiya kang Jehova nga ilang Diyos nga nagpagawas sa ilang mga katigulangan gikan sa yuta sa Ehipto,+ ug sila nagbaton ug ubang mga diyos+ ug nangyukbo kanila ug nag-alagad kanila. Mao kana nga gipadangat ni Jehova kanila kining tanan nga katalagman.’”+ 10  Ug nahitabo sa pagkatapos sa kawhaan ka tuig, diin si Solomon nakatukod sa duha ka balay, ang balay ni Jehova+ ug ang balay sa hari,+ 11  (si Hiram+ nga hari sa Tiro mitabang kang Solomon+ pinaagi sa mga kahoy nga sedro ug mga kahoy nga junipero ug pinaagi sa bulawan sumala sa gidaghanon nga iyang gikahimut-an,)+ nga nianang panahona si Haring Solomon mihatag kang Hiram ug kawhaan ka siyudad sa yuta sa Galilea.+ 12  Busa si Hiram migula gikan sa Tiro aron sa pagtan-aw sa mga siyudad nga gihatag ni Solomon kaniya, ug sila dili maayo sa iyang mga mata.+ 13  Busa siya miingon: “Unsang matanga sa mga siyudad kining imong gihatag kanako, akong igsoon?” Ug sila gitawag nga Yuta sa Cabul hangtod niining adlawa. 14  Sa kasamtangan nagpadala si Hiram ngadto sa hari ug usa ka gatos ug kawhaan ka talanton nga bulawan.+ 15  Karon mao kini ang asoy labot niadtong mga gipaapil sa pinugos nga trabaho+ nga gikuha ni Haring Solomon aron tukoron ang balay ni Jehova+ ug ang iyang kaugalingong balay ug ang Bungdo+ ug ang paril+ sa Jerusalem ug ang Hazor+ ug ang Megido+ ug ang Gezer.+ 16  (Si Paraon nga hari sa Ehipto mitungas ug unya giilog ang Gezer ug gisunog kini sa kalayo, ug ang mga Canaanhon+ nga nagpuyo sa siyudad iyang gipamatay. Busa iyang gihatag kini ingong panamilit nga gasa ngadto sa iyang anak nga babaye,+ ang asawa ni Solomon.) 17  Ug gitukod ni Solomon ang Gezer ug ang Ubos nga Bet-horon,+ 18  ug ang Baalat+ ug ang Tamar sa kamingawan, didto sa yuta, 19  ug ang tanang siyudad nga tipiganan+ nga naiya ni Solomon ug ang mga siyudad sa mga karo+ ug ang mga siyudad alang sa mga mangangabayo, ug ang mga tilinguhaong butang ni Solomon+ nga iyang gitinguhang tukoron sa Jerusalem ug sa Lebanon ug sa tibuok nga yuta sa iyang dominyo. 20  Kon bahin sa tanang katawhan nga nahibilin gikan sa mga Amorihanon,+ sa mga Hitihanon,+ sa mga Perizihanon,+ sa mga Hivihanon+ ug sa mga Jebusihanon,+ nga dili bahin sa mga anak sa Israel,+ 21  ang ilang mga anak nga nahibilin sunod kanila diha sa yuta nga wala matugyan sa mga anak sa Israel ngadto sa kalaglagan,+ si Solomon nagpadayon pagkuha kanila alang sa pinugos nga trabaho ingong ulipon hangtod niining adlawa.+ 22  Ug walay usa sa mga anak sa Israel ang gihimo ni Solomon nga mga ulipon;+ kay sila ang mga manggugubat ug iyang mga alagad ug iyang mga prinsipe ug mga luyoluyo sa iyang mga komandante ug mga pangulo sa iyang mga magkakaro ug sa iyang mga mangangabayo.+ 23  Mao kini sila ang mga pangulo sa mga luyoluyo nga nagdumala sa trabaho ni Solomon, lima ka gatos ug kalim-an, ang mga kapatas sa katawhan nga aktibo sa buluhaton.+ 24  Apan, ang anak nga babaye ni Paraon+ migula sa Siyudad ni David+ ngadto sa iyang kaugalingong balay nga gitukod niya alang kaniya. Maoy niadtong panahona nga iyang gitukod ang Bungdo.+ 25  Ug si Solomon katulo+ sa usa ka tuig nagpadayon sa pagtanyag ug mga halad-nga-sinunog ug mga halad-sa-panag-ambit diha sa halaran nga iyang gitukod alang kang Jehova,+ ug dihay paghimog gipaaso nga halad ibabaw sa halaran,+ nga diha sa atubangan ni Jehova; ug iyang natapos ang balay.+ 26  Ug didtoy panon sa mga barko nga gihimo ni Haring Solomon sa Ezion-geber,+ nga duol sa Elot,+ diha sa baybayon sa Pulang Dagat sa yuta sa Edom.+ 27  Ug si Hiram nagpadayon pagpadala diha sa panon sa mga barko sa iyang kaugalingong mga alagad,+ mga sakayanon, nga adunay kahibalo sa dagat, uban sa mga alagad ni Solomon. 28  Ug sila nangadto sa Opir+ ug nagkuha gikan didto ug upat ka gatos ug kawhaan ka talanton nga bulawan+ ug nagdala niini ngadto kang Haring Solomon.

Mga Footnote