Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Posible ba ang Patas nga Sistema sa Ekonomiya?

Posible ba ang Patas nga Sistema sa Ekonomiya?

 Sa lainlaing nasod, ang mga tawo nagprotesta sa kadalanan kay gibati nila nga dili patas ang sistema sa ilang ekonomiya. Ang maong mga problema misamot pa tungod sa COVID-19 pandemic, nga nakawala sa kalipay sa mga tawo, kay ang mga lockdown, kanihit sa mga suplay, ug limitadong access sa health care nagpakita sa dakong kalainan sa dato ug pobre.

 Matapos pa ba ang mga problema sa ekonomiya nga nagpaantos pag-ayo sa mga tawo? Oo. Gihisgotan sa Bibliya kon unsay himoon sa Diyos sa pagsulbad sa mga problema nga atong giatubang.

Mga problema sa ekonomiya nga sulbaron sa Diyos

 Problema: Ang mga tawo wala makahimog sistema sa ekonomiya nga makatagana sa panginahanglan sa tanan.

 Solusyon: Pulihan sa Diyos ang mga gobyerno sa tawo sa iyang kaugalingong gobyerno, nga gitawag ug Gingharian sa Diyos. Magmando ni sa tibuok yuta gikan sa langit.—Daniel 2:44; Mateo 6:10.

 Resulta: Kay ang Gingharian sa Diyos magmando sa tibuok yuta, maayo kaayo ang paagi sa pagdumala niini. Ang mga tawo dili na gyod mahimong pobre o mag-antos tungod sa kalisod sa ekonomiya. (Salmo 9:7-9, 18) Hinuon, mapahimuslan nila ang resulta sa ilang paghago ug mabatonan nila ang mapuslanon ug malipayong kinabuhi uban sa ilang pamilya. Ang Bibliya nagsaad: “Magtukod silag mga balay ug magpuyo niini, ug magtanom silag mga ubasan ug magkaon sa bunga niini. Dili sila magtukod aron puy-an lang sa lain, ug dili sila magtanom aron kaonon lang sa lain.”—Isaias 65:21, 22.

 Problema: Ang mga tawo dili makalikay sa mga situwasyon nga magpahinabog pag-antos ug kakulang sa ilang panginahanglan.

 Solusyon: Pinaagi sa Gingharian, wad-on sa Diyos ang tanang hinungdan sa kahadlok ug kawalay-kasegurohan.

 Resulta: Ubos sa pag-atiman sa Diyos, ang mga tawo dili na makasinatig mga hitabo nga maghikaw nila sa ilang mga panginahanglan. Pananglitan, wala na gyoy mahitabong gubat, kanihit sa pagkaon, ug pandemic. (Salmo 46:9; 72:16; Isaias 33:24) Ang Diyos nag-ingon: “Ang akong katawhan magpuyo sa malinawong puloy-anan, sa luwas nga mga puy-anan ug sa malinawon nga mga pahulayanan.”—Isaias 32:18.

 Problema: Ang mga tawo sagad pahimuslan niadtong mga hakog.

 Solusyon: Ang mga sakop sa Gingharian sa Diyos makakat-on sa pagpakitag tinuod nga gugma sa uban imbes unahon ang kaugalingon.—Mateo 22:37-39.

 Resulta: Ubos sa Gingharian sa Diyos, ang tanan magsundog sa gugma nga gipakita sa Diyos, nga “dili mangita sa kaugalingong kaayohan.” (1 Corinto 13:4, 5) Ang Bibliya nag-ingon: “Dili sila magpahinabog bisan unsang kadaot o bisan unsang kagun-oban diha sa tibuok nakong balaang bukid, kay ang yuta mapuno gayod sa kahibalo bahin kang Jehova a sama sa katubigan nga nagtabon sa dagat.”—Isaias 11:9.

 Gipakita sa Bibliya nga nagkinabuhi na ta sa kataposang mga adlaw niining sistemaha sa mga butang ug sa dili madugay tumanon sa Diyos ang iyang saad nga taposon ang tanang problema sa ekonomiya. b (Salmo 12:5) Pero samtang wala pa nâ mahitabo, ang mga prinsipyo sa Bibliya makatabang nimo sa pag-atubang sa mga problema sa ekonomiya. Pananglitan, tan-awa ang mga artikulong “Kon Unsay Himoon Dihang Mogamay ang Kita” ug “Balanseng Panglantaw sa Kuwarta.”

a Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.—Salmo 83:18.

b Aron mahibaloan nimo kon nganong makasalig ka sa Bibliya, tan-awa ang artikulong “Ang Bibliya—Kasaligang Tinubdan sa Kamatuoran.”