Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 21:1-30

21  Ug si Satanas mibarog batok sa Israel ug miaghat+ kang David sa pag-ihap sa Israel.  Busa si David miingon kang Joab+ ug sa mga pangulo sa katawhan: “Lakaw, ipha+ ang Israel gikan sa Beer-seba+ hangtod sa Dan+ ug dad-a kini kanako aron ako mahibalo sa ilang gidaghanon.”+  Apan si Joab miingon: “Hinaot nga si Jehova magadugang sa iyang katawhan ug usa ka gatos ka pilo sa ilang gidaghanon.+ Dili ba, Oh akong ginoong hari, silang tanan iya man sa akong ginoo ingong mga alagad? Nganong ang akong ginoo nagatinguha man niini?+ Nganong siya mahimong hinungdan nga makasala ang Israel?”  Ang pulong sa hari,+ hinunoa, midaog kang Joab, mao nga si Joab migula+ ug milibot sa tibuok Israel, nga human niana siya nahiabot sa Jerusalem.+  Gihatag karon ni Joab kang David ang gidaghanon sa narehistro nga katawhan; ug ang tibuok Israel mikabat ug usa ka milyon ug usa ka gatos ka libong lalaki nga nagagamit sa espada,+ ug sa Juda upat ka gatos ug kapitoan ka libong lalaki nga nagagamit sa espada.  Ug ang Levi+ ug Benjamin wala niya irehistro uban kanila,+ tungod kay ang pulong sa hari dulumtanan man kang Joab.  Karon kining butanga daotan sa mga mata sa matuod nga Diyos,+ ug busa iyang gihampak ang Israel.  Busa si David miingon sa matuod nga Diyos: “Ako nakasala+ ug dako kaayo sa pagkaagi nga akong nabuhat kining butanga. Ug karon, palihog, palabya ang kasaypanan sa imong alagad;+ kay ako milihok gayod nga binuangbuang.”+  Ug si Jehova misulti kang Gad,+ ang bisyonaryo ni David,+ nga nag-ingon: 10  “Lakaw, ug sultihan mo si David, nga mag-ingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Tulo ka butang ang akong ipunting batok kanimo.+ Pagpili ug usa kanila, aron buhaton ko kini kanimo.”’”+ 11  Busa si Gad miadto kang David+ ug miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Pagpili, 12  tulo ba ka tuig nga adunay gutom;+ o tulo ka bulan nga adunay paglaglag gikan sa atubangan sa imong mga kaaway+ ug hiapsan ka sa espada sa imong mga kaaway, o tulo ka adlaw nga anaa ang espada ni Jehova,+ bisan kamatay,+ diha sa yuta, uban sa manulonda ni Jehova nga magagun-ob+ sa tibuok teritoryo sa Israel.’ Ug karon tan-awa kon unsay akong itubag sa Usa nga nagpadala kanako.” 13  Busa si David miingon kang Gad: “Makapaguol kaayo kini alang kanako. Palihog, itugot nga ako mahulog sa kamot ni Jehova,+ tungod kay daghan kaayo ang iyang mga kaluoy;+ apan ayaw itugot nga ako mahulog sa kamot sa tawo.”+ 14  Unya si Jehova nagpadala ug kamatay+ sa Israel, mao nga kapitoan ka libo ka tawo ang napukan sa Israel.+ 15  Dugang pa, ang matuod nga Diyos nagpadala ug manulonda ngadto sa Jerusalem aron sa paglaglag niini;+ ug sa diha gayod nga gisugdan niya ang paggun-ob, si Jehova nakakita niini ug nagbasol tungod sa kadaot;+ ug busa siya miingon sa manulonda nga maoy naglaglag: “Igo na!+ Karon ipaubos na ang imong kamot.” Ug ang manulonda ni Jehova nagbarog duol sa giokanan ni Ornan+ nga Jebusihanon.