Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

PADAYON SA PAGBANTAY!

Refugee Crisis—Minilyon ang Mibiya sa Ukraine

Refugee Crisis—Minilyon ang Mibiya sa Ukraine

 Niadtong Pebrero 24, 2022, giatake sa Russia ang Ukraine. Tungod niini, minilyon ang nameligro ug naningkamot nga mobiya dayon sa nasod. a

 “Makahadlok kaayo kay bisag asa ang pagpamomba ug grabeng mga pagbuto. Pagkahibalo namo nga naay mga tren para sa pag-evacuate, midesisyon mi nga mobiya. Backpack lang gyoy madala sa usa. Mao nga mga dokumento, tambal, tubig, ug snack lang ang among madala. Gibiyaan namo ang tanan, ug miadto mi sa estasyon sa tren samtang nagpadayon ang pagpamomba.”—Nataliia, gikan sa Kharkiv, Ukraine.

 “Wa gyod mi magtuo nga dunay mahitabong gubat. Pero nakadungog kog mga pagbuto sa siyudad, ug nag-uyog-uyog ang mga bentana. Maong mibiya ko, ug importanteng mga butang lang ang akong gidala. Mihawa ko sa balay sa 8:00 sa buntag ug misakayg tren paingon sa Lviv ug bus paingon sa Poland.”—Nadija, gikan sa Kharkiv, Ukraine.

Niining artikuloha

 Unsay tinuod nga mga hinungdan niini nga refugee crisis?

 Ang refugee crisis sa Ukraine nagsugod dihang giatake kini sa Russia. Pero gihisgotan sa Bibliya kon unsa gyoy mga hinungdan sa tanang refugee crisis:

  •   Ang mga gobyerno sa tawo sa tibuok kalibotan wala gyod makahatag sa panginahanglan sa katawhan. Sagad gamiton niadtong dunay posisyon sa gobyerno ang ilang awtoridad sa pagdaogdaog sa mga tawo.—Ecclesiastes 4:1; 8:9.

  •   Si Satanas nga Yawa, “ang magmamando niining kalibotana,” nag-impluwensiya sa mga tawo sa pagbuhat ug daotan. Gani ang Bibliya nag-ingon: “Ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.”—Juan 14:30; 1 Juan 5:19.

  •   Gawas pa sa mga problema nga giantos sa mga tawo sulod sa gatosan na ka tuig, nagkinabuhi ta karon sa panahon nga gitagna sa Bibliya: “Sa kataposang mga adlaw moabot ang kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” (2 Timoteo 3:1) Dugang pa, nianang panahona dunay mga gubat, kalamidad, kanihit sa pagkaon, ug kamatay—nga tungod niana ang mga tawo manghawa sa ilang lugar.—Lucas 21:10, 11.

 Asa makakitag paglaom ang mga refugee?

 Gipakita sa Bibliya nga ang atong Maglalalang, si Jehova, b nahigugma ug naluoy sa mga refugee ug sa mga tawo nga kinahanglang mobiya sa ilang lugar. (Deuteronomio 10:18) Nagsaad siya nga sulbaron ang mga problema sa mga refugee pinaagi sa iyang langitnong gobyerno, nga gitawag ug Gingharian sa Diyos. Pulihan niini ang mga gobyerno sa tawo. (Daniel 2:44; Mateo 6:10) Gamiton ni Jehova ang iyang Gingharian aron laglagon si Satanas nga Yawa. (Roma 16:20) Kana nga Gingharian magmando sa tibuok yuta, ug wad-on niini ang mga hinungdan sa pagkabahinbahin sa mga nasod. Magkahiusa na ang tanang tawo. Ang mga tawo dili na gyod mapugos ug biya sa ilang lugar, kay ang Bibliya nagsaad: “Sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang punoan sa ubas ug sa iyang kahoyng igos, ug walay usa nga makapahadlok kanila, kay ang baba ni Jehova sa mga panon maoy nagsulti.”—Miqueas 4:4.

 Ang Gingharian sa Diyos lang ang makahatag ug permanenteng solusyon sa refugee crisis nga nahitabo karon. Gamiton ni Jehova ang iyang Gingharian aron wagtangon ang tanang hinungdan kon nganong ang mga tawo mahimong refugee. Niay pipila ka pananglitan:

 Makatabang ba ang Bibliya sa mga refugee karon?

 Oo. Gawas nga ang Bibliya naghatag ug kasaligang paglaom para sa mga refugee, makatabang sab ni sa pag-atubang sa ilang mga kalisdanan karon.

 Prinsipyo sa Bibliya: “Ang inosente motuo sa tanan niyang madunggan, apan ang maalamon mamalandong sa matag lakang.”—Proverbio 14:15.

 Kahulogan: Hunahunaa ang posibleng mga kapeligrohan nga imong maatubang ug kon unsaon nimo pagpanalipod sa imong kaugalingon. Pagbantay sa mga kriminal nga mamiktima ug mamentaha sa kahimtang sa mga refugee diha sa ilang bag-ong lugar.

 Prinsipyo sa Bibliya: “Kon duna tay makaon ug masul-ob, kita magmakontento na niini.”—1 Timoteo 6:8.

 Kahulogan: Ayaw pagsigeg kabalaka sa materyal nga mga butang. Kon kontento ka nga nabatonan ra nimo ang imong mga panginahanglan, mas magmalipayon ka.

 Prinsipyo sa Bibliya: “Buhata sa uban ang tanan nga gusto ninyong buhaton nila kaninyo.”—Mateo 7:12.

 Kahulogan: Magmapailobon ug magpakitag kaayo sa uban. Makatabang ni nga tahoron ug dawaton ka sa mga tawo diha sa lugar nga imong gibalhinan.

 Prinsipyo sa Bibliya: “Kon himoan kag daotan, ayawg balos ug daotan.”—Roma 12:17.

 Kahulogan: Ayawg padala sa kasuko ug ayawg panimalos dihang himoan kag daotan. Makapasamot lang ni sa kahimtang.

 Prinsipyo sa Bibliya: “Naa koy kusog sa pag-atubang sa tanang butang tungod kaniya nga naghatag nakog gahom.”—Filipos 4:13.

 Kahulogan: Unaha ang Diyos sa imong kinabuhi ug ampo niya. Iya kang hatagag kusog aron makalahutay ka.

 Prinsipyo sa Bibliya: “Ayawg kabalaka sa bisan unsa, apan sa tanang butang ipahibalo sa Diyos ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat; ug ang kalinaw nga gikan sa Diyos, nga labaw sa tanang pagsabot, magbantay sa inyong kasingkasing ug hunahuna.”—Filipos 4:6, 7.

 Kahulogan: Hangyoa ang Diyos nga hatagan kag kalinaw sa hunahuna sa bisan unsang kahimtang. Tan-awa ang artikulong “Filipos 4:6, 7—‘Ayaw Kamo Kabalaka sa Bisan Unsa.’”

a Human sa unang adlaw sa pag-atake, ang United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) naghatag ug kinatas-ang emergency level sa maong krisis. Sulod lang sa 12 ka adlaw, kapig duha ka milyong refugee ang mibiya sa Ukraine ug mibalhin sa silingang mga nasod, ug diha poy usa ka milyon nga mibiya sa ilang balay ug namalhin sa laing mga lugar sa Ukraine.

b Jehova ang personal nga ngalan sa Diyos. (Salmo 83:18) Tan-awa ang artikulong “Kinsa si Jehova?