Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 10:1-29

10  Karon ang rayna sa Sheba+ nakabalita mahitungod kang Solomon maylabot sa ngalan ni Jehova.+ Busa siya miadto aron sa pagsulay kaniya pinaagig makapalibog nga mga pangutana.+  Sa kataposan siya miabot sa Jerusalem uban ang usa ka makapahingangha kaayo nga panon,+ mga kamelyo+ nga nagdala ug lana sa balsamo+ ug bulawan nga daghan kaayo ug bililhong mga bato; ug siya miadto kang Solomon ug nakigsulti kaniya sa tanan nga duol sa iyang kasingkasing.+  Sa baylo, si Solomon nagsulti kaniya sa tanang buot niyang masayran.+ Walay butang natago gikan sa hari nga wala niya isulti kaniya.+  Dihang nakita sa rayna sa Sheba ang tanang kaalam ni Solomon+ ug ang balay nga iyang gitukod,+  ug ang pagkaon diha sa iyang lamesa+ ug ang paglingkod sa iyang mga alagad ug ang pag-alagad sa lamesa sa iyang mga tigsilbi ug ang ilang besti ug ang iyang mga ilimnon+ ug ang iyang mga halad-nga-sinunog nga kanunay niyang gihalad diha sa balay ni Jehova, niana wala nay espiritu diha kaniya.+  Busa siya miingon sa hari: “Matuod ang pulong nga akong nadunggan sa akong yuta mahitungod kanimo ug mahitungod sa imong kaalam.+  Ug wala ako magbutang ug pagtuo sa mga pulong hangtod nga ako mianhi aron ang akong kaugalingong mga mata makakita; ug, tan-awa! wala sa katunga+ ang nasaysay kanako. Imong nalabwan sa kaalam ug kauswagan ang mga butang nga nadungog nga akong gipamatian.+  Malipayon ang imong mga tawo;+ malipayon+ kining imong mga alagad nga nagabarog sa imong atubangan sa kanunay, nga nagapamati sa imong kaalam!+  Hinaot pagadayegon si Jehova nga imong Diyos,+ nga may kahimuot+ kanimo pinaagi sa pagbutang kanimo sa trono sa Israel;+ tungod kay si Jehova nahigugma sa Israel hangtod sa panahong walay tino,+ mao nga ikaw iyang gitudlo ingong hari+ aron ipahamtang ang hudisyal nga hukom+ ug pagkamatarong.”+ 10  Unya iyang gihatagan+ ang hari ug usa ka gatos ug kawhaan ka talanton nga bulawan+ ug lana sa balsamo+ nga daghan kaayo ug bililhong mga bato. Wala na gayoy ingon niadto nga gidaghanon sa lana sa balsamo sama sa gihatag sa rayna sa Sheba kang Haring Solomon. 11  Ug ang panon sa mga barko ni Hiram+ nga nagdalag bulawan gikan sa Opir+ nagdala usab gikan sa Opir ug mga kahoyng algum+ nga daghan kaayo ug bililhong mga bato.+ 12  Ug ang hari naghimo ug mga tukod gikan sa mga kahoyng algum alang sa balay ni Jehova+ ug alang sa balay sa hari, ug usab mga alpa+ ug kinuldasan+ nga mga tulonggon alang sa mga mag-aawit. Walay ingon niini nga mga kahoyng algum nga miabot ni nakita hangtod niining adlawa. 13  Ug gihatag ni Haring Solomon ngadto sa rayna sa Sheba ang tanang gikahimut-an niya nga iyang gipangayo, gawas pa sa iyang gihatag kaniya sumala sa pagkabukas ug kamot+ ni Haring Solomon. Human niana siya mitalikod ug mipauli sa iyang yuta, siya kauban sa iyang mga alagad.