Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 5:1-26

5  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ruben+ nga panganay sa Israel​—⁠tungod kay siya ang panganay;+ apan tungod sa iyang pagpasipala sa higdaanan sa iyang amahan+ ang iyang katungod sa pagkapanganay gihatag ngadto sa mga anak nga lalaki ni Jose+ nga anak nga lalaki ni Israel, mao nga siya dili itala sumala sa kagikan alang sa katungod sa pagkapanganay.  Kay si Juda+ nahimong labaw taliwala sa iyang mga igsoon, ug ang usa nga mahimong pangulo maoy gikan kaniya;+ apan ang katungod sa pagkapanganay iya ni Jose+​—⁠  ang mga anak nga lalaki ni Ruben nga panganay ni Israel mao si Hanok+ ug si Palu,+ si Hesron ug si Carmi.+  Ang mga anak ni Joel mao si Semaias nga iyang anak nga lalaki, si Gog nga iyang anak nga lalaki, si Simei nga iyang anak nga lalaki,  si Miqueas nga iyang anak nga lalaki, si Reaias nga iyang anak nga lalaki, si Baal nga iyang anak nga lalaki,  si Beerah nga iyang anak nga lalaki, nga gidestiyero ni Tilgat-pilneser+ nga hari sa Asirya, siya nga usa ka pangulo sa mga Rubenhon.  Ug ang iyang mga igsoong lalaki sumala sa ilang mga banay, sa talaan sumala sa kagikan,+ pinasikad sa ilang kaliwat, ingong pangulo, mao si Jeiel, ug si Zacarias,  ug si Bela nga anak nga lalaki ni Azaz nga anak nga lalaki ni Sema nga anak nga lalaki ni Joel+​—⁠siya nagpuyo sa Aroer+ ug hangtod sa Nebo+ ug sa Baal-meon.+  Bisan sa sidlakan siya nagpuyo hangtod sa dapit nga ang usa mosulod sa kamingawan sa may suba sa Euprates,+ tungod kay ang ilang kahayopan midaghan man sa yuta sa Gilead.+ 10  Ug sa mga adlaw ni Saul sila nakiggubat sa mga Hagrihanon,+ nga nahulog sa ilang kamot; ug busa sila mipuyo sa ilang mga tolda sa tibuok kayutaan sa sidlakan sa Gilead. 11  Kon bahin sa mga anak nga lalaki ni Gad+ sa atubangan nila, sila mipuyo sa yuta sa Basan+ hangtod sa Saleca.+ 12  Si Joel mao ang pangulo, ug si Sapam ang ikaduha, ug si Janai ug si Sapat sa Basan. 13  Ug ang ilang mga igsoong lalaki nga sakop sa balay sa ilang mga katigulangan mao si Miguel ug si Mesulam ug si Sheba ug si Jorai ug si Jacan ug si Zia ug si Eber, pito. 14  Mao kini sila ang mga anak nga lalaki ni Abihail nga anak nga lalaki ni Huri, ang anak nga lalaki ni Jaroa, ang anak nga lalaki ni Gilead, ang anak nga lalaki ni Miguel, ang anak nga lalaki ni Jesisai, ang anak nga lalaki ni Jado, ang anak nga lalaki ni Buz; 15  si Ahi nga anak nga lalaki ni Abdiel, ang anak nga lalaki ni Guni, ang pangulo sa balay sa ilang mga katigulangan. 16  Ug sila nagpadayon sa pagpuyo didto sa Gilead,+ sa Basan+ ug sa mga lungsod+ nga sakop niini ug sa tanang sibsibanan sa Saron hangtod sa ilang mga utlanan. 17  Silang tanan natala sumala sa ilang kagikan sa mga adlaw ni Jotam+ nga hari sa Juda ug sa mga adlaw ni Jeroboam+ nga hari sa Israel. 18  Kon bahin sa mga anak nga lalaki ni Ruben ug sa mga Gadhanon ug sa katunga sa tribo ni Manases; niadtong mga maisog,+ mga lalaki nga nagdalag taming ug espada ug naggamit sa pana ug binansay sa gubat, dihay kap-atag-upat ka libo pito ka gatos ug kan-uman nga misulod sa pagkasundalo.+ 19  Ug sila nakiggubat sa mga Hagrihanon,+ ug sa Jetur+ ug sa Napis+ ug sa Nodab. 20  Ug sila gitabangan batok kanila, mao nga ang mga Hagrihanon ug ang tanan niadtong uban kanila gihatag ngadto sa ilang mga kamot, tungod kay sa Diyos sila mitawag alang sa tabang+ diha sa panggubatan, ug siya mitugot nga pangaliyupoan sa ilang pabor tungod kay sila misalig kaniya.+ 21  Ug ilang nadalang binihag ang ilang mga kahayopan,+ ang ilang mga kamelyo kalim-an ka libo, ug mga karnero duha ka gatos ug kalim-an ka libo, ug mga asno duha ka libo, ug tawhanong mga kalag usa ka gatos ka libo.+ 22  Kay daghan ang nangapukan nga pinatay, kay iya sa matuod nga Diyos kadto nga pakig-away.+ Ug sila nagpadayon sa pagpuyo sa ilang dapit hangtod sa panahon sa pagkadestiyero.+ 23  Kon bahin sa mga anak nga lalaki sa katunga nga tribo ni Manases,+ sila nagpuyo sa yuta gikan sa Basan+ hangtod sa Baal-hermon+ ug sa Senir+ ug sa Bukid sa Hermon.+ Sila midaghan. 24  Ug mao kini sila ang mga pangulo sa balay sa ilang mga katigulangan: si Eper ug si Isi ug si Eliel ug si Azriel ug si Jeremias ug si Hodavia ug si Jadiel, mga lalaking maisog, mga gamhanang tawo, mga lalaking bantogan, mga pangulo sa balay sa ilang mga katigulangan. 25  Ug sila migawi nga dili-matinumanon ngadto sa Diyos sa ilang mga katigulangan ug nakighilawas+ sa mga diyos+ sa mga katawhan sa yuta, nga gilaglag sa Diyos sa ilang atubangan. 26  Busa ang Diyos sa Israel nagpalihok sa espiritu+ ni Pul+ nga hari sa Asirya+ bisan sa espiritu ni Tilgat-pilneser+ nga hari sa Asirya, mao nga iyang gidestiyero+ kadtong mga Rubenhon ug mga Gadhanon ug kadtong sa katunga sa tribo ni Manases ug gidala sila ngadto sa Hala+ ug sa Habor ug sa Hara ug sa suba sa Gozan aron magpabilin hangtod niining adlawa.

Mga Footnote