Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

E+/taseffski/via Getty Images (Stock photo. Posed by model.)

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nagkadaghang Problema sa Mental Health sa mga Tin-edyer—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nagkadaghang Problema sa Mental Health sa mga Tin-edyer—Unsay Giingon sa Bibliya?

 Niadtong Lunes, Pebrero 13, 2023, ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa United States nag-release ug report bahin sa mental health sa mga tin-edyer sa U.S. Kini nag-ingon nga kapig 40 porsiyento sa mga estudyante sa high school ang pirmeng mobatig kaguol ug kawalay-paglaom.

 Si Dr. Kathleen Ethier, direktor sa CDC’s Division of Adolescent and School Health (DASH), miingon: “Nakita namo nga migrabe ang problema sa mental health sa mga batan-on sa miaging 10 ka tuig, pero mas migrabe pa gyod karon ang problema sa mental health sa mga tin-edyer nga babaye ug mas daghang tin-edyer nga babaye ang naghunahuna nga maghikog, nagplano sa paghimo niana, o misulay na gyod nga maghikog.”

 Ang report nag-ingon:

  •   Kapig 1 sa 10 ka tin-edyer nga babaye (14 porsiyento) ang gipugos nga makigsekso bisag dili nila gusto. “Makapabalaka gyod ni,” miingon si Dr. Ethier. “Sa matag 10 ka tin-edyer nga babaye nga imong nailhan, labing menos usa nila, ug lagmit mas daghan pa, ang gi-rape.”

  •   Halos 1 sa 3 ka tin-edyer nga babaye (30 porsiyento) ang seryosong naghunahuna nga maghikog.

  •   Halos 3 sa 5 ka tin-edyer nga babaye (57 porsiyento) ang pirmeng mobatig kaguol o kawalay-paglaom.

 Kini nga mga report makapaguol kaayo. Ang panahon sa pagkabatan-on angay unta nga punog kalipay. Unsay makatabang sa mga tin-edyer aron malamposon nilang maatubang ang mga stress karon? Unsay giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya naghatag ug praktikal nga tabang para sa mga tin-edyer

 Klarong gihisgotan sa Bibliya ang makapa-stress nga panahon diin ta nagkinabuhi karon. Gitawag ni sa Bibliya ug “kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.” (2 Timoteo 3:1-5) Pero ang Bibliya naghatag pod ug mga tambag nga nakatabang sa minilyong tin-edyer sa tibuok kalibotan sa pag-atubang sa mga kalisdanan. Konsideraha ang mosunod nga binase sa Bibliya nga mga artikulo.

 Tabang para sa mga tin-edyer nga naghunahunang maghikog

 Tabang para sa mga tin-edyer nga naay depresyon, pirmeng maguol, o naay negatibong mga emosyon

 Tabang para sa mga tin-edyer nga nakaeksperyensiyag pag-bully o cyberbullying

 Tabang para sa mga tin-edyer nga nakaeksperyensiyag sexual harassment ug assault

Ang Bibliya naghatag ug praktikal nga tambag para sa mga ginikanan

 Ang Bibliya naghatag pod ug praktikal nga tambag para sa mga ginikanan aron matabangan nila ang ilang tin-edyer nga mga anak sa pag-atubang sa mga kalisdanan. Konsideraha ang mosunod nga binase sa Bibliya nga mga artikulo.