Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 15:1-29

15  Ug siya nagpadayon pagtukod ug mga balay+ alang sa iyang kaugalingon sa Siyudad ni David; ug siya nag-andam ug usa ka dapit+ alang sa arka sa matuod nga Diyos ug nagpatindog ug usa ka tolda alang niini.  Niadtong panahona si David miingon: “Walay bisan kinsa nga magdala sa arka sa matuod nga Diyos gawas sa mga Levihanon, kay sila ang gipili ni Jehova sa pagdala sa arka ni Jehova+ ug sa pag-alagad+ kaniya hangtod sa panahong walay tino.”  Unya gitigom ni David ang tibuok Israel sa Jerusalem+ aron dad-on ang arka+ ni Jehova ngadto sa dapit niini nga iyang giandam alang niini.  Ug gitigom ni David ang mga anak nga lalaki ni Aaron+ ug ang mga Levihanon;  sa mga anak nga lalaki ni Kohat, si Uriel+ nga pangulo ug ang iyang mga igsoong lalaki, usa ka gatos ug kawhaan;  sa mga anak nga lalaki ni Merari,+ si Asaias+ nga pangulo ug ang iyang mga igsoong lalaki, duha ka gatos ug kawhaan;  sa mga anak nga lalaki ni Gersom,+ si Joel+ nga pangulo ug ang iyang mga igsoong lalaki, usa ka gatos ug katloan;  sa mga anak nga lalaki ni Elizapan,+ si Semaias+ nga pangulo ug ang iyang mga igsoong lalaki, duha ka gatos;  sa mga anak nga lalaki ni Hebron, si Eliel nga pangulo ug ang iyang mga igsoong lalaki, kawaloan; 10  sa mga anak nga lalaki ni Uziel,+ si Aminadab nga pangulo ug ang iyang mga igsoong lalaki, usa ka gatos ug napulog-duha. 11  Dugang pa, gitawag ni David si Zadok+ ug si Abiatar+ nga mga saserdote, ug ang mga Levihanon nga si Uriel,+ si Asaias+ ug si Joel,+ si Semaias+ ug si Eliel+ ug si Aminadab, 12  ug siya nagkanayon kanila: “Kamo mao ang mga pangulo+ sa mga amahan sa mga Levihanon. Balaana+ ang inyong kaugalingon, kamo ug ang inyong mga igsoon, ug dad-on ninyo ang arka ni Jehova nga Diyos sa Israel ngadto sa dapit nga akong giandam alang niini. 13  Tungod kay niadtong unang higayon nga kamo wala mobuhat niini,+ ang kasuko ni Jehova nga atong Diyos miulbo batok kanato,+ tungod kay wala man kita mangita kaniya sumala sa nabatasan.”+ 14  Busa ang mga saserdote ug ang mga Levihanon nagbalaan+ sa ilang kaugalingon aron sa pagdala sa arka ni Jehova nga Diyos sa Israel. 15  Unya ang mga anak nga lalaki sa mga Levihanon nagpas-an+ sa arka sa matuod nga Diyos, ingon sa gisugo ni Moises sumala sa pulong ni Jehova, pinaagi sa mga yayongan diha sa ilang mga abaga.+ 16  Giingnan karon ni David ang mga pangulo sa mga Levihanon sa pagbutang sa ilang mga igsoon nga mga mag-aawit+ uban sa mga tulonggon sa awit,+ kinuldasan nga mga tulonggon+ ug mga alpa+ ug mga piyangpiyang,+ nga magpatugtog sa makusog aron ipatugbaw ang tingog sa pagmaya. 17  Busa ang mga Levihanon nagbutang kang Heman+ nga anak nga lalaki ni Joel ug, sa iyang mga igsoong lalaki, si Asap+ nga anak nga lalaki ni Berekias; ug, sa mga anak nga lalaki ni Merari nga ilang mga igsoon, si Etan+ nga anak nga lalaki ni Kusaias; 18  ug uban kanila ang ilang mga igsoong lalaki sa ikaduhang dibisyon,+ si Zacarias,+ si Ben ug si Jaaziel ug si Semiramot ug si Jehiel ug si Uni, si Eliab ug si Benaias ug si Maaseias ug si Matitias ug si Elipelehu ug si Mikneias, ug si Obed-edom+ ug si Jeiel nga mga magbalantay-sa-ganghaan, 19  ug ang mga mag-aawit nga si Heman,+ si Asap+ ug si Etan, uban sa mga piyangpiyang nga tumbaga sa pagpatugtog nga makusog;+ 20  ug si Zacarias ug si Aziel+ ug si Semiramot ug si Jehiel ug si Uni ug si Eliab ug si Maaseias ug si Benaias uban sa kinuldasan nga mga tulonggon nga gitono uyon sa Alamot,+ 21  ug si Matitias+ ug si Elipelehu ug si Mikneias ug si Obed-edom ug si Jeiel ug si Azazias uban sa mga alpa+ nga gitono uyon sa Sheminith,+ sa pag-alagad ingong mga tagdumala; 22  ug si Kenanias+ nga pangulo sa mga Levihanon sa pagdala, siya nga naghatag ug instruksiyon sa pagdala, tungod kay siya batid;+ 23  ug si Berekias ug Elkana, nga mga magbalantay-sa-ganghaan+ alang sa Arka; 24  ug si Sebanias ug si Josapat ug si Netanel ug si Amasai ug si Zacarias ug si Benaias ug si Eliezer nga mga saserdote nga nagpalanog sa mga trompeta+ atubangan sa arka sa matuod nga Diyos, ug si Obed-edom ug si Jehias nga mga magbalantay-sa-ganghaan sa Arka. 25  Ug si David+ ug ang mga ansiyano sa Israel+ ug ang mga pangulo+ sa linibo mao ang mga nanag-uban sa paglakaw aron sa pagdala sa arka sa pakigsaad ni Jehova gikan sa balay ni Obed-edom+ uban ang pagmaya.+ 26  Ug nahitabo sa dihang ang matuod nga Diyos nagtabang+ sa mga Levihanon samtang nagdala sa arka sa pakigsaad ni Jehova nga sila naghalad ug pito ka toreyong baka ug pito ka laking karnero.+ 27  Ug si David nagsul-ob ug kupo nga walay bukton nga ginama sa pinong panapton, ug usab ang tanang Levihanon nga nagdala sa Arka ug ang mga mag-aawit ug si Kenanias+ nga pangulo sa pagdala nga gihimo sa mga mag-aawit;+ kang David dihay epod+ nga lino. 28  Ug ang tanang Israelinhon nagdala sa arka sa pakigsaad ni Jehova uban ang singgit sa kalipay+ ug uban ang pagpatingog sa budyong+ ug sa mga trompeta+ ug sa mga piyangpiyang,+ nga nagpatugtog sa makusog sa kinuldasan nga mga tulonggon ug sa mga alpa.+ 29  Ug nahitabo nga, sa dihang ang arka sa pakigsaad+ ni Jehova nahiabot hangtod sa Siyudad ni David, si Mikal,+ nga anak nga babaye ni Saul, midungaw sa bentana ug nakita si Haring David nga nagluksolukso ug nagsaulog;+ ug siya nagtamay+ kaniya sulod sa iyang kasingkasing.

Mga Footnote