Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 9:1-27

9  Dili ba ako gawasnon?+ Dili ba ako usa ka apostol?+ Wala ba ako makakita kang Jesus nga atong Ginoo?+ Dili ba kamo akong buhat diha sa Ginoo?  Kon ngadto sa uban ako dili usa ka apostol, nganha kaninyo tino gayod nga ako apostol, kay kamo mao ang timbre nga nagalig-on+ sa akong pagkaapostol labot sa Ginoo.  Ang akong depensa ngadto kanilang nagausisa kanako mao ang mosunod:+  Kami may katungod nga mokaon+ ug moinom, dili ba?  Kami may katungod sa pagpakuyog ug igsoong babaye ingon nga asawa,+ sama sa uban pang mga apostoles ug sa mga igsoon sa Ginoo+ ug kang Cefas,+ dili ba?  O si Bernabe+ ba lamang ug ako ang walay katungod nga modumili sa sekular nga trabaho?+  Kinsa bay nagserbisyo ingong sundalo nga mao ray naggasto sa iyang kaugalingon? Kinsa bay magtanom ug parasan ug dili mokaon sa mga bunga niini?+ O kinsa bay magbantay ug panon sa mga hayop ug dili mokaon ug bahin sa gatas sa panon?+  Ginasulti ko ba kining mga butanga sumala sa tawhanong mga sukdanan?+ O dili ba ang Balaod+ nagsulti usab niining mga butanga?  Kay sa balaod ni Moises kini nahisulat: “Dili mo pagabusalan ang torong baka sa dihang kini nagagiok sa mga lugas.”+ Ang mga torong baka ba ang gikahingawaan sa Diyos? 10  O kini ba sa bug-os tungod kanato nga siya nagasulti niini? Sa pagkatinuod tungod kanato nga kadto nasulat,+ tungod kay ang tawo nga nagadaro angay nga magadaro nga may paglaom ug ang tawo nga nagagiok angay nga mobuhat niana sa paglaom nga mahimong mag-aambit.+ 11  Kon kami nakapugas ug espirituwal nga mga butang+ nganha kaninyo, dako na ba gayod nga butang kon kami moanig mga butang alang sa unod gikan kaninyo?+ 12  Kon ang ubang mga tawo nakig-ambit niini nga katungod ibabaw kaninyo,+ dili ba kami labaw pa kaayo? Bisan pa niana, wala namo pahimusli kini nga katungod,+ apan among ginaantos ang tanang butang, aron kami dili makahimog bisan unsang babag sa maayong balita+ bahin ni Kristo. 13  Wala ba kamo mahibalo nga ang mga tawong nagabuhat sa sagradong mga katungdanan nagakaon+ sa mga butang sa templo, ug kadtong kanunayng nagaalagad+ diha sa halaran may bahin alang sa ilang kaugalingon uban sa halaran? 14  Niining paagiha, usab, nagsugo ang Ginoo+ kanila nga nagamantala sa maayong balita nga mabuhi pinaagi sa maayong balita.+ 15  Apan wala ko pahimusli ang bisan usa niini nga mga tagana.+ Sa pagkatinuod, wala ko isulat kining mga butanga aron mahimong ingon niana ang akong kahimtang, kay mas maayo pa alang kanako nga mamatay kay sa—walay tawong magpakawang sa akong katarongan sa pagpanghambog!+ 16  Kon, karon, akong ginapahayag ang maayong balita,+ dili kini katarongan alang kanako nga manghambog, kay ang panginahanglan+ gikapatong ibabaw kanako. Sa pagkatinuod, alaot+ ako kon dili ko ipahayag ang maayong balita! 17  Kon ginahimo ko kini nga kinabubut-on,+ ako adunay ganti;+ apan kon ginabuhat ko kini nga supak sa akong kabubut-on, sa gihapon may gikatugyan kanako ingong piniyalan.+ 18  Nan, unsa man ang akong ganti? Aron nga samtang ginapahayag ko ang maayong balita akong ikapaabot ang maayong balita nga walay bayad,+ aron dili ko maabusohan ang akong awtoridad sa maayong balita. 19  Kay, bisan tuod ako gawasnon gikan sa tanang tawo, gihimo ko ang akong kaugalingon nga ulipon+ sa tanan, aron makabig+ ko ang labing daghang tawo. 20  Ug busa ngadto sa mga Hudiyo ako nahimong ingon sa usa ka Hudiyo,+ aron makabig ko ang mga Hudiyo; ngadto nilang nailalom sa balaod ako nahimong ingon sa nailalom sa balaod,+ bisan tuod ako dili ilalom sa balaod,+ aron makabig ko silang nailalom sa balaod. 21  Ngadto nilang walay balaod+ ako nahimong ingon sa walay balaod,+ bisan tuod ako dili kay walay balaod sa Diyos hinunoa nailalom sa balaod+ ni Kristo,+ aron makabig ko silang walay balaod. 22  Ngadto sa mga maluya ako nahimong maluya, aron makabig ko ang mga maluya.+ Ako nahimong tanang butang ngadto sa tanang matang sa katawhan,+ aron maluwas ko sa bisan unsa mang paagi ang pipila. 23  Apan gihimo ko ang tanang butang tungod sa maayong balita, aron ako mahimong mag-aambit+ niini sa uban. 24  Wala ba kamo mahibalo nga ang tanang magdadagan+ sa usa ka lumba modagan, apan usa lamang ang makadawat sa ganti?+ Dagan+ sa paagi nga inyong makab-ot kini.+ 25  Dugang pa, ang matag tawo nga nagaapil sa usa ka sangka nagapugong sa kaugalingon+ sa tanang butang. Karon sila, tataw, nagabuhat niini aron sila makabaton sa purongpurong nga madunot,+ apan kita sa purongpurong nga dili-madunot.+ 26  Busa, ang akong pagdagan+ dili kay walay-katinoan; ang akong pagpanuntok dili ingon sa pagsuntok sa hangin;+ 27  hinunoa ako nagmakmak sa akong lawas+ ug naghimo niini nga samag ulipon, aron, human ako makawali sa uban, ako dili sa unsa mang paagi mahimong dili-inuyonan.+

Mga Footnote