Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Pagtahod sa Kalainan sa Matag Tawo—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Pagtahod sa Kalainan sa Matag Tawo—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

 “Mabatonan lang ang kalinaw kon ang mga tawo naay pagtahod sa kalainan sa matag tawo.”—UNESCO Declaration of Principles on Tolerance, 1995.

 Sa laing bahin, ang kawalay pagtahod sa kalainan sa matag tawo mahimong moresulta ug pagdumot. Tungod ana ang usa mahimong makasultig sakit nga mga pulong, mo-discriminate, ug mahimong bayolente.

 Pero ang mga tawo lainlaig opinyon kon unsa gyoy gipasabot sa pagtahod sa uban. Nagtuo ang uban nga ang tawo nga may pagtahod kinahanglang mouyon sa bisan unsay himoon sa uban. Ug ang uban nga nagsunod sa Bibliya nagtuo nga bisag dili sila uyon sa kinaiya o gituohan sa uban, ila gihapon ning gitahod.

 Makatabang kaha ang Bibliya sa mga tawo karon sa pagpakitag tinuod nga pagtahod?

Kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagtahod sa kalainan sa matag tawo

 Ang Bibliya nagdasig nga tahoron ang uban. Kini nag-ingon: “Ipakita sa tanan ang inyong pagkamakataronganon.” (Filipos 4:5) Ang Bibliya nag-awhag nga magpakita tag konsiderasyon, pagtahod, ug mahimong patas sa uban. Kadtong nagpadapat niini nga tambag tingali dili mouyon sa desisyon sa usa ka tawo, pero iyang gitahod ang ilang gipili nga desisyon.

 Pero gipakita sa Bibliya nga naay gihatag nga mga sukdanan ang Diyos para sa mga tawo. Kini nag-ingon: ‘Oh tawo, gisulti sa Diyos kanimo kon unsay maayo.’ (Miqueas 6:8) Gipakita niini nga naghatag ang Diyos ug direksiyon sa mga tawo aron ma-enjoy gyod nila ang kinabuhi.—Isaias 48:17, 18.

 Ang Diyos wala naghatag natog katungod nga hukman ang uban. Ang Bibliya nag-ingon: “Usa lang ang Tighatag ug Balaod ug Maghuhukom . . . kinsa ba ka nga maghukom sa imong isigkatawo?” (Santiago 4:12) Gihatagan ta sa Diyos ug kagawasan sa pagpilig mga desisyon pero kita ang manubag sa resulta niini.—Deuteronomio 30:19.

Kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagtahod

 Ang Bibliya nag-ingon nga “tahora ang tanang tawo.” (1 Pedro 2:17, Ang Bag-ong Balita Biblia) Busa kadtong nagpadapat sa mga sukdanan sa Bibliya nagtahod sa tanang tawo bisan pa sa ilang tinuohan o paagi sa pagkinabuhi. (Lucas 6:31) Wala ni magpasabot nga kadtong nagsunod sa kon unsay giingon sa Bibliya mouyon sa tanang gituohan o opinyon sa uban. Ug wala pod ni magpasabot nga ilang suportahan ang tanan nilang desisyon. Imbes nga dili magpakitag pagtahod, himoon nila ang ilang maarangan nga sundogon ang paagi ni Jesus sa pagtratar sa uban.

 Pananglitan, kas-a naay naestorya si Jesus nga usa ka babaye nga ang relihiyon wala uyoni ni Jesus. Kini nga babaye naay kaipon nga lalaki nga dili niya bana—ang paagi sa pagkinabuhi nga wala gikonsentir ni Jesus. Bisan pa niana, nakig-estorya siya sa babaye nga may pagtahod.—Juan 4:9, 17-24.

 Sama kang Jesus, ang mga Kristohanon andam nga mopatin-aw sa ilang pagtuo niadtong gustong maminaw ug ila nang himoon nga may “lawom nga pagtahod.” (1 Pedro 3:15) Ang Bibliya nagtambag nga dili ipamugos sa mga Kristohanon ang ilang opinyon ngadto sa uban. Kini nag-ingon nga ang sumusunod sa Kristo “dili kinahanglang makig-away, apan kinahanglang buotan sa tanan” apil kadtong lahig tinuohan.—2 Timoteo 2:24.

Kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagdumot

 Ang Bibliya nag-ingon nga “tinguhaa ang pagpakigdait sa tanang tawo.” (Hebreohanon 12:14) Ang usa nga nagtinguhag pakigdait dili magdumot. Dili niya ikompromiso ang iyang baroganan ug maningkamot siya pag-ayo nga makigdait sa uban. (Mateo 5:9) Gani, ang Bibliya nagdasig sab sa mga Kristohanon nga higugmaon ang ilang kaaway ug pakitaan silag kaayo bisag dili maayo ang pagtratar nila kanato.—Mateo 5:44.

 Tinuod, ang Bibliya nag-ingon nga “gidumtan” sa Diyos ang mga binuhatan nga makadaot sa reputasyon sa uban. (Proverbio 6:16-19) Dinhi gigamit sa Bibliya ang pulong nga “gidumtan” aron ipakita nga wala gyod uyoni ang daotang mga binuhatan. Ang Bibliya nag-ingon nga andam mopasaylo ang Diyos ug tabangan kadtong gustong magbag-o ug magkinabuhi uyon sa iyang mga sukdanan.—Isaias 55:7.

Mga teksto bahin sa pagtahod sa kalainan sa matag tawo

 Tito 3:2: ‘Magmakataronganon, nga kanunayng magpakitag kalumo sa tanang tawo.’

 Ang makataronganon nga tawo motubag sa lainlaing opinyon sa lumo nga paagi, nga magpakitag pagtahod sa matag indibiduwal.

 Mateo 7:12: “Busa buhata sa uban ang tanan nga gusto ninyong buhaton nila kaninyo.”

 Maapresyar nato kon tahoron ta sa uban ug pabilhan ang atong panglantaw ug pagbati. Aron mahibalog dugang kon unsaon pagpadapat kining iladong pagtulon-an ni Jesus, tan-awa ang artikulong “Unsa ang Bulawanong Lagda?

 Josue 24:15: “Pagpili karong adlawa kon kinsay inyong alagaran.”

 Kon atong tahoron ang katungod sa uban nga mohimog desisyon, makatabang na nga magpabilin ang kalinaw.

 Buhat 10:34: “Ang Diyos dili mapihigon.”

 Ang Diyos patas sa tanan bisag unsa pay ilang kultura, gender, nasyonalidad, rasa, o kagikan. Kadtong gustong mosundog sa Diyos nagpakitag pagtahod sa matag indibiduwal.

 Habacuc 1:12, 13: ‘Dili konsentihon sa Diyos ang pagkadaotan.’

 Dili konsentihon sa Diyos ang daotang mga binuhatan sa tawo kay dili ni magpadayon hangtod sa hangtod. Aron mahibalog dugang, tan-awa ang video nga Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?

 Roma 12:19: “Pasagdi ang Diyos nga magpakita sa iyang kasuko; kay nahisulat: ‘Akoa ang panimalos; baslan nako sila,’ nag-ingon si Jehova.” a

 Si Jehova nga Diyos wala maghatag ug katungod kang bisan kinsa nga manimalos. Paneguroon niya nga naay hustisya sa iyang gitakdang panahon. Aron mahibalog dugang, basaha ang artikulong “Tinuod nga Hustisya—Posible pa Kaha?

a Jehova ang personal nga ngalan sa Diyos. (Salmo 83:18) Tan-awa ang artikulong “Kinsa si Jehova?