+ 14  Ug ang gibug-aton sa bulawan+ nga miabot kang Solomon sa usa ka tuig mikabat ug unom ka gatos ug kan-umag-unom ka talanton nga bulawan,+ 15  gawas pa sa mga magpapanaw ug sa ganansiya gikan sa mga magpapatigayon ug sa tanang hari+ sa mga Arabo+ ug sa mga gobernador sa yuta. 16  Ug naghimo si Haring Solomon ug duha ka gatos ka dagkong taming nga sinubong nga bulawan+ (unom ka gatos ka siklo nga bulawan iyang gibutang sa matag dakong taming),+ 17  ug tulo ka gatos ka kalasag nga sinubong nga bulawan (tulo ka mina nga bulawan iyang gihal-op sa matag kalasag).+ Unya gibutang kini sa hari didto sa Balay sa Lasang sa Lebanon.+ 18  Dugang pa, ang hari naghimo ug usa ka dakong trono+ nga garing+ ug naghaklap niini ug dalisay nga bulawan.+ 19  Dihay unom ka ang-ang ngadto sa trono, ug ang trono adunay lingin nga atop-atop sa luyo niini, ug dihay mga patonganan sa bukton sa isigkakilid sa lingkoranan, ug duha ka leyon+ nagbarog tupad sa mga patonganan sa bukton.+ 20  Ug dihay napulog-duha ka leyon nga nagbarog sa isigkakilid sa unom ka ang-ang. Walay laing gingharian ang nakahimo ug sama gayod niini.+ 21  Ug ang tanang ilimnan ni Haring Solomon hinimo sa bulawan, ug ang tanang sudlanan sa Balay sa Lasang sa Lebanon+ hinimo sa lunsay nga bulawan.+ Walay mausa nga hinimo sa plata; kini giisip sa mga adlaw ni Solomon ingon sa wala lamay bili. 22  Kay didto sa dagat ang hari may panon sa mga barko sa Tarsis+ uban sa panon sa mga barko ni Hiram. Kausa sa matag tulo ka tuig ang panon sa mga barko sa Tarsis moabot nga magdala ug bulawan+ ug plata, garing,+ ug mga aliwas ug mga paboreyal. 23  Busa si Haring Solomon milabaw sa bahandi+ ug kaalam+ kay sa tanang ubang hari sa yuta. 24  Ug ang tanang katawhan sa yuta nangita sa nawong ni Solomon aron sa pagpaminaw sa iyang kaalam nga gibutang sa Diyos diha sa iyang kasingkasing.+ 25  Ug ang tagsatagsa kanila nagdala ug iyang gasa,+ mga butang nga ginama sa plata+ ug mga butang nga ginama sa bulawan ug mga besti ug armadura+ ug lana sa balsamo, mga kabayo ug mga mula,+ ingong naandang ginabuhat tuigtuig.+ 26  Ug si Solomon nagpadayon sa pagtigom ug dugang pang mga karo ug mga kabayong iggugubat; ug siya nakabaton ug usa ka libo ug upat ka gatos ka karo ug napulog-duha ka libo ka kabayong iggugubat,+ ug iyang gibutang sila sa mga siyudad sa mga karo ug duol sa hari sa Jerusalem.+ 27  Ug gihimo sa hari ang plata sa Jerusalem nga ingon sa mga bato,+ ug ang kahoyng sedro iyang gihimo nga ingon sa mga kahoyng sikomoro nga anaa sa Sepela nga daghan kaayo.+ 28  Ug dihay eksportasyon sa mga kabayo nga nabatonan ni Solomon gikan sa Ehipto, ug ang pundok sa mga magpapatigayon sa hari nagkuha sa panon sa mga kabayo sa usa ka bili.+ 29  Ug ang usa ka karo naandang moabot ug kini gieksportar gikan sa Ehipto sa unom ka gatos ka pirasong plata, ug usa ka kabayo sa usa ka gatos ug kalim-an; ug ingon usab niana sa tanan nga hari sa mga Hitihanon+ ug sa mga hari sa Sirya. Ilang gihimo ang pag-eksportar pinaagi kanila.

Mga Footnote