Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 18:1-17

18  Ug nahitabo human niana nga si David naghampak sa mga Filistehanon+ ug nagbuntog kanila ug nagkuha sa Gat+ ug sa mga lungsod nga sakop niini gikan sa kamot sa mga Filistehanon.  Unya iyang gibuntog ang Moab,+ ug ang mga Moabihanon nahimong mga sulugoon ni David nga naghatag ug tributo.+  Ug gipatay ni David si Hadadezer+ nga hari sa Zoba+ didto sa Hamat+ samtang siya miadto aron sa pagtukod sa iyang pagbulot-an didto sa suba sa Euprates.+  Dugang pa, nabihag ni David gikan kaniya ang usa ka libong karo ug pito ka libong mangangabayo ug kawhaan ka libong sundalo nga nagbaktas.+ Unya gikitnan+ ni David ang tanang kabayo+ alang sa karo, apan siya nagbilin kanila ug usa ka gatos ka kabayo alang sa karo.  Sa dihang ang Sirya sa Damasco miabot aron sa pagtabang kang Hadadezer nga hari sa Zoba,+ si David nagpatay taliwala sa mga Siryanhon ug kawhaag-duha ka libo ka tawo.  Human niana si David nagbutang ug mga garison sa Sirya sa Damasco,+ ug ang mga Siryanhon nahimong mga alagad ni David nga naghatag ug tributo.+ Ug si Jehova nagpadayon paghatag ug kaluwasan kang David bisan asa siya moadto.+  Dugang pa, gikuha ni David ang ligngin nga mga taming+ nga bulawan nga diha sa mga alagad ni Hadadezer ug gidala kini sa Jerusalem.+  Ug gikan sa Tibhat+ ug sa Cun, mga siyudad ni Hadadezer, si David nagkuha ug daghan kaayong tumbaga. Gigamit kini ni Solomon sa paghimo sa dagatdagat nga tumbaga+ ug mga haligi+ ug mga galamitong tumbaga.+  Sa dihang nadungog ni Tou nga hari sa Hamat+ nga gipukan ni David ang tibuok kasundalohan ni Hadadezer+ nga hari sa Zoba, 10  dihadiha iyang gipadala si Hadoram+ nga iyang anak nga lalaki ngadto kang Haring David aron sa pagpangomosta kaniya ug sa pagpahalipay kaniya tungod kay nakig-away siya batok kang Hadadezer nga sa ingon siya nagpukan kaniya, (kay si Hadadezer nabansay man sa pagpakiggubat batok kang Tou,) ug diha kaniya ang tanang matang sa mga butang nga ginama sa bulawan ug plata+ ug tumbaga. 11  Kini usab gibalaan+ ni Haring David alang kang Jehova lakip ang plata ug ang bulawan nga iyang gidala gikan sa tanang kanasoran,+ gikan sa Edom ug gikan sa Moab+ ug gikan sa mga anak sa Ammon+ ug gikan sa mga Filistehanon+ ug gikan sa Amalek.+ 12  Kon bahin kang Abisai+ nga anak nga lalaki ni Zeruia,+ iyang gipatay ang mga Edomhanon didto sa Walog sa Asin,+ napulog-walo ka libo. 13  Busa siya nagbutang ug mga garison didto sa Edom, ug ang tanang Edomhanon nahimong mga alagad ni David.+ Ug si Jehova nagpadayon sa pagluwas kang David bisan diin siya moadto.+ 14  Ug si David nagpadayon paghari sa tibuok Israel,+ ug siya nagpadayon sa pagpahamtang ug hudisyal nga hukom ug pagkamatarong alang sa tanan niyang katawhan.+ 15  Ug si Joab nga anak nga lalaki ni Zeruia maoy pangulo sa kasundalohan,+ ug si Jehosapat+ nga anak nga lalaki ni Ahilud maoy tigtala. 16  Ug si Zadok+ nga anak nga lalaki ni Ahitub ug si Ahimelek+ nga anak nga lalaki ni Abiatar maoy mga saserdote, ug si Savsa+ maoy sekretaryo. 17  Ug si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada+ maoy pangulo sa mga Keretnon+ ug sa mga Peletnon;+ ug ang mga anak nga lalaki ni David maoy mga una sa katungdanan sa kiliran sa hari.+

Mga Footnote