Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 16:1-24

16  Karon mahitungod sa pagpangolekta+ alang sa mga balaan,+ ingon sa akong gisugo sa kongregasyon sa Galacia,+ nianang paagiha usab buhata ninyo.  Matag unang adlaw sa semana ang matag usa kaninyo diha sa iyang kaugalingong balay kinahanglang magagahin agig pagtigom sumala sa iyang pag-uswag, aron nga inig-abot nako dili na himoon ang pagpangolekta.  Apan inig-abot nako dinha, bisan kinsang mga tawhana nga giuyonan ninyo pinaagig mga sulat,+ kini sila akong ipadala aron dad-on ang inyong malulotong gasa ngadto sa Jerusalem.  Hinunoa, kon angayan nga ako moadto usab didto, sila moadto uban kanako.  Apan ako moanha kaninyo sa dihang ako makaagi na sa Macedonia, kay ako moagi man sa Macedonia;+  ug basin ako moestar o magpalabay gani hinuon sa tingtugnaw uban kaninyo, aron kamo makapagikan+ kanako paingon sa dapit nga akong pagaadtoan.  Kay dili ko buot nga makita kamo karon lamang sa akong pag-agi, kay nagalaom ako nga magpabilin uban kaninyo sa taastaas nga panahon,+ kon itugot+ ni Jehova.+  Apan magpabilin ako sa Efeso+ hangtod sa pista sa Pentekostes;  kay nabuksan kanako ang usa ka dakong pultahan nga nagatultol ngadto sa kalihokan,+ apan adunay daghang magsusupak. 10  Hinunoa, kon si Timoteo+ moabot, tinoa nga siya dili mahadlok taliwala ninyo, kay siya nagabuhat sa buluhaton ni Jehova,+ sama usab kanako. 11  Busa, ayaw tugoti nga adunay motamay kaniya.+ Pagikana siya diha sa kalinaw, aron siya makaabot ngari kanako, kay ako nagahulat kaniya uban sa mga igsoon. 12  Karon mahitungod kang Apolos+ nga atong igsoon, ako nangaliyupo pag-ayo kaniya nga moanha kaninyo uban sa mga igsoon, apan wala gayod siyay tinguha nga moanha karon; hinuon moanha siya kon makahigayon siya. 13  Magtukaw,+ barog nga malig-on sa pagtuo,+ magpakalalaki,+ magmakusganon.+ 14  Himoa ang tanan ninyong kalihokan uban ang gugma.+ 15  Karon ako magaawhag kaninyo, mga igsoon: nahibalo kamo nga ang panimalay ni Estefanas mao ang unang bunga+ sa Acaya ug nga ilang gitugyan ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga balaan.+ 16  Hinaot kamo usab sa inyong kaugalingon magpadayon sa pagpasakop sa mga tawong ingon kanila ug ngadto sa matag usa nga nakigtambayayong ug nagahago.+ 17  Hinuon ako nagamaya tungod sa pagkaania ni Estefanas+ ug ni Fortunato ug ni Acaico, tungod kay sila nakahulip sa inyong pagkawala-diri. 18  Kay ilang napalig-on ang akong espiritu+ ug ang inyoha. Busa ilha ninyo ang mga tawong ingon kanila.+ 19  Ang mga kongregasyon sa Asia nangomosta kaninyo.+ Si Aquila ug si Prisca uban ang kongregasyon nga anaa sa ilang balay+ nangomosta kaninyo sa kinasingkasing diha sa Ginoo. 20  Ang tanang igsoon nangomosta kaninyo. Magkomostahay ang usag usa uban ang balaang halok.+ 21  Ania ang akong pangomosta, ni Pablo, sa akong kaugalingong kamot.+ 22  Kon si bisan kinsa walay pagbati alang sa Ginoo, matinunglo siya.+ Oh among Ginoo, umari ka!+ 23  Hinaot nga ang dili-takos nga kalulot sa Ginoong Jesus maanaa kaninyo. 24  Hinaot ang akong gugma magauban kaninyong tanan nga nahiusa kang Kristo Jesus.

Mga Footnote