Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 29:1-30

29  Si David nga hari karon miingon sa tibuok nga kongregasyon:+ “Si Solomon nga akong anak, ang usa nga gipili sa Diyos,+ batan-on+ ug linghod pa, apan dako ang buluhaton; kay ang kastilyo dili alang sa tawo,+ kondili alang kang Jehova nga Diyos.  Ug sumala sa tanan kong kagahom+ akong giandam+ alang sa balay sa akong Diyos ang bulawan+ alang sa mga butang nga gam-on sa bulawan, ug ang plata alang sa mga butang nga gam-on sa plata, ug ang tumbaga alang sa mga butang nga gam-on sa tumbaga, ang puthaw+ alang sa mga butang nga gam-on sa puthaw, ug ang kahoy+ alang sa mga butang nga gam-on sa kahoy; mga batong onyx,+ ug mga bato nga ibutang uban sa gahing argamasa, ug gagmayng mga bato nga mosayko, ug ang tanang bililhon nga bato, ug ang alabastrong mga bato nga daghan kaayo.  Ug sanglit ako nahimuot+ sa balay sa akong Diyos, aduna pay linain nakong katigayonan,+ bulawan ug plata; ihatag ko kini sa balay sa akong Diyos gawas pa sa tanan nga akong giandam alang sa balaang balay:+  tulo ka libo ka talantong bulawan nga bulawan sa Opir,+ ug pito ka libo ka talantong dalisay nga plata, sa paghaklap sa mga bungbong sa mga balay;  bulawan alang sa mga butang nga gam-on sa bulawan, ug plata alang sa mga butang nga gam-on sa plata ug alang sa tanang buluhaton pinaagi sa kamot sa mga artesano. Ug kinsa ang moboluntaryo aron pun-on ang iyang kamot karong adlawa sa usa ka gasa alang kang Jehova?”+  Ug ang mga prinsipe+ sa mga balay sa mga amahan+ ug ang mga prinsipe+ sa mga tribo sa Israel ug ang mga pangulo sa linibo+ ug sa ginatos+ ug ang mga pangulo sa buluhaton+ sa hari miboluntaryo.  Busa sila mihatag alang sa pag-alagad sa balay sa matuod nga Diyos ug bulawan nga mobili ug lima ka libong talanton ug napulo ka libong darik ug plata nga mobili ug napulo ka libong talanton ug tumbaga nga mobili ug napulog-walo ka libong talanton ug puthaw nga mobili ug usa ka gatos ka libong talanton.+  Ug bisan unsa nga bato nga diha kang bisan kinsa ilang gihatag ngadto sa bahandi sa balay ni Jehova ilalom sa pagbuot ni Jehiel+ nga Gersonhon.+  Ug ang katawhan nagmaya tungod sa ilang gihimong kinabubut-ong mga halad, tungod kay uban sa bug-os nga kasingkasing nga sila mihimog kinabubut-ong mga halad ngadto kang Jehova;+ ug bisan si David nga hari nagmaya uban sa dakong kalipay.+ 10  Busa si David nagdayeg+ kang Jehova atubangan sa mga mata sa tibuok kongregasyon+ ug si David miingon: “Dalayegon ikaw,+ Oh Jehova nga Diyos sa Israel+ nga among amahan, gikan sa panahong walay tino hangtod gayod sa panahong walay tino. 11  Imo, Oh Jehova, ang pagkadako+ ug ang pagkagamhanan+ ug ang katahom+ ug ang kahalangdon+ ug ang dignidad;+ tungod kay ang tanang butang sa mga langit ug sa yuta imo.+ Imo ang gingharian,+ Oh Jehova, ang Usa usab nga nagpataas sa imong kaugalingon ingong pangulo ibabaw sa tanan.+ 12  Ang mga bahandi+ ug ang himaya+ maoy tungod kanimo, ug ikaw nagagahom+ sa tanang butang; ug sa imong kamot anaa ang gahom+ ug ang pagkagamhanan,+ ug sa imong kamot anaa ang katakos sa pagpadako+ ug sa paghatag ug kusog sa tanan.+ 13  Ug karon, Oh among Diyos, kami nagapasalamat kanimo+ ug nagadayeg+ sa imong maanindot+ nga ngalan. 14  “Ug bisan pa niana, kinsa ba ako+ ug kinsa ang akong katawhan, nga kami maghupot ug gahom sa paghimog kinabubut-ong mga halad sama niini?+ Kay ang tanang butang gikan kanimo,+ ug gikan sa imong kaugalingong kamot kami naghatag kanimo. 