Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Corinto 3:1-23

3  Ug busa, mga igsoon, wala ako makahimo sa pagsulti kaninyo samag ngadto sa mga tawong espirituwal,+ apan samag ngadto sa mga tawong unodnon, samag ngadto sa mga bata+ diha kang Kristo.  Gibuhi ko kamog gatas, dili sa gahi nga kalan-on,+ kay kamo wala pay igong kalig-on. Sa pagkatinuod, bisan karon wala pa kamoy igong kalig-on,+  kay kamo mga unodnon pa man.+ Kay samtang adunay pangabugho ug panag-away taliwala ninyo,+ dili ba kamo mga unodnon ug dili ba kamo nagalakaw ingon sa mga tawo?+  Kay sa dihang ang usa moingon: “Ako iya ni Pablo,” apan ang lain moingon: “Ako kang Apolos,”+ dili ba kamo mga tawo lamang?  Nan, unsa ba si Apolos?+ Oo, unsa ba si Pablo? Mga ministro+ nga pinaagi kanila kamo nahimong mga magtutuo, ingon gayod sa gihatag sa Ginoo sa matag usa.  Ako ang nagtanom,+ si Apolos ang nagbisibis,+ apan ang Diyos ang nagpadayon sa pagpatubo niini;+  mao nga ang mahinungdanon dili ang nagtanom+ ni ang nagbisibis, kondili ang Diyos nga maoy nagpatubo niini.+  Karon siya nga nagtanom ug siya nga nagbisibis usa ra,+ apan ang matag tawo magadawat sa iyang ganti sumala sa iyang kahago.+  Kay kami mga isigkamagbubuhat sa Diyos.+ Kamo mao ang uma sa Diyos ilalom sa pagtikad,+ ang tinukod sa Diyos.+ 10  Sumala sa dili-takos nga kalulot+ sa Diyos nga gihatag kanako, ingong maalamon nga tagdumala sa mga buluhaton ako nagpahilunag patukoranan,+ apan lain ang nagatukod diha niana. Apan hinaot nga padayong magbantay ang matag usa kon sa unsang paagi siya nagatukod diha niana.+ 11  Kay walay tawo nga makapahilunag bisan unsa pang laing patukoranan+ kay sa napahiluna na, nga mao si Jesu-Kristo.+ 12  Karon kon may usa nga magatukod ibabaw sa patukoranan ginamit ang bulawan, plata, bililhong mga bato, kahoy nga materyales, uhot, dagami, 13  madayag ang buhat sa matag usa, kay ang adlaw magpadayag man niini, tungod kay kini igapadayag pinaagi sa kalayo;+ ug ang kalayo magpamatuod kon unsa nga matang ang buhat sa matag usa. 14  Kon ang buhat ni bisan kinsa nga iyang gitukod diha niana magapabilin,+ siya magadawat ug ganti;+ 15  kon ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya makaagom ug kapildihan, apan siya maluwas;+ apan, kon mao man, kini mahisamag nag-agi sa kalayo.+ 16  Wala ba kamo mahibalo nga kamo mao ang templo sa Diyos,+ ug nga ang espiritu sa Diyos nagapuyo diha kaninyo?+ 17  Kon si bisan kinsa molaglag sa templo sa Diyos, siya pagalaglagon sa Diyos;+ kay ang templo sa Diyos balaan,+ nga kining temploha+ mao kamo.+ 18  Wala untay usa nga magadaldal sa iyang kaugalingon: Kon may si bisan kinsa kaninyo nga naghunahuna nga siya maalamon+ niini nga sistema sa mga butang, magpakabuang unta siya, aron siya mahimong maalamon.+ 19  Kay ang kaalam niining kalibotana kabuangan para sa Diyos;+ kay kini nahisulat: “Iyang gidakop ang maalamon sa ilang kaugalingong lipatlipat.”+ 20  Ug usab: “Si Jehova nahibalo nga walay pulos ang mga pangatarongan sa mga tawong maalamon.”+ 21  Busa wala untay usa nga manghambog labot sa mga tawo; kay inyo ang tanang butang,+ 22  si Pablo man o si Apolos+ o si Cefas o ang kalibotan o kinabuhi o kamatayon o mga butang nga ania karon o mga butang nga moabot,+ inyoha ang tanang butang; 23  sa baylo kamo iya ni Kristo;+ si Kristo, sa baylo, iya sa Diyos.+

Mga Footnote