Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 1:1-31

1  Si Pablo, gitawag aron mahimong apostol+ ni Jesu-Kristo pinaagi sa kabubut-on sa Diyos,+ ug si Sostenes+ nga atong igsoon  nganha sa kongregasyon sa Diyos nga anaa sa Corinto,+ kaninyo nga nabalaan+ nga nahiusa kang Kristo Jesus, nga gitawag aron mahimong mga balaan,+ uban sa tanan nga sa tanang dapit nagatawag sa ngalan+ sa atong Ginoo, si Jesu-Kristo, ang ilang Ginoo ug atoa:+  Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot+ ug kalinaw+ gikan sa Diyos nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo.+  Sa kanunay nagpasalamat ako sa Diyos alang kaninyo tungod sa dili-takos nga kalulot+ sa Diyos nga gihatag kaninyo diha kang Kristo Jesus;+  nga sa tanang butang kamo gibuhong+ diha kaniya, sa bug-os nga katakos sa pagsulti ug sa bug-os nga kahibalo,+  ingon nga ang pagsaksi bahin kang Kristo+ gipalig-on diha kaninyo,  mao nga kamo wala gayod makulangi sa bisan unsang gasa,+ samtang kamo naghulat nga maikagon sa pagpadayag+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  Siya magalig-on usab kaninyo+ hangtod sa kataposan, aron walay ikasumbong+ batok kaninyo sa adlaw+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+  Ang Diyos kasaligan,+ kinsa nagtawag kaninyo ngadto sa panag-ambitay+ uban sa iyang Anak nga si Jesu-Kristo nga atong Ginoo. 10  Karon ako magaawhag+ kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa ngalan+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga kamong tanan magasulti nga may panagkauyon,+ ug nga walay pagkabahinbahin+ diha kaninyo, kondili kamo unta bug-os nga magkahiusa sa samang kaisipan ug sa samang panghunahuna.+ 11  Kay gisuginlan+ ako bahin kaninyo, mga igsoon ko, nilang sakop sa balay ni Cloe, nga adunay mga pagsumpakiay diha kaninyo. 12  Ang buot kong ipasabot mao kini, nga ang matag usa kaninyo nag-ingon: “Ako iya ni Pablo,” “Apan ako kang Apolos,”+ “Apan ako kang Cefas,” “Apan ako kang Kristo.” 13  Si Kristo nabahinbahin.+ Si Pablo wala ilansang alang kaninyo, dili ba? O kamo ba gibawtismohan+ sa ngalan ni Pablo? 14  Ako mapasalamaton nga ako walay gibawtismohan kaninyo gawas ni Crispo+ ug ni Gayo,+ 15  aron walay makaingon nga kamo gibawtismohan sa akong ngalan. 16  Oo, akong gibawtismohan usab ang panimalay ni Estefanas.+ Mahitungod sa uban, wala na ako mahibalo kon may lain pa akong gibawtismohan. 17  Kay si Kristo nagpadala kanako,+ dili aron sa pagbawtismo, kondili sa pagpahayag sa maayong balita, dili pinaagig kaalam sa pagsulti,+ aron ang estaka sa pagsakit ni Kristo dili mahimong walay-pulos. 18  Kay ang gisulti bahin sa estaka sa pagsakit maoy kabuangan+ alang sa mga nagakalaglag,+ apan kanato nga ginaluwas+ kini maoy gahom sa Diyos.+ 19  Kay kini nahisulat: “Pagahanawon ko ang kaalam sa mga tawong maalamon,+ ug ang kinaadman sa mga tawong makinaadmanon+ igasalindot ko.”+ 20  Hain man ang tawong maalamon? Hain man ang eskriba?+ Hain man ang debatedor+ niini nga sistema sa mga butang?+ Wala ba himoa sa Diyos nga binuang ang kaalam sa kalibotan?+ 21  Kay sanglit, diha sa kaalam sa Diyos, ang kalibotan pinaagi sa kaalam+ niini wala makaila sa Diyos,+ gipakamaayo sa Diyos pinaagi sa kabuangan+ sa ginawali nga luwason kadtong nagatuo. 22  Kay ang mga Hudiyo nangayo ug mga ilhanan+ ug ang mga Grego nangita ug kaalam;+ 23  apan kita nagwali nga si Kristo gilansang,+ ngadto sa mga Hudiyo usa ka hinungdan sa pagkapandol+ apan ngadto sa mga nasod kabuangan;+ 24  hinunoa, ngadto sa mga tinawag, mga Hudiyo ug mga Grego, si Kristo ang gahom+ sa Diyos ug ang kaalam+ sa Diyos. 25  Tungod kay ang binuang nga butang sa Diyos mas maalamon kay sa mga tawo, ug ang mahuyang nga butang sa Diyos mas kusganon kay sa mga tawo.+ 26  Kay inyong nakita ang iyang pagtawag kaninyo, mga igsoon, nga dili daghan ang maalamon+ sa unodnong paagi ang gitawag,+ dili daghan ang gamhanan,+ dili daghan ang hamili ug kagikan; 27  kondili gipili sa Diyos ang binuang nga mga butang sa kalibotan,+ aron iyang mapakaulawan ang mga tawong maalamon; ug gipili sa Diyos ang mahuyang nga mga butang sa kalibotan, aron iyang mapakaulawan ang kusganong mga butang;+ 28  ug gipili sa Diyos ang tinamay nga mga butang sa kalibotan ug ang mga butang nga gipakaubos, mga butang nga wala magalungtad,+ aron iyang mawagtang+ ang mga butang nga nagalungtad, 29  aron walay unod nga makapanghambog+ sa panan-aw sa Diyos. 30  Apan maoy tungod kaniya nga kamo nahiusa kang Kristo Jesus, nga kanato nahimong kaalam+ gikan sa Diyos, usab pagkamatarong+ ug pagkabalaan+ ug kagawasan pinaagi sa lukat;+ 31  aron kini mahimong ingon sa nahisulat: “Siya nga nagapanghambog, manghambog siya diha kang Jehova.”+

Mga Footnote