+ 16  Sa dihang giyahat ni David ang iyang mga mata, iyang nakita ang manulonda ni Jehova+ nga nagbarog sa taliwala sa yuta ug sa mga langit dala ang iyang hinulbot nga espada+ diha sa iyang kamot nga gipatuy-od paingon sa Jerusalem; ug si David ug ang mga ansiyano, nga nagsul-ob ug sakong panapton,+ dihadiha nanghapa.+ 17  Ug si David miingon sa matuod nga Diyos: “Dili ba ako ang nagsugo sa pag-ihap sa katawhan, ug dili ba ako ang nakasala ug sa walay duhaduha nakabuhat ug daotan?+ Kon bahin niining mga karnero,+ unsa ang ilang nabuhat? Oh Jehova nga akong Diyos, palihog, ibakyaw ang imong kamot batok kanako ug sa balay sa akong amahan; apan dili sa imong katawhan,+ ingong usa ka hampak.” 18  Ug ang manulonda ni Jehova, sa iyang bahin, miingon kang Gad+ nga sultihan si David nga si David kinahanglang motungas aron magtukod ug usa ka halaran alang kang Jehova didto sa giokanan ni Ornan nga Jebusihanon.+ 19  Busa si David mitungas sumala sa pulong ni Gad nga iyang gisulti sa ngalan ni Jehova.+ 20  Sa kasamtangan, mibalik si Ornan+ ug nakakita sa manulonda; ug ang iyang upat ka anak nga lalaki uban niya nagtago. Karon, si Ornan naggiok ug trigo. 21  Busa si David miadto kang Ornan. Sa dihang si Ornan milantaw ug nakita si David,+ dihadiha siya migula gikan sa giokanan ug miyukbo kang David nga ang iyang nawong ngadto sa yuta. 22  Unya si David miingon kang Ornan: “Ihatag kanako ang dapit nga giokanan, aron ako magtukod niini ug usa ka halaran alang kang Jehova. Ilis sa tibuok kantidad sa salapi+ ihatag kini kanako,+ aron mohunong ang hampak+ gikan sa katawhan.” 23  Ug si Ornan miingon kang David: “Kuhaa kini alang kanimo,+ ug ipabuhat sa akong ginoong hari kon unsay maayo sa iyang mga mata. Tan-awa, ihatag ko ang mga baka+ alang sa mga halad-nga-sinunog ug ang balsang-panggiok+ alang sa sugnod+ ug ang trigo ingong halad-nga-lugas. Ihatag ko ang tanan.”+ 24  Hinunoa, si Haring David miingon kang Ornan: “Dili, apan paliton ko gayod kini sa tibuok nga kantidad sa salapi,+ tungod kay dili nako dad-on kang Jehova kon unsay imoha aron sa paghalad ug mga halad-nga-sinunog nga walay bayad.” 25  Busa gihatag ni David kang Ornan alang sa dapit ang bulawang mga siklo nga nagtimbang ug unom ka gatos.+ 26  Unya si David nagtukod didto ug usa ka halaran+ alang kang Jehova ug naghalad ug mga halad-nga-sinunog ug mga halad-sa-panag-ambit, ug siya mitawag kang Jehova,+ nga karon mitubag kaniya pinaagi sa kalayo+ gikan sa langit nganha sa halaran sa halad-nga-sinunog. 27  Dugang pa, si Jehova nagsugo sa manulonda,+ nga human niana nag-uli sa iyang espada sa sakoban niini. 28  Niadtong panahona, sa dihang nakita ni David nga si Jehova nagtubag kaniya sa giokanan ni Ornan nga Jebusihanon, siya nagpadayon sa paghalad didto.+ 29  Apan ang tabernakulo ni Jehova nga gihimo ni Moises sa kamingawan ug ang halaran sa halad-nga-sinunog didto niadtong panahona sa hataas nga dapit sa Gabaon.+ 30  Ug si David wala makaadto sa atubangan niini aron sa pagkonsulta sa Diyos, kay siya nalisang+ tungod sa espada sa manulonda ni Jehova.

Mga Footnote