Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 15:1-34

15  Ug sa ikanapulog-walo ka tuig ni Haring Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat,+ si Abiam nahimong hari sa Juda.+  Tulo ka tuig nga siya naghari sa Jerusalem; ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Maaca+ nga apong babaye ni Abisalom.+  Ug siya nagpadayon paglakaw diha sa tanang sala sa iyang amahan nga iyang gihimo una kaniya; ug ang iyang kasingkasing wala mabug-os+ uban kang Jehova nga iyang Diyos, sama sa kasingkasing ni David nga iyang katigulangan.+  Kay, tungod kang David,+ si Jehova nga iyang Diyos naghatag kaniya ug usa ka lampara+ diha sa Jerusalem pinaagi sa pagpatindog sa iyang anak nga lalaki sunod kaniya ug sa paghimo sa Jerusalem nga magpadayon sa paglungtad,+  tungod kay si David nagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova, ug siya wala motipas gikan sa bisan unsa nga Iyang gisugo kaniya sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi,+ gawas lamang sa butang may kalabotan kang Urias nga Hitihanon.+  Ug ang pakiggubat nahitabo tali kang Rehoboam ug Jeroboam sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.+  Ug mahitungod sa ubang mga kalihokan ni Abiam ug sa tanan niyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? Dihay pakiggubat usab nga nahitabo tali kang Abiam ug Jeroboam.+  Sa kataposan si Abiam natulog uban sa iyang mga katigulangan ug ilang gilubong siya sa Siyudad ni David;+ ug si Asa+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.  Sa ikakawhaan ka tuig ni Jeroboam nga hari sa Israel, si Asa nagmando ingong hari sa Juda. 10  Ug kap-atag-usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem; ug ang ngalan sa iyang apohang babaye maoy Maaca+ nga apong babaye ni Abisalom.+ 11  Ug gibuhat ni Asa kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova, sama ni David nga iyang katigulangan.+ 12  Busa iyang giwagtang ang mga lalaking pampam sa templo gikan sa yuta+ ug gikuha ang tanang makaluod nga idolo+ nga gihimo sa iyang mga katigulangan.+ 13  Bisan gani si Maaca+ nga iyang apohang babaye, iyang gitangtang ingong mahal nga ginang,+ tungod kay siya naghimo ug usa ka makalilisang nga idolo alang sa sagradong poste; human niana giputol ni Asa ang iyang makalilisang nga idolo+ ug gisunog kini+ didto sa bul-oganang walog sa Kidron.+ 14  Ug ang hatag-as nga mga dapit+ wala niya kuhaa.+ Bisan pa niana, ang kasingkasing ni Asa maoy bug-os uban kang Jehova sa tanan niyang mga adlaw.+ 15  Ug iyang gidala ang mga butang nga gibalaan sa iyang amahan ug ang mga butang nga gibalaan niya ngadto sa balay ni Jehova, plata ug bulawan ug mga gamit.+ 16  Ug ang pakiggubat nahitabo tali kang Asa ug Baasa+ nga hari sa Israel sa tanan nilang adlaw. 17  Busa si Baasa nga hari sa Israel mitungas batok sa Juda ug nagtukod sa Rama,+ aron walay makagula o makasulod ngadto kang Asa nga hari sa Juda.+ 18  Niana gikuha ni Asa ang tanang plata ug ang bulawan nga nahibilin sa mga bahandi sa balay ni Jehova ug ang mga bahandi sa balay sa hari ug gihatag kini ngadto sa kamot sa iyang mga alagad; ug unya gipadala kini ni Haring Asa ngadto kang Ben-hadad+ nga anak nga lalaki ni Tabrimon nga anak nga lalaki ni Hezion, ang hari sa Sirya,+ nga nagpuyo sa Damasco,+ nga nag-ingon: 19  “Adunay pakigsaad tali kanako ug kanimo, tali sa akong amahan ug sa imong amahan. Ania, ako nagpadala kanimo ug regalo+ nga plata ug bulawan. Umari ka, bungkaga ang imong pakigsaad uban kang Baasa nga hari sa Israel, aron siya mosibog gikan kanako.”