Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 24:1-31

24  Karon ang mga anak nga lalaki ni Aaron adunay ilang mga dibisyon. Ang mga anak nga lalaki ni Aaron mao si Nadab+ ug si Abihu,+ si Eleasar+ ug si Itamar.+  Hinunoa, si Nadab ug si Abihu+ namatay una sa ilang amahan,+ ug sila wala makabaton ug anak, apan si Eleasar+ ug si Itamar nagpadayon pag-alagad ingong mga saserdote.  Ug si David, ug si Zadok+ sa mga anak nga lalaki ni Eleasar, ug si Ahimelek+ sa mga anak nga lalaki ni Itamar nagbahinbahin kanila alang sa ilang katungdanan sa ilang pag-alagad.+  Apan ang mga anak nga lalaki ni Eleasar nakaplagang mas daghan ug mga pangulo kay sa mga anak nga lalaki ni Itamar. Busa ilang giapod-apod sila ngadto sa mga anak nga lalaki ni Eleasar, ingong mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan, napulog-unom, ug ngadto sa mga anak nga lalaki ni Itamar, ingong mga pangulo alang sa mga balay sa ilang mga amahan, walo.  Dugang pa, ilang giapod-apod sila pinaagig ripa,+ kini sila uban niadto nila, kay kinahanglang adunay mga pangulo sa balaang dapit+ ug mga pangulo sa matuod nga Diyos gikan sa mga anak nga lalaki ni Eleasar ug gikan sa mga anak nga lalaki ni Itamar.  Unya si Semaias nga anak nga lalaki ni Netanel nga sekretaryo+ sa mga Levihanon nagsulat kanila atubangan sa hari ug sa mga prinsipe ug kang Zadok+ nga saserdote ug kang Ahimelek+ nga anak nga lalaki ni Abiatar+ ug sa mga pangulo sa mga amahan sa mga saserdote ug sa mga Levihanon,+ usa ka balay sa amahan gikuha alang kang Eleasar+ ug usa gikuha alang kang Itamar.+  Ug migula ang ripa: ang una ngadto kang Jehoiarib;+ kang Jedaia ang ikaduha,  kang Harim ang ikatulo, kang Seorim ang ikaupat,  kang Malkias ang ikalima, kang Mijamin ang ikaunom, 10  kang Hakoz ang ikapito, kang Abias+ ang ikawalo, 11  kang Jesua ang ikasiyam, kang Secanias ang ikanapulo, 12  kang Eliasib ang ikanapulog-usa, kang Jakim ang ikanapulog-duha, 13  kang Hupa ang ikanapulog-tulo, kang Jesebeab ang ikanapulog-upat, 14  kang Bilga ang ikanapulog-lima, kang Imer ang ikanapulog-unom, 15  kang Hezir ang ikanapulog-pito, kang Hapizez ang ikanapulog-walo, 16  kang Petahia ang ikanapulog-siyam, kang Jehezkel ang ikakawhaan, 17  kang Jakin ang ikakawhaag-usa, kang Gamul ang ikakawhaag-duha, 18  kang Delaias ang ikakawhaag-tulo, kang Maazias ang ikakawhaag-upat. 19  Mao kini ang ilang mga katungdanan+ alang sa ilang pag-alagad,+ sa pagsulod sa balay ni Jehova sumala sa ilang nahiangay nga katungod+ pinaagi sa kamot ni Aaron nga ilang katigulangan, ingon sa gisugo ni Jehova nga Diyos sa Israel kaniya. 20  Ug sa mga anak nga lalaki ni Levi nga nahibilin, sa mga anak nga lalaki ni Amram+ diha si Subael;+ sa mga anak nga lalaki ni Subael, si Jedeias; 21  kang Rehabias:+ sa mga anak nga lalaki ni Rehabias, si Isias ang pangulo; 22  sa mga Izarnon,+ si Selomot;+ sa mga anak nga lalaki ni Selomot, si Jahat; 23  ug ang mga anak nga lalaki ni Hebron,+ si Jeria+ ang pangulo, si Amarias ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatulo, si Jekameam ang ikaupat. 24  Ang mga anak nga lalaki ni Uziel, si Miqueas; sa mga anak nga lalaki ni Miqueas,+ si Samir. 25  Ang igsoong lalaki ni Miqueas mao si Isias; sa mga anak nga lalaki ni Isias, si Zacarias. 26  Ang mga anak nga lalaki ni Merari+ mao si Mali+ ug si Musi;+ ang mga anak nga lalaki ni Jaazias, si Beno. 27  Ang mga anak nga lalaki ni Merari: Kang Jaazias, si Beno ug si Soham ug si Zacur ug si Ibri. 28  Kang Mali, si Eleasar, nga wala makabaton ug mga anak.+ 29  Kang Kis: ang mga anak nga lalaki ni Kis mao si Jerameel. 30  Ug ang mga anak nga lalaki ni Musi mao si Mali+ ug si Eder ug si Jerimot.+ Mao kini ang mga anak nga lalaki sa mga Levihanon sumala sa mga balay sa ilang mga amahan.+ 31  Ug sila usab nagripa+ ingon gayod sa gibuhat sa ilang mga igsoong lalaki nga mga anak ni Aaron sa atubangan ni David nga hari ug kang Zadok ug kang Ahimelek ug sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga saserdote ug sa mga Levihanon. Kon bahin sa mga balay sa mga amahan,+ ang pangulo maoy ingon gayod sa iyang manghod nga lalaki.

Mga Footnote