Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 6:1-81

6  Ang mga anak nga lalaki ni Levi+ mao si Gerson,+ si Kohat+ ug si Merari.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Kohat mao si Amram,+ si Izar+ ug si Hebron+ ug si Uziel.+  Ug ang mga anak ni Amram+ mao si Aaron+ ug si Moises,+ ug si Miriam.+ Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron mao si Nadab+ ug si Abihu,+ si Eleasar+ ug si Itamar.+  Kon bahin kang Eleasar,+ siya nanganak kang Pinehas.+ Si Pinehas mismo nanganak kang Abisua.+  Si Abisua, sa baylo, nanganak kang Buki; si Buki, sa baylo, nanganak kang Uzi.+  Si Uzi, sa baylo, nanganak kang Zeraias; si Zeraias, sa baylo, nanganak kang Meraiot.+  Si Meraiot nanganak kang Amarias; si Amarias, sa baylo, nanganak kang Ahitub.+  Si Ahitub, sa baylo, nanganak kang Zadok;+ si Zadok, sa baylo, nanganak kang Ahimaaz.+  Si Ahimaaz, sa baylo, nanganak kang Azarias. Si Azarias, sa baylo, nanganak kang Johanan. 10  Si Johanan, sa baylo, nanganak kang Azarias.+ Siya mao ang nag-alagad ingon nga saserdote sa balay nga gitukod ni Solomon sa Jerusalem. 11  Ug si Azarias nanganak kang Amarias.+ Si Amarias, sa baylo, nanganak kang Ahitub.+ 12  Si Ahitub, sa baylo, nanganak kang Zadok.+ Si Zadok, sa baylo, nanganak kang Salum. 13  Si Salum, sa baylo, nanganak kang Hilkias. Si Hilkias,+ sa baylo, nanganak kang Azarias. 14  Si Azarias, sa baylo, nanganak kang Seraias.+ Si Seraias, sa baylo, nanganak kang Jehozadak.+ 15  Ug si Jehozadak kadtong nahiapil sa dihang ang Juda ug ang Jerusalem gidestiyero ni Jehova pinaagi sa kamot ni Nabucodonosor. 16  Ang mga anak nga lalaki ni Levi+ mao si Gersom, si Kohat ug si Merari. 17  Ug mao kini ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Gersom: si Libni+ ug si Simei.+ 18  Ug ang mga anak nga lalaki ni Kohat+ mao si Amram+ ug Izar ug Hebron ug Uziel.+ 19  Ang mga anak nga lalaki ni Merari mao si Mali ug si Musi.+ Ug mao kini ang mga banay sa mga Levihanon sumala sa ilang mga katigulangan:+ 20  Kang Gersom, si Libni+ nga iyang anak nga lalaki, si Jahat nga iyang anak nga lalaki, si Zima nga iyang anak nga lalaki, 21  si Joa+ nga iyang anak nga lalaki, si Ido nga iyang anak nga lalaki, si Zera nga iyang anak nga lalaki, si Jeaterai nga iyang anak nga lalaki. 22  Ang mga anak ni Kohat mao si Aminadab nga iyang anak nga lalaki, si Kore+ nga iyang anak nga lalaki, si Asir nga iyang anak nga lalaki, 23  si Elkana nga iyang anak nga lalaki ug si Ebiasap+ nga iyang anak nga lalaki ug si Asir nga iyang anak nga lalaki; 24  si Tahat nga iyang anak nga lalaki, si Uriel nga iyang anak nga lalaki, si Uzzias nga iyang anak nga lalaki, ug si Shaul nga iyang anak nga lalaki. 25  Ug ang mga anak nga lalaki ni Elkana+ mao si Amasai ug Ahimot. 26  Kon bahin kang Elkana, ang mga anak ni Elkana mao si Zopai+ nga iyang anak nga lalaki ug si Nahat nga iyang anak nga lalaki, 27  si Eliab+ nga iyang anak nga lalaki, si Jeroham nga iyang anak nga lalaki, si Elkana+ nga iyang anak nga lalaki. 28  Ug ang mga anak nga lalaki ni Samuel,+ ang panganay mao si Joel ug ang ikaduha si Abias.+ 29  Ang mga anak nga lalaki ni Merari mao si Mali,+ si Libni nga iyang anak nga lalaki, si Simei nga iyang anak nga lalaki, si Uzah nga iyang anak nga lalaki, 30  si Simea nga iyang anak nga lalaki, si Hagias nga iyang anak nga lalaki, si Asaias nga iyang anak nga lalaki. 31  Ug mao kini sila ang gihatagan ni David+ ug mga katungdanan sa pagdumala sa pag-awit diha sa balay ni Jehova human nga may dapit na nga kapahilunaan ang Arka.+ 32  Ug sila nahimong mga alagad+ sa pag-awit+ atubangan sa tabernakulo sa tolda nga tagboanan hangtod nga gitukod ni Solomon ang balay ni Jehova sa Jerusalem;+ ug sila nagpadayon sa pag-atiman sa ilang pag-alagad sumala sa ilang tinudlong buluhaton.