Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mary_Ukraine/stock.adobe.com

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang mga Tawo Nawad-an nag Pagsalig sa mga Politiko—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang mga Tawo Nawad-an nag Pagsalig sa mga Politiko—Unsay Giingon sa Bibliya?

 Sa 2024 mahitabo ang kinadaghanang eleksiyon sa tibuok kalibotan. Pero daghang tawo ang wala nay pagsalig sa mga politiko.

  •   Ang kadaghanan sa gi-survey didto sa America miingon nga “kasagaran sa mga politiko midagan tungod sa hakog nga mga rason” ug dili tungod kay gusto gyod nilang motabang sa mga tawo. a—Pew Research Center, Septiyembre 19, 2023.

 Daghan pong batan-on ang wala nay pagsalig sa mga politiko.

  •   “Ang mga tin-edyer gustog solusyon sa mga problema karon, pero miingon sila sa mga survey nga ang mga politiko wala makahatag niana nga mga solusyon.”—The New York Times, Enero 29, 2024.

  •   “Ang mga batan-on mas mosalig pa sa mga YouTuber kay sa mga politiko, sumala sa usa ka poll.”—The Korea Times, Enero 22, 2024.

 Ang mga politiko makahatag ba gyod nato ug maayong kaugmaon? Kang kinsa diay ta makasalig?

Pag-amping kon kang kinsa ka mosalig

 Sakto ra nga ang mga tawo mag-amping kon kinsay ilang saligan. Ang Bibliya nag-ingon nga “ang inosente motuo sa tanan niyang madunggan, apan ang maalamon mamalandong sa matag lakang.”—Proverbio 14:15.

 Dugang pa, bisan ang matinud-anon kaayo ug maayog intensiyon nga mga politiko limitado rag mahimo. Mao nga ang Bibliya nagpasidaan:

  •   “Ayaw ninyo ibutang ang inyong pagsalig sa mga gamhanang tawo ug sa kang bisan kinsa, kay dili sila makaluwas kaninyo.”—Salmo 146:3, Ang Pulong sa Dios.

Lider nga imong masaligan

 Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos naay gitudlo nga pinakamaayo ug kasaligan kaayo nga lider: si Jesu-Kristo. (Lucas 1:32, 33) Si Jesus ang Hari sa Gingharian sa Diyos, gobyerno nga nagmando gikan sa langit.—Mateo 6:10.

a Pew Research Center, “Americans’ Dismal Views of the Nation’s Politics,” Septiyembre 2023.