Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 26:1-32

26  Alang sa mga dibisyon sa mga magbalantay-sa-ganghaan:+ Sa mga Korehanon,+ si Meselemias+ nga anak nga lalaki ni Kore sa mga anak nga lalaki ni Asap.  Ug si Meselemias may mga anak nga lalaki: si Zacarias ang panganay, si Jediael ang ikaduha, si Zebadias ang ikatulo, si Jatniel ang ikaupat,  si Elam ang ikalima, si Jehohanan ang ikaunom, si Elieho-enai ang ikapito.  Ug si Obed-edom+ may mga anak nga lalaki: si Semaias ang panganay, si Jehozabad ang ikaduha, si Joa ang ikatulo ug si Sacar ang ikaupat ug si Netanel ang ikalima,  si Amiel ang ikaunom, si Isacar ang ikapito, si Peuletai ang ikawalo; tungod kay ang Diyos nagpanalangin kaniya.+  Ug kang Semaias nga iyang anak nga lalaki dihay nangatawo nga mga anak nga lalaki nga maoy mga magmamando sa balay sa ilang amahan, kay sila may katakos, gamhanang mga tawo.  Ang mga anak nga lalaki ni Semaias, si Otni ug si Repael ug si Obed, si Elzabad, kansang mga igsoong lalaki maoy mga tawo nga may katakos, si Elihu ug si Semakias.  Kini silang tanan sa mga anak nga lalaki ni Obed-edom, sila ug ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga igsoong lalaki, mga tawo nga may katakos nga kusganon alang sa pag-alagad, kan-umag-duha kang Obed-edom.  Ug si Meselemias+ may mga anak nga lalaki ug mga kaigsoonan, mga tawo nga may katakos, napulog-walo. 10  Ug si Hosa sa mga anak nga lalaki ni Merari may mga anak nga lalaki. Si Simri mao ang pangulo, kay dili siya ang panganay+ apan ang iyang amahan nagtudlo kaniya ingong pangulo;+ 11  si Hilkias ang ikaduha, si Tebalias ang ikatulo, si Zacarias ang ikaupat. Ang tanang anak nga lalaki ug mga igsoong lalaki ni Hosa napulog-tulo. 12  Niining maong mga dibisyon sa mga magbalantay-sa-ganghaan, ang mga pangulo may mga buluhaton ingon gayod sa gibuhat sa ilang mga igsoong lalaki,+ sa pag-alagad diha sa balay ni Jehova. 13  Busa sila nagripa+ alang sa gagmay nga sama ra alang sa dagko sumala sa ilang mga balay sa mga amahan,+ alang sa lainlaing mga ganghaan. 14  Unya ang ripa sa sidlakan natunong kang Selemias.+ Kang Zacarias+ nga iyang anak nga lalaki, usa ka maalamon nga magtatambag,+ sila nagripa, ug ang iyang ripa natunong sa amihanan.+ 15  Sa habagatan ang kang Obed-edom, ug ang mga balay-tipiganan+ ila sa iyang mga anak nga lalaki.+ 16  Sa kasadpan ang ila ni Supim ug ni Hosa+ duol sa Ganghaang Saleket sa daplin sa dakong dalan nga patungas, usa ka pundok sa mga bantay+ tugbang sa usa ka pundok sa mga bantay;+ 17  sa sidlakan unom ka Levihanon; sa amihanan upat sa usa ka adlaw; sa habagatan upat sa usa ka adlaw;+ ug alang sa mga tipiganan,+ tinagurha; 18  alang sa portiko sa kasadpan, upat sa dakong dalan,+ duha sa portiko. 19  Mao kini ang mga dibisyon sa mga magbalantay-sa-ganghaan sa mga anak nga lalaki sa mga Korehanon+ ug sa mga anak nga lalaki ni Merari.+ 20  Kon bahin sa mga Levihanon, si Ahias maoy nagdumala sa mga bahandi+ sa balay sa matuod nga Diyos ug sa mga bahandi sa mga butang nga gibalaan.+ 21  Ang mga anak nga lalaki ni Ladan,+ ang mga anak nga lalaki sa mga Gersonhon nga iya ni Ladan; ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan nga iya ni Ladan nga Gersonhon, si Jehieli.+ 22  Ang mga anak nga lalaki ni Jehieli, si Zetam ug si Joel+ nga iyang igsoong lalaki, maoy nagdumala sa mga bahandi+ sa balay ni Jehova. 23  Sa mga Amramnon, sa mga Izarnon, sa mga Hebronhon, sa mga Uzielnon,+ 24  si Sebuel+ nga anak nga lalaki ni Gersom nga anak nga lalaki ni Moises maoy usa ka pangulo nga nagdumala sa mga tipiganan. 25  Kon bahin sa iyang mga igsoong lalaki, kang Eliezer+ diha si Rehabias+ nga iyang anak nga lalaki ug si Jesaias nga iyang anak nga lalaki ug si Joram nga iyang anak nga lalaki ug si Zikri nga iyang anak nga lalaki ug si Selomot nga iyang anak nga lalaki. 26  Kini si Selomot ug ang iyang mga igsoong lalaki maoy nagdumala sa tanang bahandi sa mga butang nga gibalaan,+ nga gibalaan ni David+ nga hari ug sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan,+ ug sa mga pangulo sa linibo ug sa ginatos, ug sa mga pangulo sa kasundalohan. 27  Gikan sa mga gubat+ ug gikan sa mga inagaw+ sa gubat ilang gibalaan ang mga butang aron sa pagmentinar sa balay ni Jehova. 28  Ug usab ang tanan nga gibalaan ni Samuel nga tigpatin-aw sa panan-awon+ ug ni Saul nga anak nga lalaki ni Kis ug ni Abner+ nga anak nga lalaki ni Ner ug ni Joab+ nga anak nga lalaki ni Zeruia.+ Kon unsay gibalaan ni bisan kinsa maoy ilalom sa pagbuot ni Selomit ug sa iyang mga igsoong lalaki. 29  Sa mga Izarnon,+ si Kenanias ug ang iyang mga anak nga lalaki maoy alang sa gimbuhaton sa gawas+ ingong mga opisyal ug ingong mga maghuhukom+ ibabaw sa Israel. 30  Sa mga Hebronhon,+ si Hasabias ug ang iyang mga igsoong lalaki, mga tawo nga may katakos,+ usa ka libo pito ka gatos, maoy nagdumala sa administrasyon sa Israel sa rehiyon sa Jordan sa kasadpan alang sa tanang buluhaton ni Jehova ug alang sa pag-alagad sa hari. 31  Sa mga Hebronhon, si Jerias+ mao ang pangulo sa mga Hebronhon pinasikad sa ilang kaliwatan sumala sa mga katigulangan. Sa ikakap-atan+ ka tuig sa pagkahari ni David sila gipangita, ug nakaplagan ang mga maisog, gamhanang mga tawo taliwala sa Jazer+ sa Gilead.+ 32  Ug ang iyang mga igsoong lalaki, mga tawo nga may katakos,+ maoy duha ka libo pito ka gatos, mga pangulo sa mga balay sa mga amahan.+ Busa si David nga hari nagtudlo kanila ibabaw sa mga Rubenhon ug sa mga Gadhanon ug sa katunga sa tribo sa mga Manasesnon,+ alang sa tanang butang sa matuod nga Diyos ug sa butang+ sa hari.

Mga Footnote