Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 11:1-47

11  Unya ang tanang Israelinhon+ nagtapok ngadto kang David sa Hebron,+ nga nag-ingon: “Tan-awa! Kami imong bukog ug imong unod.+  Sa miagi ug una pa niana, bisan niadtong si Saul mao pa ang hari, ikaw mao ang nag-agak sa Israel sa paggula ug sa pagsulod niini;+ ug si Jehova nga imong Diyos miingon kanimo, ‘Ikaw ang magabantay+ sa akong katawhan nga Israel, ug ikaw ang mahimong pangulo+ sa akong katawhan nga Israel.’”  Busa ang tanang ansiyano sa Israel miadto sa hari didto sa Hebron ug si David mihimo ug pakigsaad uban kanila sa Hebron sa atubangan ni Jehova; human niana sila nagdihog+ kang David ingong hari sa Israel, sumala sa pulong ni Jehova+ pinaagi kang Samuel.+  Sa ulahi si David ug ang tibuok Israel miadto sa Jerusalem,+ buot ingnon, Jebus,+ diin ang mga Jebusihanon+ mao ang mga molupyo sa yuta.  Ug ang mga molupyo sa Jebus miingon kang David: “Dili ka makasulod dinhi.”+ Bisan pa niana, nailog ni David ang salipdanan sa Zion,+ buot ingnon, ang Siyudad ni David.+  Busa si David miingon: “Ang bisan kinsa nga unang makapukan+ sa mga Jebusihanon, siya mahimong pangulo ug prinsipe.” Ug si Joab+ nga anak nga lalaki ni Zeruia nakauna pag-adto, ug siya nahimong pangulo.  Ug si David mipuyo didto sa dapit nga lisod duolon.+ Mao kana nga ilang gitawag kini nga Siyudad ni David.+  Ug gitukod niya ang siyudad sa tibuok palibot, sukad sa Bungdo bisan hangtod sa mga dapit palibot, apan gipasig-uli+ ni Joab ang ubang bahin sa siyudad.  Ug si David nag-anam ug kabantog,+ kay si Jehova sa mga panon nag-uban man kaniya.+ 10  Karon mao kini ang mga pangulo sa mga tawong gamhanan+ nga iya ni David, nga lig-ong mipaluyo kaniya sa iyang pagkahari uban sa tibuok Israel, aron sa paghimo kaniyang hari sumala sa pulong ni Jehova+ mahitungod sa Israel. 11  Ug mao kini ang listahan sa gamhanang mga tawo ni David: si Jasobeam+ nga anak nga lalaki sa usa ka Hakmonhon, ang pangulo sa tulo. Siya nagbakyaw sa iyang bangkaw batok sa tulo ka gatos nga gipatay sa usa lamang ka higayon.+ 12  Ug sunod kaniya diha si Eleasar+ nga anak nga lalaki ni Dodo nga Ahohihanon.+ Usa siya sa tulo ka tawong gamhanan.+ 13  Siya ang nahiuban kang David sa Pas-damim,+ diin ang mga Filistehanon nagkatigom alang sa gubat. Karon didtoy usa ka luna sa yuta nga puno sa sebada, ug ang katawhan, sa ilang bahin, nangalagiw tungod sa mga Filistehanon.+ 14  Apan siya mibarog sa kinataliwad-an sa luna ug nagluwas niini, ug nagpatay sa mga Filistehanon, mao nga si Jehova nagluwas+ pinaagi sa usa ka dakong kaluwasan.+ 15  Ug tulo sa katloan+ ka pangulo nanglugsong ngadto sa bato, kang David sa langob sa Adulam,+ samtang usa ka kampo sa mga Filistehanon nagkampo sa ubos nga patag sa Repaim.+ 16  Ug si David niadtong tungora didto sa dapit nga lisod adtoon;+ ug usa ka garison sa mga Filistehanon+ ang didto sa Betlehem. 17  Unya si David gihidlaw ug miingon: “Makainom+ unta ako ug tubig gikan sa atabay sa Betlehem,+ nga anaa sa ganghaan!” 18  Niana ang tulo mipugos sa pagsulod sa kampo sa mga Filistehanon ug nagkalos ug tubig gikan sa atabay sa Betlehem, nga diha sa ganghaan, ug nagdala ug naghatod niini ngadto kang David.+ Ug si David nagdumili sa pag-inom niini, apan nagbubo niini ngadto kang Jehova.+ 19  Ug siya miingon: “Maylabot sa akong Diyos, halayo ra alang kanako ang pagbuhat niini! Imnon ko ba ang dugo+ niining mga tawhana nga nagpameligro sa ilang mga kalag? Tungod kay sila nagdala niini nga nagpameligro sa ilang mga kalag.” Ug nagdumili siya sa pag-inom niini.