+ 33  Ug kini sila ang nag-alagad ug usab ang ilang mga anak nga lalaki: Sa mga anak nga lalaki sa mga Kohatnon si Heman+ nga mag-aawit, ang anak nga lalaki ni Joel,+ ang anak nga lalaki ni Samuel,+ 34  ang anak nga lalaki ni Elkana,+ ang anak nga lalaki ni Jeroham, ang anak nga lalaki ni Eliel,+ ang anak nga lalaki ni Toa, 35  ang anak nga lalaki ni Zup,+ ang anak nga lalaki ni Elkana, ang anak nga lalaki ni Mahat, ang anak nga lalaki ni Amasai, 36  ang anak nga lalaki ni Elkana, ang anak nga lalaki ni Joel, ang anak nga lalaki ni Azarias, ang anak nga lalaki ni Sofonias, 37  ang anak nga lalaki ni Tahat, ang anak nga lalaki ni Asir, ang anak nga lalaki ni Ebiasap,+ ang anak nga lalaki ni Kore,+ 38  ang anak nga lalaki ni Izar,+ ang anak nga lalaki ni Kohat, ang anak nga lalaki ni Levi, ang anak nga lalaki ni Israel. 39  Kon bahin sa iyang igsoong lalaki nga si Asap,+ nga nag-alagad diha sa iyang tuo, si Asap mao ang anak nga lalaki ni Berekias,+ ang anak nga lalaki ni Simea, 40  ang anak nga lalaki ni Miguel, ang anak nga lalaki ni Baaseias, ang anak nga lalaki ni Malkias, 41  ang anak nga lalaki ni Etni, ang anak nga lalaki ni Zera, ang anak nga lalaki ni Adaia, 42  ang anak nga lalaki ni Etan, ang anak nga lalaki ni Zima, ang anak nga lalaki ni Simei, 43  ang anak nga lalaki ni Jahat,+ ang anak nga lalaki ni Gersom,+ ang anak nga lalaki ni Levi. 44  Kon bahin sa mga anak nga lalaki ni Merari+ nga ilang mga igsoong lalaki nga diha sa walang kamot, diha si Etan+ nga anak nga lalaki ni Kisi,+ ang anak nga lalaki ni Abdi, ang anak nga lalaki ni Maluk, 45  ang anak nga lalaki ni Hasabias, ang anak nga lalaki ni Amazias, ang anak nga lalaki ni Hilkias, 46  ang anak nga lalaki ni Amzi, ang anak nga lalaki ni Bani, ang anak nga lalaki ni Semer, 47  ang anak nga lalaki ni Mali, ang anak nga lalaki ni Musi,+ ang anak nga lalaki ni Merari,+ ang anak nga lalaki ni Levi. 48  Ug ang ilang mga igsoong lalaki nga mga Levihanon+ mao ang gihatagan sa tanang pag-alagad+ sa tabernakulo sa balay sa matuod nga Diyos. 49  Ug si Aaron+ ug ang iyang mga anak nga lalaki naghimog gipaaso nga halad+ diha sa halaran sa halad-nga-sinunog+ ug diha sa halaran sa insenso+ alang sa tanang buluhaton sa labing balaan nga mga butang ug sa paghimog pagtabon-sa-sala+ alang sa Israel,+ sumala sa tanang gisugo ni Moises nga alagad sa matuod nga Diyos. 50  Ug mao kini ang mga anak ni Aaron:+ si Eleasar+ nga iyang anak nga lalaki, si Pinehas+ nga iyang anak nga lalaki, si Abisua+ nga iyang anak nga lalaki, 51  si Buki nga iyang anak nga lalaki, si Uzi nga iyang anak nga lalaki, si Zeraias+ nga iyang anak nga lalaki, 52  si Meraiot+ nga iyang anak nga lalaki, si Amarias nga iyang anak nga lalaki, si Ahitub+ nga iyang anak nga lalaki, 53  si Zadok+ nga iyang anak nga lalaki, si Ahimaaz+ nga iyang anak nga lalaki. 54  Ug mao kini ang ilang puloy-anang mga dapit sumala sa ilang mga pinarilang kampo sa ilang teritoryo,+ alang sa mga anak nga lalaki ni Aaron nga sakop sa banay sa mga Kohatnon,+ kay ang ripa natunong kanila. 55  Busa ilang gihatag kanila ang Hebron+ sa yuta sa Juda, lakip ang mga sibsibanan sa tibuok palibot niini. 56  Ug ang yuta sa siyudad ug ang kabalangayan+ niini ilang gihatag kang Caleb+ nga anak nga lalaki ni Jepune.+ 57  Ug sa mga anak nga lalaki ni Aaron ilang gihatag ang mga siyudad nga dalangpanan,+ ang Hebron,+ ug ang Libna+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Jatir+ ug ang Estemoa+ lakip ang mga sibsibanan niini, 58  ug ang Hilen+ lakip ang mga sibsibanan niini, ang Debir+ lakip ang mga sibsibanan niini, 59  ug ang Asan+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Bet-semes+ lakip ang mga sibsibanan niini; 60  ug gikan sa tribo ni Benjamin ang Geba+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Alemet+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Anatot+ lakip ang mga sibsibanan niini. Ang tanan nilang siyudad maoy napulog-tulo+ ka siyudad taliwala sa ilang kabanayan. 