Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 14:1-40

14  Pangagpasa ang gugma, apan padayong tinguhaa nga masiboton ang espirituwal nga mga gasa,+ hinuon mas maayo nga kamo magapanagna.+  Kay siya nga nagasultig laing pinulongan nagasulti, dili sa mga tawo, kondili sa Diyos, kay wala may makasabot,+ apan siya nagasultig sagradong mga tinago+ pinaagi sa espiritu.  Apan, siya nga nagapanagna nagapalig-on+ ug nagadasig ug nagahupay sa mga tawo pinaagi sa iyang gipanulti.  Siya nga nagasultig laing pinulongan nagapalig-on sa iyang kaugalingon, apan siya nga nagapanagna nagapalig-on sa kongregasyon.  Karon buot ko nga kamong tanan magasultig lainlaing mga pinulongan,+ apan palabihon ko nga kamo magapanagna.+ Sa pagkatinuod, siya nga nagapanagna mas labaw kay kaniya nga nagasultig lainlaing mga pinulongan,+ gawas kon, sa pagkatinuod, siya magahubad, aron ang kongregasyon mapalig-on.  Apan niining panahona, mga igsoon, kon ako moanha kaninyo nga magasultig lainlaing mga pinulongan, unsay kaayohan ang akong mahimo kaninyo gawas kon ako mosulti kaninyo nga may pinadayag+ o may kahibalo+ o may tagna o may pagtulon-an?  Gani, ang walay-kinabuhing mga butang nagapatunghag tingog,+ usa man ka plawta o alpa; gawas kon kini mohatag ug kalainan sa mga tunog, unsaon man pagkahibalo kon unsay ginapatokar diha sa plawta o sa alpa?  Kay sa pagkatinuod, kon ang trompeta nagapalanog ug dili-pihong tawag, kinsa may mangandam alang sa gubat?+  Sa samang paagi usab, gawas kon kamo pinaagi sa dila magbungat ug mga pulong nga daling masabtan,+ unsaon man pagkahibalo kon unsay gisulti? Kamo, sa pagkatinuod, magasulti ngadto sa hangin.+ 10  Mahimong adunay daghan kaayong matang sa tunog sa sinultihan diha sa kalibotan, apan walay matang nga walay kahulogan. 11  Nan, kon dili ko masabtan ang puwersa sa tunog sa sinultihan, ako mahimong langyaw+ ngadto sa usa nga nagasulti, ug ang usa nga nagasulti mahimong langyaw alang kanako. 12  Busa kamo usab sa inyong kaugalingon, sanglit kamo masibotong nagatinguha sa mga gasa sa espiritu,+ tinguhaang magmadagayaon niini alang sa pagpalig-on sa kongregasyon.+ 13  Busa siya nga nagasultig laing pinulongan paampoa nga siya unta makahubad.+ 14  Kay kon ako nagaampo pinaagi sa laing pinulongan, ang akong gasa sa espiritu mao ang nagaampo,+ apan ang akong hunahuna dili-mabungahon. 15  Nan, unsa man ang pagabuhaton? Magaampo ako uban ang gasa sa espiritu, apan magaampo usab ako uban sa akong hunahuna. Ako magaawit ug pagdayeg+ uban ang gasa sa espiritu, apan ako magaawit usab ug pagdayeg uban sa akong hunahuna.+ 16  Kay kon dili, kon ikaw magatanyag ug pagdayeg uban ang usa ka gasa sa espiritu, unsaon man sa tawong nagaokupar sa lingkoranan sa ordinaryong tawo sa pagsultig “Amen”+ sa imong mga pagpasalamat, sanglit wala man siya mahibalo sa imong gipanulti? 17  Matuod, ikaw nagapasalamat sa maayong paagi, apan ang laing tawo wala mapalig-on.+ 18  Nagapasalamat ako sa Diyos, nga ako makasultig daghang pinulongan nga labaw pa kaninyong tanan.