Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 21:1-29

21  Ug nahitabo human niining mga butanga nga dihay usa ka parasan nga iyaha ni Nabot nga Jezreelinhon, nga didto sa Jezreel,+ tupad sa palasyo ni Ahab nga hari sa Samaria.  Busa si Ahab misulti kang Nabot, nga nag-ingon: “Ihatag+ kanako ang imong parasan,+ aron kini magsilbing tanaman+ sa mga utanon+ alang kanako, kay kini duol sa akong balay; ug hatagan ko ikaw ug parasan puli niini nga mas maayo pa kay niini. O kon maayo sa imong mga mata,+ hatagan ko ikaw ug salapi ingon nga maoy bili niini.”  Apan si Nabot miingon kang Ahab: “Halayo ra+ alang kanako, sa panglantaw ni Jehova,+ nga akong ihatag kanimo ang panulondon sa akong mga katigulangan.”+  Busa si Ahab miadto sa iyang balay, nga nagmugtok ug nagminghoy tungod sa pulong nga gisulti ni Nabot nga Jezreelinhon kaniya, dihang siya miingon: “Dili nako ihatag kanimo ang kabilin sa akong mga katigulangan.” Unya siya mihigda diha sa iyang higdaanan ug naglingiw sa iyang nawong,+ ug siya wala mokaon ug tinapay.  Sa kataposan si Jezebel+ nga iyang asawa miadto kaniya ug misulti kaniya: “Nganong nagsubo+ ang imong espiritu ug ikaw wala mokaon sa tinapay?”  Niana siya misulti kaniya: “Tungod kay ako misulti kang Nabot nga Jezreelinhon ug miingon kaniya, ‘Ihatag kanako ang imong parasan ilis sa salapi. O, kon imong palabihon, hatagan ko ikaw ug laing parasan puli niini.’ Apan siya miingon, ‘Dili nako ihatag kanimo ang akong parasan.’”+  Unya si Jezebel nga iyang asawa miingon kaniya: “Ikaw ba karon ang nagahari sa Israel?+ Tindog, kaon ug tinapay ug lipaya ang imong kasingkasing. Ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot nga Jezreelinhon.”+  Busa siya nagsulat ug mga sulat+ sa ngalan ni Ahab ug gitimbrehan kini sa iyang timbre,+ ug gipadala ang mga sulat ngadto sa mga ansiyano+ ug sa mga hamili nga dinha sa iyang siyudad nga nagpuyo uban kang Nabot.  Apan siya misulat diha sa mga sulat, nga nag-ingon:+ “Imantala ang usa ka pagpuasa, palingkora ninyo si Nabot sa ulohan sa katawhan. 10  Ug magpalingkod kamo ug duha ka lalaki,+ mga tawong walay-silbi,+ sa atubangan niya, ug pasaksiha sila batok kaniya,+ nga magaingon, ‘Imong gitunglo ang Diyos ug ang hari!’+ Ug dad-a ninyo siya sa gawas ug batoa siya aron siya mamatay.”+ 11  Busa ang mga tawo sa iyang siyudad, ang mga ansiyano ug ang mga hamili nga nagpuyo sa iyang siyudad, nagbuhat ingon sa gisugo ni Jezebel kanila, ingon sa nahisulat diha sa mga sulat nga iyang gipadala kanila.+ 12  Ilang gimantala ang usa ka pagpuasa+ ug gipalingkod si Nabot sa ulohan sa katawhan. 13  Unya duha sa mga lalaki, mga tawong walay-silbi, miabot ug milingkod sa atubangan niya; ug ang mga tawong walay-silbi misugod sa pagsaksi batok kaniya, nga mao, kang Nabot, sa atubangan sa katawhan, nga nag-ingon: “Si Nabot nagtunglo sa Diyos ug sa hari!”+ Human niana ilang gidala siya sa gawas ngadto sa kadaplinan sa siyudad ug gibato siya, maong siya namatay.+ 14  Karon sila nagpasugo ngadto kang Jezebel, nga nag-ingon: “Si Nabot gibato maong siya namatay.”