Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Corinto 12:1-31

12  Karon mahitungod sa espirituwal nga mga gasa,+ mga igsoon, dili ko buot nga kamo mahimong walay alamag.  Kamo nahibalo nga sa dihang kamo katawhan pa sa kanasoran,+ kamo gidaldal ngadto sa amang+ nga mga idolo+ ingon sa inyong pagkadaldal kaniadto.  Busa buot ko nga inyong mahibaloan nga walay bisan kinsa nga kon magasulti pinaagi sa espiritu sa Diyos moingon: “Si Jesus tinunglo!”+ ug walay usa nga makaingon: “Si Jesus maoy Ginoo!” gawas kon pinaagi sa balaang espiritu.+  Karon adunay nagkadaiyang mga gasa,+ apan adunay mao ra nga espiritu;+  ug adunay nagkadaiyang mga pag-alagad,+ apan adunay mao ra nga Ginoo;+  ug adunay nagkadaiyang mga pagpalihok,+ apan mao ra nga Diyos+ nga naghimo sa tanang pagpalihok diha sa tanang tawo.+  Apan ang pagpadayag sa espiritu gihatag sa matag usa alang sa mapuslanong katuyoan.+  Pananglitan, pinaagi sa espiritu gihatag ngadto sa usa ang pulong sa kaalam,+ ngadto sa lain ang pulong sa kahibalo+ sumala sa mao ra nga espiritu,  ngadto sa lain pagtuo+ pinaagi sa mao ra nga espiritu, ngadto sa lain mga gasa sa pagpang-ayo+ pinaagi sa maong usa ra ka espiritu, 10  ngadto sa lain pa mga pagpalihok sa gamhanang mga buhat,+ ngadto sa lain pagpanagna,+ ngadto sa lain katakos sa pag-ila+ sa inspiradong mga pulong,+ ngadto sa lain pagsultig lainlaing mga pinulongan,+ ug ngadto sa lain paghubad+ sa mga pinulongan. 11  Apan kining tanan nga mga pagpalihok gihimo sa usa ug mao ra nga espiritu,+ nga nag-apod-apod+ ngadto sa matag usa sumala sa pagbuot niini.+ 12  Kay maingon nga ang lawas usa ra apan daghag sangkap, ug ang tanang sangkap niana nga lawas, bisan tuod daghan, maoy usa ra ka lawas,+ mao man usab si Kristo.+ 13  Kay sa pagkatinuod pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan gibawtismohan+ ngadto sa usa ka lawas, Hudiyo man o Grego, ulipon man o gawasnon, ug kitang tanan gipainom+ sa usa ka espiritu. 14  Kay ang lawas, sa pagkatinuod, dili usa ka sangkap lamang, kondili daghan.+ 15  Kon ang tiil moingon: “Tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas,” dili kana hinungdan nga kini dili bahin sa lawas.+ 16  Ug kon ang dalunggan moingon: “Tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas,” dili kana hinungdan nga kini dili bahin sa lawas.+ 17  Kon ang tibuok lawas mata, asa na man ang sentido sa pandungog? Kon ang tanan pandungog, asa na man ang pagpanimaho? 18  Apan karon ang Diyos nagpahiluna sa mga sangkap sa lawas, ang matag usa niini, sumala sa iyang gikahimut-an.+ 19  Kon kining tanan usa ra ka sangkap,+ asa na man ang lawas? 20  Apan karon kini maoy daghang sangkap,+ hinunoa usa ka lawas. 21  Ang mata dili makaingon ngadto sa kamot: “Wala ako magkinahanglan kanimo”; o, usab, ang ulo dili makaingon ngadto sa mga tiil: “Wala ako magkinahanglan kaninyo.” 22  Hinunoa ang kahimtang gayod mao nga ang mga sangkap sa lawas nga ginaisip nga mahuyang+ maoy kinahanglanon, 23  ug ang mga bahin sa lawas nga atong gihunahuna nga dili kaayo dungganon, kini sila atong gihatagan ug mas dakong pasidungog,+ ug sa ingon ang atong dili-madanihong mga bahin adunay labaw nga katahom, 24  samtang ang atong matahom nga mga bahin wala manginahanglan sa bisan unsa. Bisan pa niana, ang Diyos naghiusa sa lawas, nga naghatag ug mas dakong pasidungog sa sangkap nga may kakulangan, 25  aron walay pagkabahinbahin diha sa lawas, kondili nga ang mga sangkap niini makabaton ug samang pagtagad alang sa usag usa.+ 26  Ug kon ang usa ka sangkap nagaantos, ang tanang ubang mga sangkap magaantos+ uban niini; o kon ang usa ka sangkap ginahimaya,+ ang tanang ubang mga sangkap magamaya uban niini.+ 27  Karon kamo maoy lawas ni Kristo, ug ang tagsatagsa mga sangkap.+ 28  Ug gipahiluna sa Diyos kini sila diha sa kongregasyon,+ una, mga apostoles;+ ikaduha, mga manalagna;+ ikatulo, mga magtutudlo;+ unya gamhanang mga buhat;+ unya mga gasa sa pagpang-ayo;+ makatabang nga pagpang-alagad,+ katakos sa pagdumala,+ pagsultig lainlaing mga pinulongan.+ 29  Dili tanan mga apostoles, dili ba? Dili tanan mga manalagna, dili ba? Dili tanan mga magtutudlo, dili ba? Dili tanan nagapanghimog gamhanang mga buhat, dili ba? 30  Dili tanan may mga gasa sa pagpang-ayo, dili ba? Dili tanan nagasultig lainlaing mga pinulongan,+ dili ba? Dili tanan mga maghuhubad,+ dili ba? 31  Apan padayong tinguhaa nga masiboton ang mas dagkong mga gasa.+ Ug ngani ako magpakita kaninyo sa labaw pa gayod nga paagi.+

Mga Footnote