+ Mao kining mga butanga ang gibuhat sa tulo ka gamhanang mga tawo. 20  Kon bahin kang Abisai+ nga igsoong lalaki ni Joab,+ siya nahimong pangulo sa tulo; ug siya nagbakyaw sa iyang bangkaw batok sa tulo ka gatos nga iyang gipatay, ug siya adunay dungog sama sa tulo. 21  Kanilang tulo siya mas inila kay sa duha, ug siya ang nahimong pangulo nila; apan siya wala matupong+ sa unang tulo. 22  Kon bahin kang Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada,+ ang anak nga lalaki sa usa ka tawong maisog, nga nakabuhat ug daghang buhat didto sa Kabzeel,+ siya ang nagpatay sa duha ka anak nga lalaki ni Ariel sa Moab; ug siya milugsong ug nagpatay sa usa ka leyon+ sulod sa usa ka gahong-sa-tubig sa adlaw nga nag-ulan ug niyebe. 23  Ug siya ang nagpatay sa tawong Ehiptohanon, usa ka tawo nga talagsaon ang gidak-on, nga lima ka maniko.+ Ug dihay usa ka bangkaw+ sa kamot sa Ehiptohanon sama sa likisan sa mga maghahabol; apan siya milugsong ngadto kaniya nga nagdalag usa ka olisi ug nag-ilog sa bangkaw gikan sa kamot sa Ehiptohanon ug nagpatay kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong bangkaw.+ 24  Kining mga butanga ang gibuhat ni Benaias nga anak nga lalaki ni Jehoiada, ug siya nakabaton ug ngalan taliwala sa tulo ka gamhanang mga tawo. 25  Bisan kon siya mas inila kay sa katloan, apan sa ranggo sa unang tulo siya wala mahiapil.+ Hinuon, gibutang siya ni David nga tagdumala sa iyang kaugalingong mga bantay.+ 26  Kon bahin sa mga tawong gamhanan sa kasundalohan, diha si Asahel+ nga igsoong lalaki ni Joab, si Elhanan+ nga anak nga lalaki ni Dodo sa Betlehem, 27  si Samot+ nga Harornon, si Helez nga Pelonhon,+ 28  si Ira+ nga anak nga lalaki ni Ikes nga Tekoahanon, si Abi-ezer nga taga-Anatot,+ 29  si Sibecai+ nga Husahanon, si Ilai nga Ahohihanon,+ 30  si Maharai+ nga Netopahanon,+ si Heled+ nga anak nga lalaki ni Baana nga Netopahanon, 31  si Itai nga anak nga lalaki ni Ribai+ sa Gibea+ sa mga anak sa Benjamin,+ si Benaias nga Piratonhon,+ 32  si Hurai nga gikan sa mga bul-oganang walog sa Gaas,+ si Abiel nga Arbatnon, 33  si Azmavet nga Baharumnon,+ si Eliaba nga Saalbonhon, 34  ang mga anak nga lalaki ni Hasem nga Gizonhon, si Jonatan+ nga anak nga lalaki ni Sage nga Hararnon, 35  si Ahiam nga anak nga lalaki ni Sacar+ nga Hararnon, si Elipal+ nga anak nga lalaki ni Ur, 36  si Heper nga Mekerathanon, si Ahias nga Pelonhon, 37  si Hezro nga Carmelohanon,+ si Naarai nga anak nga lalaki ni Ezbai, 38  si Joel nga igsoong lalaki ni Natan,+ si Mibhar nga anak nga lalaki ni Hagri, 39  si Zelek nga Ammonhanon, si Naharai nga Berotnon, ang tigdala sa armadura ni Joab nga anak nga lalaki ni Zeruia, 40  si Ira nga Itrihanon, si Gareb+ nga Itrihanon, 41  si Urias+ nga Hitihanon,+ si Zabad nga anak nga lalaki ni Alai, 42  si Adina nga anak nga lalaki ni Siza nga Rubenhon, usa ka pangulo sa mga Rubenhon, nga kaniya dihay katloan; 43  si Hanan nga anak nga lalaki ni Maaca, ug si Josapat nga Mitnihanon, 44  si Uzia nga Astarotnon, si Sama ug si Jeiel, ang mga anak nga lalaki ni Hotam nga Aroernon, 45  si Jediael nga anak nga lalaki ni Simri, ug si Joha nga iyang igsoong lalaki nga Tizihanon, 46  si Eliel nga Mahavihanon, ug si Jeribai ug si Josavia nga mga anak nga lalaki ni Elnaam, ug si Itma nga Moabihanon. 47  Si Eliel ug si Obed ug si Jaasiel nga Mezobahanon.

Mga Footnote