+ 15  Ug nahitabo nga, sa pagkadungog gayod ni Jezebel nga si Nabot gibato maong siya namatay, si Jezebel dihadiha miingon kang Ahab: “Tindog, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga Jezreelinhon,+ nga iyang gidumili paghatag kanimo ilis sa salapi; kay si Nabot dili na buhi, apan patay na.” 16  Ug nahitabo nga, sa pagkadungog gayod ni Ahab nga si Nabot patay na, si Ahab dihadiha mitindog aron sa pag-adto sa parasan ni Nabot nga Jezreelinhon, aron sa pagpanag-iya niini.+ 17  Ug ang pulong ni Jehova+ midangat kang Elias+ nga Tisbihanon, nga nag-ingon: 18  “Tindog, lugsong aron makigkita kang Ahab nga hari sa Israel, nga atua sa Samaria.+ Siya atua sa parasan ni Nabot, diin siya miadto aron sa pagpanag-iya niini. 19  Ug ikaw magasulti kaniya, nga mag-ingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ikaw ba nagbuno+ ug nanag-iya usab?”’+ Ug ikaw magasulti kaniya, nga mag-ingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Sa dapit+ diin ang mga iro mitila sa dugo ni Nabot, ang mga iro motila sa imong dugo, sa imoha gayod.”’”+ 20  Ug si Ahab miingon kang Elias: “Nakaplagan mo ba ako, Oh kaaway ko?”+ nga niini siya miingon: “Nakaplagan ko ikaw. ‘Tungod kay ikaw nagbaligya sa imong kaugalingon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ 21  ania, ako magadala ug katalagman nganha kanimo;+ ug ako bug-os magasilhig kanimo+ ug magputol gikan kang Ahab kang bisan kinsa nga nagapangihi sa paril+ ug sa walay mahimo ug sa walay pulos diha sa Israel. 22  Ug himoon ko gayod ang imong balay nga sama sa balay ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat ug sama sa balay ni Baasa+ nga anak nga lalaki ni Ahias, tungod sa pagpasuko nga pinaagi niana ikaw nagpasuko ug unya nagpahinabo sa Israel nga makasala.’+ 23  Ug usab mahitungod kang Jezebel si Jehova misulti, nga nag-ingon, ‘Ang mismong mga iro mokaon kang Jezebel diha sa luna sa yuta sa Jezreel.+ 24  Ang bisan kinsang iyaha ni Ahab nga mamatay diha sa siyudad kan-on sa mga iro; ug ang bisan kinsang mamatay diha sa uma kan-on sa mga langgam sa mga langit.+ 25  Wala gayoy usa nga sama kang Ahab,+ nga nagbaligya sa iyang kaugalingon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, nga gihulhogan+ ni Jezebel+ nga iyang asawa. 26  Ug siya migawi nga dulumtanan kaayo pinaagi sa pagsunod sa makaluod nga mga idolo,+ sama sa tanang gihimo sa mga Amorihanon, nga gipang-abog ni Jehova gikan sa atubangan sa mga anak sa Israel.’”+ 27  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod ni Ahab niining mga pulonga, iyang gigisi ang iyang mga besti ug nagsul-ob ug sakong panapton+ sa iyang lawas; ug siya nagpuasa ug nagpadayon paghigda nga nagsul-ob ug sakong panapton ug naglakaw nga masulub-on.+ 28  Ug ang pulong ni Jehova midangat kang Elias nga Tisbihanon, nga nag-ingon: 29  “Imo bang nakita kon giunsa ni Ahab pagpaubos ang iyang kaugalingon gumikan kanako?+ Tungod kay siya nagpaubos sa iyang kaugalingon tungod kanako, dili ko dad-on ang katalagman sa iyang kaugalingong mga adlaw.+ Sa mga adlaw sa iyang anak nga lalaki akong dad-on ang katalagman diha sa iyang balay.”+

Mga Footnote