Handurawa ang buhing mga asoy sa Bibliya pinaagi sa pag-download niini nga mga rekording nga may sound effects, musika, ug mga komentaryo. Mabatonan usab ang mga video niini sa sign language.

Pagpili ug pinulongan diha sa kahon, ug i-click ang Pangitaa aron makita kon unsa nga audio drama nga pagbasa sa Bibliya ang anaa sa maong pinulongan. I-type ang ulohan o ang basahon sa Bibliya aron dali rang makita ang audio drama nga imong gipangita.