Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 17:1-24

17  Ug si Elias+ nga Tisbihanon nga gikan sa mga molupyo sa Gilead+ miingon kang Ahab: “Ingon nga buhi si Jehova+ nga Diyos sa Israel nga sa atubangan niya ako nagabarog,+ niining mga tuiga walay yamog ni ulan nga moabot,+ gawas kon imando sa akong pulong!”+  Karon ang pulong+ ni Jehova midangat kaniya, nga nag-ingon:  “Pahawa dinhi, ug lakaw paingon sa sidlakan ug magtago+ ka didto sa bul-oganang walog sa Kerit sa sidlakan sa Jordan.  Ug mahitabo gayod nga gikan sa bul-oganang walog ikaw moinom,+ ug ako gayong mandoan ang mga uwak+ sa pagtagana kanimo ug pagkaon didto.”+  Dihadiha siya miadto ug mibuhat sumala sa pulong ni Jehova,+ ug busa miadto ug mipuyo daplin sa bul-oganang walog sa Kerit sa sidlakan sa Jordan.  Ug ang mga uwak nagdala kaniya ug tinapay ug karne sa buntag ug tinapay ug karne sa gabii, ug gikan sa bul-oganang walog siya nag-inom.+  Apan nahitabo nga sa pagkatapos sa pipila ka adlaw nga ang bul-oganang walog namala,+ tungod kay walay ulan sa yuta.  Karon ang pulong ni Jehova midangat kaniya, nga nag-ingon:+  “Tindog, adto sa Zarepta,+ nga sakop sa Sidon, ug magpuyo ka didto. Tan-awa! Ako magsugo gayod sa usa ka babaye didto, usa ka babayeng balo, aron sa pagtagana kanimo ug pagkaon.” 10  Busa siya mitindog ug miadto sa Zarepta ug miabot sa ganghaan sa siyudad; ug, tan-awa! usa ka babaye, usa ka balo, ang nangahoy didto. Busa siya mitawag kaniya ug miingon: “Palihog, ikuha ako ug diyutayng tubig diha sa sudlanan aron ako makainom.”+ 11  Dihang siya miadto ug mikuha niini, siya mitawag kaniya ug miingon: “Palihog, dad-i ako ug tipik nga tinapay+ diha sa imong kamot.” 12  Niini siya miingon: “Ingon nga si Jehova nga imong Diyos buhi,+ wala akoy lingin nga tinapay,+ apan usa lamang ka hakop+ nga harina sa tadyaw ug diyutay nga lana+ sa gamayng banga; ug ania, ako nangahoy ug pipila lang ka lugas, ug ako moadto ug maghikay alang kanako ug sa akong anak nga lalaki, ug kan-on namo kini ug mamatay.”+ 13  Unya si Elias miingon kaniya: “Ayaw kahadlok.+ Lakaw, buhata ang sumala sa imong pulong. Apan kon unsay atua didto himoan mo una ako ug gamayng lingin nga tinapay,+ ug dad-on mo gayod kini kanako, ug makahimo ka ug alang sa imong kaugalingon ug sa imong anak nga lalaki human niana. 14  Kay mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ug ang gamayng banga sa lana dili makabsan hangtod sa adlaw sa pagpaulan ni Jehova sa nawong sa yuta.’”+ 15  Busa siya miadto ug mibuhat sumala sa pulong ni Elias; ug siya nagpadayon sa pagkaon, siya uban kaniya ug sa iyang panimalay, sulod sa daghang mga adlaw.+ 16  Ang tadyaw sa harina wala mahutdi, ug ang gamayng banga sa lana wala makabsi,+ sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gisulti pinaagi kang Elias. 17  Ug nahitabo human niining mga butanga nga ang anak nga lalaki sa babaye, ang tagbalay, nasakit, ug ang iyang sakit grabe kaayo nga walay nahibiling gininhawa diha kaniya.+ 18  Niini siya miingon kang Elias: “Unsay akong labot kanimo,+ Oh tawo sa matuod nga Diyos? Ikaw mianhi kanako aron ipahinumdom ang akong kasaypanan+ ug sa pagpatay sa akong anak nga lalaki.” 19  Apan siya miingon kaniya: “Ihatag kanako ang imong anak nga lalaki.” Unya siya nagkuha kaniya gikan sa iyang sabakan ug nagdala kaniya ngadto sa lawak-sa-atop,+ diin didto siya nagpuyo, ug gipahiluna siya sa iyang kaugalingong higdaanan.+ 20  Ug siya mitawag kang Jehova ug miingon: “Oh Jehova nga akong Diyos,+ nganhi ba usab sa babayeng balo nga uban kaniya ako nagapuyo ingong usa ka langyaw nga ikaw magadalag kadaot pinaagi sa pagpatay sa iyang anak nga lalaki?” 21  Ug siya mituyhad diha sa bata+ sa tulo ka higayon ug mitawag kang Jehova ug nag-ingon: “Oh Jehova nga akong Diyos, palihog, pabalika ang kalag+ niining bataa sulod kaniya.” 22  Sa kataposan si Jehova namati sa tingog ni Elias,+ mao nga ang kalag sa bata mibalik sulod kaniya ug siya nabuhi.+ 23  Gikuha karon ni Elias ang bata ug gidala siya sa ubos gikan sa lawak-sa-atop pasulod sa balay ug gihatag siya sa iyang inahan; ug unya si Elias miingon: “Tan-awa, buhi ang imong anak nga lalaki.”+ 24  Niana ang babaye miingon kang Elias: “Karon, sa pagkatinuod, ako nahibalo nga ikaw usa ka tawo sa Diyos+ ug nga ang pulong ni Jehova sa imong baba matuod.”+

Mga Footnote