61  Ug sa mga anak nga lalaki ni Kohat nga nahibilin ilang gihatag pinaagi sa ripa ang napulo+ ka siyudad gikan sa banay sa maong tribo, gikan sa katunga sa tribo, ang katunga ni Manases. 62  Ug sa mga anak nga lalaki ni Gersom+ sumala sa ilang mga banay ilang gihatag ang napulog-tulo ka siyudad gikan sa tribo ni Isacar+ ug gikan sa tribo ni Aser+ ug gikan sa tribo ni Neptali+ ug gikan sa tribo ni Manases+ sa Basan. 63  Sa mga anak nga lalaki ni Merari+ sumala sa ilang kabanayan ilang gihatag pinaagi sa ripa ang napulog-duha ka siyudad gikan sa tribo ni Ruben+ ug gikan sa tribo ni Gad+ ug gikan sa tribo ni Zabulon.+ 64  Busa ang mga anak sa Israel naghatag sa mga Levihanon+ sa mga siyudad lakip ang ilang mga sibsibanan.+ 65  Dugang pa, pinaagi sa ripa ilang gihatag kining mga siyudara, nga ilang gitawag pinaagi sa mga ngalan gikan sa tribo sa mga anak ni Juda+ ug gikan sa tribo sa mga anak ni Simeon+ ug gikan sa tribo sa mga anak ni Benjamin.+ 66  Ug ang pipila sa kabanayan sa mga anak ni Kohat nakabaton sa mga siyudad sa ilang teritoryo gikan sa tribo ni Epraim.+ 67  Busa ilang gihatag kanila ang mga siyudad nga dalangpanan, ang Sekem+ lakip ang mga sibsibanan niini sa bukirong rehiyon sa Epraim, ug ang Gezer+ lakip ang mga sibsibanan niini, 68  ug ang Jokmeam+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Bet-horon+ lakip ang mga sibsibanan niini, 69  ug ang Aijalon+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Gat-rimon+ lakip ang mga sibsibanan niini; 70  ug gikan sa katunga sa tribo ni Manases, ang Aner+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Bileam+ lakip ang mga sibsibanan niini, ngadto sa banay sa mga anak nga lalaki ni Kohat nga nahibilin.+ 71  Ug sa mga anak nga lalaki ni Gersom+ ilang gihatag gikan sa banay sa katunga sa tribo ni Manases ang Golan+ sa Basan lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Astarot+ lakip ang mga sibsibanan niini; 72  ug gikan sa tribo ni Isacar, ang Kedes+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Daberat+ lakip ang mga sibsibanan niini, 73  ug ang Ramot+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Anem+ lakip ang mga sibsibanan niini; 74  ug gikan sa tribo ni Aser, ang Masal lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Abdon+ lakip ang mga sibsibanan niini, 75  ug ang Hukok+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Rehob+ lakip ang mga sibsibanan niini; 76  ug gikan sa tribo ni Neptali,+ ang Kedes+ sa Galilea+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Hamon lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Kiriataim+ lakip ang mga sibsibanan niini. 77  Sa nahibiling mga anak ni Merari ilang gihatag gikan sa tribo ni Zabulon+ ang Rimono+ lakip ang mga sibsibanan niini, ang Tabor lakip ang mga sibsibanan niini, 78  ug sa rehiyon sa Jordan didto sa Jerico sa sidlakan sa Jordan, gikan sa tribo ni Ruben,+ ang Bezer+ nga anaa sa kamingawan lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Jahaz+ lakip ang mga sibsibanan niini, 79  ug ang Kedemot+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Mepaat+ lakip ang mga sibsibanan niini; 80  ug gikan sa tribo ni Gad,+ ang Ramot+ sa Gilead lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Mahanaim+ lakip ang mga sibsibanan niini, 81  ug ang Hesbon+ lakip ang mga sibsibanan niini ug ang Jazer+ lakip ang mga sibsibanan niini.

Mga Footnote