Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 10:1-14

10  Ug ang mga Filistehanon,+ sa ilang bahin, nakiggubat sa Israel; ug ang mga tawo sa Israel nangalagiw gikan sa atubangan sa mga Filistehanon ug nangapukan nga pinatay didto sa Bukid sa Gilboa.+  Ug gigukod sa mga Filistehanon si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki; ug napatay sa mga Filistehanon si Jonatan+ ug si Abinadab+ ug si Malki-sua,+ mga anak nga lalaki ni Saul.+  Ug migrabe ang pakig-away batok kang Saul; ug sa kataposan ang mga magpapana nakakaplag kaniya, ug siya nasamdan sa mga magpapana.+  Unya si Saul miingon sa iyang tigdala sa armadura:+ “Ibta ang imong espada+ ug dunggaba ako niini, aron dili moanhi kining mga dili-tinuli+ ug magaamong-among+ kanako.” Ug ang iyang tigdala sa armadura midumili,+ tungod kay siya nahadlok pag-ayo. Busa gikuha ni Saul ang espada ug miubo niini.+  Sa dihang nakita sa iyang tigdala sa armadura nga namatay na si Saul, siya usab miubo sa espada ug namatay.+  Busa si Saul ug ang iyang tulo ka anak nga lalaki namatay,+ ug ang tanan sa iyang balay nangamatay sa tingob.  Sa dihang ang tanang katawhan sa Israel nga didto sa ubos nga patag nakakita nga sila nangalagiw ug nga si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki namatay, nan sila namiya sa ilang mga siyudad ug nangalagiw;+ human niana ang mga Filistehanon misulod ug mipuyo niini.  Ug nahitabo sa pagkaugma nga, sa dihang ang mga Filistehanon miabot aron sa paghukas+ sa mga patay, ilang nakaplagan si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki nga nangapukan sa Bukid sa Gilboa.+  Ug ilang gihukasan siya ug gikuhaan sa iyang ulo+ ug sa iyang armadura ug gipadala ngadto sa yuta sa mga Filistehanon sa tibuok palibot aron sa pagpahibalo+ sa ilang mga idolo+ ug sa katawhan. 10  Sa kataposan ilang gibutang ang iyang armadura sa balay sa ilang diyos,+ ug ang iyang bagolbagol ilang gisab-it sa balay ni Dagon.+ 11  Ug ang tanan didto sa Jabes+ sa Gilead nakadungog bahin sa tanan nga gibuhat sa mga Filistehanon kang Saul.+ 12  Busa ang tanang maisog nga mga tawo nanindog ug nagkuha sa patayng lawas ni Saul ug sa mga patayng lawas sa iyang mga anak nga lalaki ug gidala sila ngadto sa Jabes ug gilubong ang ilang mga bukog ilalom sa dakong kahoy+ sa Jabes;+ ug sila nagpuasa+ sulod sa pito ka adlaw. 13  Busa si Saul namatay tungod sa iyang pagkadili-matinumanon nga niana siya milihok sa pagkawalay-pagtuo+ batok kang Jehova mahitungod sa pulong ni Jehova nga wala niya tumana ug usab tungod sa pagpangutana sa usa ka espiritista+ aron sa pagpakisayod. 14  Ug siya wala magpakisayod kang Jehova.+ Busa iyang gipatay siya ug gitugyan ang pagkahari ngadto kang David nga anak nga lalaki ni Jese.+

Mga Footnote