Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 12:1-33

12  Ug si Rehoboam+ miadto sa Sekem, kay didto sa Sekem+ nangadto ang tibuok Israel aron sa paghimo kaniya nga hari.  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod niini ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat samtang siya didto pa sa Ehipto (tungod kay siya mikalagiw man gumikan kang Haring Solomon, aron si Jeroboam mopuyo sa Ehipto),+  niana sila nagpasugo ug nagpatawag kaniya. Human niana si Jeroboam ug ang tibuok kongregasyon sa Israel miadto ug misulti kang Rehoboam, nga nag-ingon:+  “Ang imong amahan, sa iyang bahin, nagpabug-at sa among yugo, ug, bahin kanimo, karon pagaana+ ang malisod nga pag-alagad sa imong amahan ug ang iyang mabug-at nga yugo+ nga iyang gisangon kanamo, ug kami moalagad kanimo.”+  Niini siya miingon kanila: “Pahawa kamo sulod sa tulo ka adlaw ug balik kamo kanako.”+ Busa ang katawhan nanglakaw.  Ug si Haring Rehoboam nagpakitambag sa mga ansiyano+ nga nagpadayon sa pag-alagad kang Solomon nga iyang amahan samtang siya buhi pa, nga nag-ingon: “Unsay inyong ikatambag aron sa pagtubag niining katawhan?”+  Busa sila misulti kaniya, nga nag-ingon: “Kon ikaw karong adlawa magpamatuod sa imong kaugalingon nga usa ka alagad niini nga katawhan ug sa pagkatinuod mag-alagad kanila,+ ikaw magtubag usab kanila ug mosulti kanila sa maayong mga pulong;+ ug sila mahimo gayod nga imong mga alagad sa kanunay.”+  Hinunoa, gisalikway niya ang tambag sa mga ansiyano nga ilang gitambag kaniya, ug siya nagpakitambag sa mga batan-ong lalaki nga katalirongan niya,+ nga maoy mga nag-alagad kaniya.+  Ug siya nagkanayon kanila: “Unsay inyong itambag+ nga atong ikatubag niining katawhan nga misulti kanako, nga nag-ingon, ‘Pagaana ang yugo sa imong amahan nga gisangon kanamo’?”+ 10  Sa baylo ang mga batan-ong lalaki nga katalirongan niya misulti kaniya, nga nag-ingon: “Mao kini ang imong isulti+ niining katawhan nga misulti kanimo, nga nag-ingon, ‘Ang imong amahan, sa iyang bahin, nagpabug-at sa among yugo, apan, bahin kanimo, pagaana kini kanamo’; mao kini ang igasulti mo kanila, ‘Ang akong kumingking mahimo gayod nga mas baga pa kay sa balat-ang sa akong amahan.+ 11  Ug karon ang akong amahan, sa iyang bahin, nagpapas-an kaninyo ug bug-at nga yugo; apan ako, sa akong bahin, magdugang sa inyong yugo.+ Ang akong amahan, sa iyang bahin, nagkastigo kaninyo pinaagig mga latigo, apan ako, sa akong bahin, magkastigo kaninyo pinaagig mga tunokong panglapdos.’”+ 12  Ug si Jeroboam ug ang tanang katawhan nangadto kang Rehoboam sa ikatulo ka adlaw, ingon sa gisulti sa hari, nga nag-ingon: “Balik kanako sa ikatulo ka adlaw.”+ 13  Ug ang hari mahaitong mitubag sa katawhan,+ ug nagsalikway sa tambag sa mga ansiyano nga nagtambag kaniya.+ 14  Ug siya misulti kanila sumala sa tambag sa mga batan-ong lalaki,+ nga nag-ingon: “Ang akong amahan, sa iyang bahin, nagpabug-at sa inyong yugo, apan ako, sa akong bahin, magdugang sa inyong yugo. Ang akong amahan, sa iyang bahin, nagkastigo kaninyo pinaagig mga latigo, apan ako, sa akong bahin, magkastigo kaninyo pinaagig mga tunokong panglapdos.”+ 15  Ug ang hari wala mamati sa katawhan,+ kay ang kausaban sa mga panghitabo nahitabo pinaagi sa sugo ni Jehova,+ aron matuman gayod niya ang iyang pulong+ nga gisulti ni Jehova pinaagi ni Ahias+ nga Shilonhon ngadto kang Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat. 16  Sa dihang nakita sa tibuok Israel nga ang hari wala mamati kanila, niana ang katawhan mitubag sa hari, nga nag-ingon: “Unsa may bahin namo kang David?+ Ug walay panulondon diha sa anak nga lalaki ni Jese. Ngadto sa inyong mga diyos,+ Oh Israel! Karon tan-awa ang imong kaugalingong balay, Oh David!”