Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 23:1-32

23  Ug si David tigulang na+ ug tagbaw sa mga adlaw, ug busa iyang gihimong hari si Solomon+ nga iyang anak nga lalaki ibabaw sa Israel.  Ug iyang gitigom ang tanang prinsipe+ sa Israel ug ang mga saserdote+ ug ang mga Levihanon.+  Busa giihap ang mga Levihanon gikan sa edad nga katloan ka tuig pataas;+ ug ang ilang gidaghanon, kada ulo kanila, matag tawo nga lig-on ug lawas, katloag-walo ka libo.  Niini nila ang nagaalagad ingong mga tagdumala sa buluhaton sa balay ni Jehova kawhaag-upat ka libo; ug ingong mga opisyal+ ug mga maghuhukom+ unom ka libo;  ug upat ka libo ka magbalantay-sa-ganghaan+ ug upat ka libo nga magdadayeg+ kang Jehova sa mga tulonggon+ nga giingon ni David “Akong gihimo alang sa pagdayeg.”  Unya giapod-apod sila ni David ingong mga dibisyon+ ngadto sa mga anak nga lalaki ni Levi,+ kang Gerson, Kohat ug Merari.  Ngadto sa mga Gersonhon, si Ladan ug si Simei.  Ang mga anak nga lalaki ni Ladan mao si Jehiel+ nga pangulo ug si Zetam ug si Joel,+ tulo.  Ang mga anak nga lalaki ni Simei mao si Selomot ug si Haziel ug si Haran, tulo. Kang Ladan, mao kini ang mga pangulo sa mga amahan. 10  Ug ang mga anak nga lalaki ni Simei mao si Jahat, si Zina ug si Jeus ug si Beria. Kini silang upat maoy mga anak nga lalaki ni Simei. 11  Ug si Jahat mao ang pangulo, ug si Zizah ang ikaduha. Kon bahin kang Jeus ug Beria, wala silay daghang anak nga lalaki; busa sila nahimong usa ka balay sa amahan+ nga usa ka hut-ong nga nangatungdanan. 12  Ang mga anak nga lalaki ni Kohat+ mao si Amram, si Izar,+ si Hebron+ ug si Uziel,+ upat. 13  Ang mga anak nga lalaki ni Amram mao si Aaron+ ug si Moises.+ Apan si Aaron gibulag+ aron iyang balaanon ang Labing Balaan,+ siya ug ang iyang mga anak nga lalaki hangtod sa panahong walay tino, sa paghimog gipaaso nga halad+ atubangan ni Jehova, sa pag-alagad kaniya+ ug sa pagpahayag ug panalangin+ sa iyang ngalan hangtod sa panahong walay tino. 14  Kon bahin kang Moises nga tawo sa matuod nga Diyos,+ ang iyang mga anak nga lalaki padayon nga gitawag taliwala sa tribo sa mga Levihanon.+ 15  Ang mga anak nga lalaki ni Moises mao si Gersom+ ug Eliezer.+ 16  Ang mga anak nga lalaki ni Gersom mao si Sebuel+ nga pangulo. 17  Ug ang mga anak nga lalaki ni Eliezer mao si Rehabias+ nga pangulo; ug si Eliezer wala makabaton ug lain pang mga anak, apan ang mga anak ni Rehabias midaghan sa hilabihan. 18  Ang mga anak nga lalaki ni Izar+ mao si Selomit+ nga pangulo. 19  Ang mga anak nga lalaki ni Hebron mao si Jeria nga pangulo, si Amarias ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatulo ug si Jekameam+ ang ikaupat. 20  Ang mga anak nga lalaki ni Uziel+ mao si Miqueas ang pangulo ug si Isias ang ikaduha. 21  Ang mga anak nga lalaki ni Merari+ mao si Mali ug si Musi.+ Ang mga anak nga lalaki ni Mali mao si Eleasar+ ug si Kis. 22  Apan si Eleasar namatay; ug siya wala makabaton ug mga anak nga lalaki, apan mga anak nga babaye. Busa ang mga anak nga lalaki ni Kis nga ilang mga igsoon nagkuha kanila ingong mga asawa.+ 23  Ang mga anak nga lalaki ni Musi mao si Mali ug si Eder ug si Jeremot,+ tulo. 24  Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Levi sumala sa balay sa ilang mga amahan,+ ang mga pangulo sa mga amahan, sumala sa ilang mga gitudlo, sa gidaghanon sa mga ngalan, kada pangulo nila, ang mga nagabuhat sa buluhaton alang sa pag-alagad+ sa balay ni Jehova, gikan sa edad nga kawhaan ka tuig pataas.+ 25  Kay si David miingon: “Si Jehova nga Diyos sa Israel naghatag ug pahulay sa iyang katawhan,+ ug siya mopuyo sa Jerusalem hangtod sa panahong walay tino.+ 26  Ug usab ang mga Levihanon dili kinahanglang magdala sa tabernakulo o sa bisan unsang galamiton niini alang sa pag-alagad niini.”+ 27  Kay sumala sa kataposang mga pulong+ ni David mao kini ang gidaghanon sa mga anak nga lalaki ni Levi gikan sa edad nga kawhaan ka tuig pataas. 28  Tungod kay ang ilang katungdanan maoy ilalom sa pagbuot sa mga anak nga lalaki ni Aaron+ alang sa pag-alagad sa balay ni Jehova diha sa mga sawang+ ug sa mga lawak-kan-anan+ ug sa paglunsay sa tanang balaan nga butang+ ug sa buluhaton sa pag-alagad sa balay sa matuod nga Diyos, 29  usab alang sa tinapayng linut-od+ ug alang sa pino nga harina+ alang sa halad-nga-lugas ug alang sa nigpis nga tinapay+ nga walay igpapatubo+ ug alang sa mga tinapay nga giluto sa kalaha+ ug alang sa minasa+ ug alang sa tanang sukod sa gidaghanon ug gidak-on;+ 30  ug alang sa pagtindog+ kada buntag+ sa pagpasalamat+ ug sa pagdayeg+ kang Jehova, ug ingon man sa pagkagabii; 31  ug alang sa tanang paghalad sa mga halad-nga-sinunog kang Jehova panahon sa mga igpapahulay,+ sa bag-ong mga bulan+ ug sa mga panahon sa pista,+ segun sa gidaghanon sumala sa lagda mahitungod kanila, sa kanunay sa atubangan ni Jehova. 32  Ug giatiman nila ang pagbantay+ sa tolda nga tagboanan ug ang pagbantay sa balaang dapit+ ug ang pagbantay sa mga anak nga lalaki ni Aaron nga ilang mga igsoon alang sa pag-alagad sa balay ni Jehova.+

Mga Footnote