Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 17:1-27

17  Ug nahitabo nga sa dihang nakasugod na pagpuyo si David sa iyang kaugalingong balay,+ si David miingon kang Natan+ nga manalagna: “Ania, ako nagpuyo sa usa ka balay nga sedro,+ apan ang arka+ sa pakigsaad ni Jehova anaa ilalom sa mga tabil sa tolda.”+  Niana si Natan miingon kang David: “Ang tanan nga anaa sa imong kasingkasing buhata,+ kay ang matuod nga Diyos nagauban kanimo.”+  Ug nahitabo niadtong gabhiona nga ang pulong+ sa Diyos midangat kang Natan, nga nag-ingon:  “Lakaw, ug sultihi si David nga akong alagad, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Dili ikaw ang magtukod alang kanako sa balay nga pagapuy-an.+  Kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga akong gidala ang Israel hangtod niining adlawa,+ apan ako nagpadayon pagbalhinbalhin gikan sa tolda ngadto sa tolda ug gikan sa usa ka tabernakulo+ ngadto sa lain.+  Sa tibuok nga panahon nga ako naglakaw+ sa tibuok Israel, misulti ba ako ug usa ka pulong ngadto sa usa sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan, nga nag-ingon, ‘Nganong wala ninyo ako tukori ug usa ka balay nga sedro?’”’+  “Ug karon mao kini ang imong isulti sa akong alagad nga si David, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ako nagkuha kanimo gikan sa sibsibanan gikan sa pagsunodsunod sa panon sa mga karnero+ aron mahimong usa ka pangulo+ sa akong katawhan nga Israel.  Ug ako magauban kanimo bisan asa ikaw molakaw,+ ug ako maglaglag sa tanan nimong mga kaaway+ gikan sa imong atubangan, ug ako maghimo gayod alang kanimo ug usa ka ngalan+ sama sa ngalan sa mga bantogan nga anaa sa yuta.+  Ug ako magtudlo gayod ug usa ka dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magtanom kanila,+ ug sila magpuyo gayod diin sila nahimutang ug sila dili na pagatugawon pa; ug ang mga anak sa pagkadili-matarong+ dili na mag-ugtas kanila pag-usab, ingon sa ilang gibuhat sa una,+ 10  sukad gayod sa mga adlaw nga ako nagbutang ug mga maghuhukom+ sa pagmando sa akong katawhan nga Israel. Ug igapaubos ko gayod ang tanan mong mga kaaway.+ Ug sultihan ko ikaw, ‘Si Jehova magtukod usab ug usa ka balay alang kanimo.’+ 11  “‘“Ug mahitabo nga sa dihang mabug-os na ang imong mga adlaw aron ikaw mahiuban sa imong mga katigulangan,+ ako magbangon gayod sa imong binhi sunod kanimo nga usa unya sa imong mga anak,+ ug tukoron ko gayod nga malig-on ang iyang pagkahari.+ 12  Siya mao ang magtukod kanako ug usa ka balay,+ ug tukoron ko gayod nga malig-on ang iyang trono hangtod sa panahong walay tino.+ 13  Ako mahimong iyang amahan,+ ug siya mahimong akong anak;+ ug dili ko kuhaon ang akong mahigugmaong-kalulot gikan kaniya+ ingon sa pagkuha ko niini gikan sa usa nga nahiuna kanimo.+ 14  Ug siya akong pabarogon sa akong balay+ ug sa akong pagkahari+ hangtod sa panahong walay tino, ug ang iyang trono+ mohangtod sa panahong walay tino.”’” 15  Sumala niining tanang pulong ug sumala niining tibuok nga panan-awon nga si Natan misulti kang David.+ 16  Human niana si Haring David misulod ug milingkod sa atubangan ni Jehova+ ug miingon: “Kinsa ako,+ Oh Jehova nga Diyos, ug unsa ang akong balay+ nga ikaw nagdala kanako hangtod karon?+ 17  Daw gamay ra tuod kining butanga sa imong mga mata,+ Oh Diyos,+ apan ikaw nagsulti mahitungod sa balay sa imong alagad hangtod sa halayong panahon sa umalabot,+ ug ikaw nagtan-aw kanako sumala sa kahigayonan sa tawo nga anaa sa gahom,+ Oh Jehova nga Diyos. 18  Unsa pa ang ikasulti ni David kanimo bahin sa pagpasidungog sa imong alagad,+ sa dihang ikaw nakaila pag-ayo sa imong alagad?+ 19  Oh Jehova, tungod sa imong alagad ug uyon sa imong kasingkasing+ imong gibuhat kining tanang dagkong mga butang pinaagi sa pagpahibalo sa tanang dagkong kahimoan.+ 20  Oh Jehova, walay usa nga sama kanimo,+ ug walay Diyos gawas kanimo+ may kalabotan sa tanan nga among nadungog sa among mga igdulungog. 21  Ug unsang laing nasod sa yuta nga sama sa imong katawhang Israel,+ nga gitubos sa matuod nga Diyos alang kaniya ingong usa ka katawhan,+ nga naghatag sa imong kaugalingon ug usa ka ngalan sa dagkong mga nahimo+ ug makalilisang nga mga butang pinaagi sa pagpapahawa sa mga nasod+ gikan sa atubangan sa imong katawhan nga imong gitubos gikan sa Ehipto? 22  Ug gihimo nimo ang imong katawhan nga Israel ingong imong katawhan+ hangtod sa panahong walay tino, ug ikaw, Oh Jehova, nahimong ilang Diyos.+ 23  Ug karon, Oh Jehova, ang imong pulong nga imong gisulti labot sa imong alagad ug labot sa iyang balay himoang kasaligan hangtod sa panahong walay tino, ug buhata sumala sa imong gisulti. 24  Ug himoang kasaligan ang imong ngalan+ ug himoang dako+ hangtod sa panahong walay tino, nga magaingon, ‘Si Jehova sa mga panon,+ ang Diyos sa Israel,+ maoy Diyos alang sa Israel,’+ ug himoang malungtaron sa imong atubangan ang balay sa imong alagad nga si David.+ 25  Kay ikaw, akong Diyos, nagpadayag nganha sa imong alagad sa katuyoan nga tukoran siya ug usa ka balay.+ Mao nga ang imong alagad nakakaplag ug higayon sa pag-ampo sa imong atubangan. 26  Ug karon, Oh Jehova, ikaw ang matuod nga Diyos,+ ug ikaw nagsaad niini nga pagkamaayo labot sa imong alagad.+ 27  Ug karon mangako ka ug panalangini ang balay sa imong alagad aron kini magpadayon sa imong atubangan+ hangtod sa panahong walay tino; kay ikaw, Oh Jehova, nagpanalangin, ug kini gipanalanginan hangtod sa panahong walay tino.”+

Mga Footnote