+ 19  Bisan pa niana, sa usa ka kongregasyon palabihon ko nga magsultig lima ka pulong uban sa akong hunahuna, aron usab akong matudloan sa binaba ang uban, kay sa napulo ka libong pulong sa laing pinulongan.+ 20  Mga igsoon, ayaw kamo pagpakabata sa mga gahom sa pagsabot,+ hinuon magpakabata sa pagkadaotan;+ apan magpakahingkod sa mga gahom sa pagsabot.+ 21  Diha sa Balaod nahisulat kini: “‘Pinaagi sa mga dila sa mga langyaw ug pinaagi sa mga ngabil sa mga estranyo+ ako makigsulti niini nga katawhan,+ ug bisan pa niana sila dili magpatalinghog kanako,’ nagaingon si Jehova.”+ 22  Mao nga ang pagsultig lainlaing mga pinulongan maoy usa ka ilhanan,+ dili ngadto sa mga magtutuo, kondili ngadto sa mga dili-magtutuo,+ samtang ang pagpanagna, dili alang sa mga dili-magtutuo, kondili alang sa mga magtutuo.+ 23  Busa, kon ang tibuok kongregasyon magtigom sa usa ka dapit ug silang tanan magsultig lainlaing mga pinulongan,+ apan ang ordinaryong mga tawo o dili-magtutuo mosulod, dili ba sila moingon nga kamo mga buang? 24  Apan kon kamong tanan magapanagna ug may dili-magtutuo o ordinaryong tawo nga mosulod, siya mabadlong nilang tanan,+ siya mausisa pag-ayo sa tanan; 25  ang mga tinagoan sa iyang kasingkasing madayag,+ mao nga siya mohapa ug mosimba sa Diyos, nga magpahayag: “Ang Diyos anaa gayod sa inyong taliwala.”+ 26  Nan, unsa man ang pagabuhaton, mga igsoon? Sa dihang magtigom kamo, ang usa may salmo, ang lain may pagtulon-an, ang lain may pinadayag, ang lain may isulting laing pinulongan, ang lain may paghubad sa kahulogan.+ Himoa ang tanang butang alang sa pagpalig-on.+ 27  Ug kon adunay magasultig laing pinulongan, limitehan kini sa duha o tulo ang kinadaghanan, ug magturnohay; ug may usa nga mohubad.+ 28  Apan kon walay maghuhubad, pahiloma na lang siya diha sa kongregasyon ug pasultiha sa iyang kaugalingon+ ug ngadto sa Diyos. 29  Dugang pa, pasultiha ang duha o tulo ka manalagna,+ ug ang uban maoy mosabot sa kahulogan.+ 30  Apan kon adunay pagpadayag ngadto sa usa+ samtang nagalingkod didto, pahiloma ang una. 31  Kay kamong tanan makapanagna+ man nga tagsatagsa, aron ang tanan makakat-on ug ang tanan madasig.+ 32  Ug ang mga gasa sa espiritu sa mga manalagna pagakontrolahon sa mga manalagna. 33  Kay ang Diyos usa ka Diyos, dili sa kasamok,+ kondili sa kalinaw.+ Ingon sa tanang kongregasyon sa mga balaan, 34  ang mga babaye magpakahilom+ diha sa mga kongregasyon, kay wala itugot kanila nga mosulti, apan magpasakop sila,+ sumala sa ginaingon sa Balaod.+ 35  Nan, kon may buot silang makat-onan, papangutan-a sila sa ilang mga bana sa balay, kay makauulaw+ alang sa usa ka babaye nga mosulti diha sa kongregasyon. 36  Unsa? Diha ba kaninyo naggikan ang pulong sa Diyos,+ o diha ba lamang kaninyo kini midangat? 37  Kon may nagahunahuna nga siya usa ka manalagna o may gasa sa espiritu, ilhon niya ang mga butang nga akong ginasulat kaninyo, tungod kay kini sila mga sugo sa Ginoo.+ 38  Apan kon ang usa walay alamag, siya magpadayong walay alamag. 39  Busa, mga igsoon, magpadayon sa pagtinguha nga masiboton sa pagpanagna,+ apan ayaw idili ang pagsultig lainlaing mga pinulongan.+ 40  Hinuon himoa ang tanang butang nga may kahapsay ug pinaagig kahikayan.+

Mga Footnote