+ 20  Busa si Ben-hadad namati kang Haring Asa ug gipadala ang mga pangulo sa iyang mga kasundalohan batok sa mga siyudad sa Israel ug gihampak ang Ijon+ ug ang Dan+ ug ang Abel-bet-maaca+ ug ang tibuok Kineret, hangtod sa tibuok yuta sa Neptali.+ 21  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod ni Baasa bahin niini, iya dayong giundangan pagtukod ang Rama+ ug nagpadayon sa pagpuyo sa Tirza.+ 22  Ug si Haring Asa, sa iyang bahin, nagpatawag sa tibuok Juda+—⁠walay usa nga dili apil⁠—ug ilang gidala ang mga bato sa Rama ug ang mga kahoy niini, nga gigamit ni Baasa sa pagtukod; ug gigamit kini ni Haring Asa sa pagtukod sa Geba+ didto sa Benjamin, ug Mizpa.+ 23  Kon bahin sa tanang ubang kalihokan ni Asa ug sa tanan niyang pagkagamhanan ug sa tanan nga iyang nabuhat ug ang mga siyudad nga iyang gitukod, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? Sa panahon lamang sa iyang pagkatigulang+ nga siya nasakit sa iyang tiil.+ 24  Sa kataposan si Asa natulog uban sa iyang mga katigulangan+ ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan diha sa Siyudad ni David nga iyang katigulangan;+ ug si Jehosapat+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 25  Kon bahin kang Nadab+ nga anak nga lalaki ni Jeroboam, siya nahimong hari ibabaw sa Israel sa ikaduha ka tuig ni Asa nga hari sa Juda; ug siya nagpadayon paghari ibabaw sa Israel sa duha ka tuig. 26  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan+ sa mga mata ni Jehova ug nagpadayon paglakaw diha sa dalan sa iyang amahan+ ug diha sa iyang sala nga pinaagi niana iyang gipahinabo ang Israel nga makasala.+ 27  Ug si Baasa+ nga anak nga lalaki ni Ahias sa balay ni Isacar nakigkunsabo batok kaniya; ug gipatay siya ni Baasa didto sa Gibeton,+ nga ilaha sa mga Filistehanon, samtang si Nadab ug ang tibuok Israel naglikos sa Gibeton. 28  Busa si Baasa mipatay kaniya sa ikatulo ka tuig ni Asa nga hari sa Juda ug misugod sa paghari puli kaniya.+ 29  Ug nahitabo nga sa pagkahimo gayod niya nga hari, iyang gipamatay ang tibuok balay ni Jeroboam. Wala niya tugoting may bisan kinsang nagaginhawa nga iya ni Jeroboam nga mahibilin hangtod nga sila iyang mapuo, sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gisulti pinaagi sa iyang alagad nga si Ahias nga Shilonhon,+ 30  tungod sa mga sala ni Jeroboam nga iyang gihimo+ ug nga pinaagi niana iyang gipahinabong makasala ang Israel ug tungod sa iyang pagkamakapasuko nga pinaagi niana iyang gipasuko si Jehova nga Diyos sa Israel.+ 31  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Nadab ug sa tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 32  Ug ang panaggubat nahitabo tali kang Asa ug Baasa nga hari sa Israel sa tanan nilang mga adlaw.+ 33  Sa ikatulo ka tuig ni Asa nga hari sa Juda, si Baasa nga anak nga lalaki ni Ahias nahimong hari ibabaw sa tibuok Israel sa Tirza sulod sa kawhaag-upat ka tuig.+ 34  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova+ ug naglakaw diha sa dalan ni Jeroboam+ ug diha sa iyang mga sala nga pinaagi niana iyang gipahinabong makasala ang Israel.+

Mga Footnote