Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 3:1-24

3  Ug kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni David+ nga nangatawo kaniya sa Hebron:+ ang panganay si Amnon,+ kang Ahinoam+ nga Jezreelinhon,+ ang ikaduha, si Daniel, kang Abigail+ nga babayeng Carmelohanon,+  ang ikatulo, si Absalom+ nga anak ni Maaca+ nga anak nga babaye ni Talmai+ nga hari sa Gesur,+ ang ikaupat, si Adonias+ nga anak ni Hagit,+  ang ikalima, si Sepatias, kang Abital,+ ang ikaunom, si Itream, kang Egla+ nga iyang asawa.  Didtoy unom nga nangatawo kaniya sa Hebron; ug siya nagpadayon paghari didto sa pito ka tuig ug unom ka bulan, ug sulod sa katloag-tulo ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+  Ug kini sila ang nangatawo kaniya didto sa Jerusalem:+ si Simea+ ug si Sobab+ ug si Natan+ ug si Solomon,+ upat kang Bat-seba+ nga anak nga babaye ni Amiel,+  ug si Ibhar+ ug si Elisama+ ug si Elipelet,+  ug si Noga ug si Nepeg ug si Japia,+  ug si Elisama+ ug si Eliada ug si Elipelet,+ siyam,  ang tanang anak nga lalaki ni David gawas sa mga anak nga lalaki sa mga puyopuyo, ug si Tamar+ nga ilang igsoong babaye. 10  Ug ang anak nga lalaki ni Solomon mao si Rehoboam,+ si Abias+ nga iyang anak nga lalaki, si Asa+ nga iyang anak nga lalaki, si Jehosapat+ nga iyang anak nga lalaki, 11  si Jehoram nga iyang anak nga lalaki,+ si Ahazias+ nga iyang anak nga lalaki, si Jehoas+ nga iyang anak nga lalaki, 12  si Amazias+ nga iyang anak nga lalaki, si Azarias+ nga iyang anak nga lalaki, si Jotam+ nga iyang anak nga lalaki, 13  si Ahaz+ nga iyang anak nga lalaki, si Ezequias+ nga iyang anak nga lalaki, si Manases+ nga iyang anak nga lalaki, 14  si Amon+ nga iyang anak nga lalaki, si Josias+ nga iyang anak nga lalaki. 15  Ug ang mga anak nga lalaki ni Josias mao si Johanan nga panganay, ang ikaduha, si Jehoiakim,+ ang ikatulo, si Zedekias,+ ang ikaupat, si Salum. 16  Ug ang mga anak ni Jehoiakim mao si Jeconias+ nga iyang anak nga lalaki, si Zedekias nga iyang anak nga lalaki. 17  Ug ang mga anak ni Jeconias ingong binilanggo mao si Sealtiel+ nga iyang anak nga lalaki 18  ug si Malkiram ug si Pedaia ug si Senazar, si Jekamias, si Hosama ug si Nedabias. 19  Ug ang mga anak nga lalaki ni Pedaia mao si Zorobabel+ ug si Simei; ug ang mga anak nga lalaki ni Zorobabel mao si Mesulam ug si Hananias (ug si Selomit mao ang ilang igsoong babaye); 20  ug si Hasuba ug si Ohel ug si Berekias ug si Hasadias, si Jusab-hesed, lima. 21  Ug ang mga anak nga lalaki ni Hananias mao si Pelatias+ ug si Jesaias, ang mga anak nga lalaki ni Jesaias, si Repaias, ang mga anak nga lalaki ni Repaias, si Arnan, ang mga anak nga lalaki ni Arnan, si Abdias, ang mga anak nga lalaki ni Abdias, si Secanias; 22  ug ang mga anak nga lalaki ni Secanias, si Semaias, ug ang mga anak nga lalaki ni Semaias, si Hatus ug si Igal ug si Barias ug si Nearias ug si Sapat, unom. 23  Ug ang mga anak nga lalaki ni Nearias mao si Elioenai ug si Hizkia ug si Azrikam, tulo. 24  Ug ang mga anak nga lalaki ni Elioenai mao si Hodavias ug si Eliasib ug si Pelaias ug si Akub ug si Johanan ug si Delaias ug si Anani, pito.

Mga Footnote