Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 6:1-20

6  May si bisan kinsa ba kaninyong may buroka+ batok sa laing tawo nga mangahas pagsang-at niana sa korte atubangan sa mga tawong dili-matarong,+ ug dili atubangan sa mga balaan?+  O wala ba kamo mahibalo nga ang mga balaan magahukom+ sa kalibotan?+ Ug kon kamo magahukom sa kalibotan, kamo ba dili angayan nga mohusay sa gagmay kaayong+ mga butang?  Wala ba kamo mahibalo nga kita magahukom unya sa mga manulonda?+ Nan, nganong dili man sa mga butang niining kinabuhia?  Nan, kon kamo adunay mga butang niining kinabuhia nga pagahusayon,+ ang mga tawo ba nga gipakaubos diha sa kongregasyon ang ipahimutang ninyo ingong mga maghuhukom?+  Ako nagasulti aron kamo mobatig kaulaw.+ Tinuod ba nga walay usa ka tawong maalamon+ taliwala ninyo nga makahimo sa paghukom tali sa iyang mga igsoon,  nga ang igsoon makigburoka batok sa igsoon, ug atubangan pa sa mga dili-magtutuo?+  Nan, sa pagkatinuod kini nagkahulogan ug bug-os nga kaparotan alang kaninyo nga kamo nagkinihaay+ sa usag usa. Nganong dili hinuon ninyo tugotan nga kamo mabuhatan ug sayop?+ Nganong dili hinuon ninyo pasagdan nga kamo matikasan?+  Sa kasukwahi, kamo nagabuhat ug sayop ug nagapanikas, ug sa inyong mga igsoon pa gayod.+  Unsa! Wala ba kamo mahibalo nga ang mga tawong dili-matarong dili makapanunod sa gingharian sa Diyos?+ Ayaw pagpahisalaag. Walay mga makihilawason,+ ni mga tigsimbag idolo,+ ni mga mananapaw,+ ni mga lalaking gihuptan alang sa dili-kinaiyanhong mga katuyoan,+ ni mga lalaking makigdulog sa mga lalaki,+ 10  ni mga kawatan, ni mga tawong dalo,+ ni mga palahubog,+ ni mga tigsultig pasipala, ni mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Diyos.+ 11  Ug gani ingon niana ang pipila kaninyo kaniadto.+ Apan kamo nahugasan na,+ apan kamo nabalaan na,+ apan kamo napahayag na nga matarong+ sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo+ ug sa espiritu sa atong Diyos.+ 12  Alang kanako ang tanang butang subay sa balaod; apan dili ang tanang butang may kaayohan.+ Alang kanako ang tanang butang subay sa balaod;+ apan dili ko itugot nga ako mailalom sa awtoridad sa bisan unsang butang.+ 13  Ang mga pagkaon para sa tiyan, ug ang tiyan para sa mga pagkaon;+ apan hanawon sa Diyos kining duha.+ Karon ang lawas dili alang sa pakighilawas, kondili alang sa Ginoo;+ ug ang Ginoo alang sa lawas.+ 14  Apan ang Diyos nagbangon sa Ginoo+ ug magbangon kanato gikan sa kamatayon+ pinaagi sa iyang gahom.+ 15  Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong mga lawas mga sangkap+ ni Kristo?+ Nan, kuhaon ko ba ang mga sangkap ni Kristo ug himoon kining mga sangkap sa usa ka pampam?+ Dili gayod unta kana mahitabo! 16  Unsa! Wala ba kamo mahibalo nga siya nga nalanggikit sa usa ka pampam maoy usa ka lawas uban kaniya? Kay, “Ang duha,” matod niya, “mahimong usa ka unod.”+ 17  Apan siya nga nalanggikit sa Ginoo maoy usa+ ka espiritu uban kaniya.+ 18  Kalagiw gikan sa pakighilawas.+ Ang tanang ubang sala nga mahimong himoon sa tawo maoy gawas sa iyang lawas, apan siya nga nagapakighilawas nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas.+ 19  Unsa! Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo+ sa balaang espiritu nga anaa sa sulod ninyo,+ nga inyong nabatonan gikan sa Diyos? Dugang pa, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon,+ 20  kay kamo gipalit na sa usa ka bili.+ Himayaa gayod ninyo ang Diyos+ diha sa inyong lawas.+

Mga Footnote