+ Niana ang Israel nangadto sa ilang mga tolda. 17  Mahitungod sa mga anak sa Israel nga nagpuyo sa mga siyudad sa Juda, si Rehoboam nagpadayon sa paghari kanila.+ 18  Human niana gipadala ni Haring Rehoboam si Adoram,+ nga nagdumala niadtong mga gipaapil sa pinugos nga trabaho,+ apan ang tibuok Israel nagbato kaniya,+ mao nga siya namatay. Ug si Haring Rehoboam nakamaneho sa pagsakay sa karo aron sa pagkalagiw ngadto sa Jerusalem. 19  Ug ang mga Israelinhon nagpadayon sa ilang pag-alsa+ batok sa balay ni David hangtod niining adlawa.+ 20  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod sa tibuok Israel nga si Jeroboam nakabalik na, sila dihadiha nagpasugo ug nagpatawag kaniya ngadto sa katigoman ug naghimo kaniyang hari ibabaw sa tibuok Israel.+ Walay usa nga nahimong sumusunod sa balay ni David gawas lang sa tribo ni Juda.+ 21  Sa pag-abot ni Rehoboam sa Jerusalem,+ iyang gitigom gilayon ang tibuok balay ni Juda ug ang tribo ni Benjamin,+ usa ka gatos ug kawaloan ka libo ka piniling kalalakin-an nga lig-on ug lawas alang sa gubat, sa pagpakig-away batok sa balay sa Israel, aron sa pagbawi sa pagkahari ngadto kang Rehoboam nga anak nga lalaki ni Solomon. 22  Unya ang pulong sa matuod nga Diyos midangat kang Semaias+ nga tawo sa matuod nga Diyos,+ nga nag-ingon: 23  “Isulti kang Rehoboam nga anak nga lalaki ni Solomon nga hari sa Juda ug ngadto sa tibuok balay sa Juda ug Benjamin ug sa ubang katawhan, 24  ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Dili gayod kamo motungas ug makig-away batok sa inyong mga igsoon nga mga anak sa Israel.+ Bumalik kamo ang matag usa ngadto sa iyang balay, kay tungod sa akong sugo nga kining butanga nahitabo.”’”+ Busa ilang gisunod ang pulong ni Jehova,+ ug namauli sumala sa pulong ni Jehova.+ 25  Ug gitukod ni Jeroboam ang Sekem+ didto sa bukirong rehiyon sa Epraim ug mipuyo diha niana. Unya siya milakaw gikan didto ug gitukod ang Penuel.+ 26  Ug si Jeroboam miingon sulod sa iyang kasingkasing:+ “Karon ang gingharian mahibalik ngadto sa balay ni David.+ 27  Kon kini nga katawhan padayon nga motungas aron sa paghalad ug mga halad sa balay ni Jehova sa Jerusalem,+ ang kasingkasing niini nga katawhan mobalik usab gayod sa ilang ginoo, si Rehoboam nga hari sa Juda; ug tinong patyon ako+ nila ug mobalik kang Rehoboam nga hari sa Juda.” 28  Busa ang hari nakigsabot+ ug naghimo ug duha ka bulawan nga nating baka+ ug miingon sa katawhan: “Hago na kaayo nga kamo motungas sa Jerusalem. Ania ang inyong Diyos,+ Oh Israel, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto.”+ 29  Unya iyang gibutang ang usa sa Bethel,+ ug ang lain iyang gibutang sa Dan.+ 30  Ug kining butanga nahimong hinungdan sa pagkasala,+ ug ang katawhan miadto sa atubangan niini hangtod sa Dan. 31  Ug siya naghimo ug balay sa hatag-as nga mga dapit+ ug naghimog mga saserdote gikan sa kasagarang katawhan, nga dili mga anak ni Levi.+ 32  Ug si Jeroboam naghimo ug usa ka pista sa ikawalo nga bulan sa ikanapulog-lima ka adlaw sa bulan, sama sa pista nga didto sa Juda,+ aron siya makahimog mga halad ibabaw sa halaran nga iyang gihimo sa Bethel, aron sa paghalad ngadto sa nating mga baka nga iyang gihimo; ug iyang gipaalagad sa Bethel+ ang mga saserdote sa hatag-as nga mga dapit nga iyang gihimo. 33  Ug siya naghimog mga halad ibabaw sa halaran nga iyang gihimo sa Bethel sa ikanapulog-lima ka adlaw sa ikawalo nga bulan, sa bulan nga iyang gimugna sa iyang kaugalingon;+ ug siya naghimog pista alang sa mga anak sa Israel ug naghimog mga halad ibabaw sa halaran aron sa paghimog gipaaso nga halad.+

Mga Footnote