15  Kay kami maoy mga langyawng pumoluyo sa imong atubangan ug mga lalin+ sama sa tanan namong mga katigulangan. Ang among mga adlaw sa yuta sama sa usa ka anino+ ug walay paglaom. 16  Oh Jehova nga among Diyos, kining tanan nga kadagaya nga among giandam sa pagtukod ug usa ka balay alang kanimo alang sa imong balaang ngalan, gikan kini sa imong kamot, ug imoha kining tanan.+ 17  Ug ako nahibalo pag-ayo, Oh akong Diyos, nga ikaw tig-usisa sa kasingkasing,+ ug nga sa katul-id ikaw may kahimuot.+ Ako, sa akong bahin, sa katul-id sa akong kasingkasing sa kinabubut-on nagtanyag niining tanang butang, ug karon ako nalipay sa pagtan-aw sa imong katawhan nga ania dinhi nga naghalad sa kinabubut-on kanimo. 18  Oh Jehova nga Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Israel nga among mga katigulangan,+ bantayi kini hangtod sa panahong walay tino ingon nga maoy kiling sa panghunahuna sa kasingkasing sa imong katawhan,+ ug ipunting ang ilang mga kasingkasing nganha kanimo.+ 19  Ug hatagi si Solomon nga akong anak ug bug-os nga kasingkasing+ sa pagtuman sa imong mga sugo,+ sa imong mga pagpamatuod+ ug sa imong mga regulasyon,+ ug sa pagbuhat sa tanang butang, ug sa pagtukod sa kastilyo+ nga alang niana ako nag-andam.”+ 20  Ug si David nagkanayon sa tibuok kongregasyon:+ “Dayega ninyo,+ karon, si Jehova nga inyong Diyos.” Ug ang tibuok kongregasyon nagdayeg kang Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan ug nangyukbo+ ug nanghapa+ kang Jehova ug sa hari. 21  Ug sila nagpadayon sa paghalad+ ug mga halad kang Jehova ug nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog+ kang Jehova pagkaugma tapos niadtong adlawa, usa ka libong toreyong baka, usa ka libong laking karnero, usa ka libong laki nga nating karnero ug sa ilang mga halad-nga-ilimnon,+ mga halad nga daghan kaayo sa tibuok Israel.+ 22  Ug sila nagpadayon sa pagpangaon ug sa pagpanginom atubangan ni Jehova nianang adlawa uban ang dakong pagmaya;+ ug sa ikaduhang higayon ilang gihimong hari si Solomon nga anak ni David+ ug gidihogan siya ingong pangulo+ alang kang Jehova ug usab si Zadok+ ingong saserdote. 23  Ug si Solomon milingkod sa trono ni Jehova+ ingong hari puli ni David nga iyang amahan ug sa pagpalampos niini,+ ug ang tanang Israelinhon nagmasinugtanon kaniya. 24  Kon bahin sa tanang prinsipe+ ug sa mga tawong gamhanan+ ug usab sa tanang anak nga lalaki ni Haring David,+ sila nagpasakop kang Solomon nga hari. 25  Ug si Jehova nagpadayon sa pagpadako kang Solomon sa hilabihan gayod+ atubangan sa mga mata sa tibuok Israel ug sa paghatag kaniya sa maong harianong dignidad nga wala mahupti ni bisan kinsa nga hari una kaniya sa Israel.+ 26  Kon bahin kang David nga anak nga lalaki ni Jese, siya naghari sa tibuok Israel;+ 27  ug ang mga adlaw nga siya naghari sa Israel maoy kap-atan ka tuig.+ Sa Hebron siya naghari sa pito ka tuig,+ ug sa Jerusalem siya naghari sa katloag-tulo ka tuig.+ 28  Ug sa kataposan siya namatay nga tigulang na,+ tagbaw sa mga adlaw, mga bahandi+ ug himaya;+ ug si Solomon nga iyang anak misugod sa paghari puli kaniya.+ 29  Kon bahin sa mga kalihokan ni David nga hari, ang mga una ug ang kataposan, kini sila nahisulat lakip sa mga pulong ni Samuel nga tigpatin-aw sa panan-awon+ ug lakip sa mga pulong ni Natan+ nga manalagna ug lakip sa mga pulong ni Gad+ nga bisyonaryo, 30  lakip ang tanan niyang pagkahari ug ang iyang pagkagamhanan ug ang mga panahon+ nga milabay kaniya ug sa Israel ug sa tanang gingharian sa kayutaan.+

Mga Footnote