Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Matapos pa ba ang Korapsiyon?

Matapos pa ba ang Korapsiyon?

 Ang korapsiyon nga gihimo sa mga opisyales sa gobyerno maoy tibuok kalibotang problema nga dunay dili maayong mga resulta. a Pananglitan, panahon sa COVID-19 nga pandemic, ang mga opisyales sa lainlaing nasod giakusahan nga nanguhag pondo nga para unta sa pandemic aron madato. Tungod sa maong korapsiyon, daghang tawo ang wala makadawat ug medikal nga tabang nga ilang gikinahanglan, nga miresultag grabeng pag-antos ug kamatayon.

 Ang korapsiyon kaylap na kaayo karon. Si David Cameron, nga kanhing prime minister sa United Kingdom, miingon: “Grabe na kaayo ang korapsiyon ug ang tanang nasod dunay kurakot nga mga opisyales.”

 Pero makaseguro ta nga sa umaabot ang tanang korapsiyon sa gobyerno matapos na. Ngano? Matikdi ang giingon sa Bibliya kon unsay himoon sa Diyos.

Kon nganong makasalig ta nga taposon sa Diyos ang korapsiyon

 Kini ang giingon sa Diyos nga narekord sa Bibliya: “Ako, si Jehova, nahigugma sa hustisya; gidumtan nako ang pagpanulis ug pagkadili-matarong.” b (Isaias 61:8) Dihang ang mga tawo mag-antos tungod sa korapsiyon, ang Diyos nahibalo niana. (Proverbio 14:31) Siya nagsaad: “Kay ang mga sinakit gidaogdaog, … motindog ko aron mangilabot.”—Salmo 12:5.

 Unsay himoon sa Diyos? Imbes repormahon ang mga gobyerno karon, ilisan niya ni sa iyang langitnong gobyerno, nga gitawag ug “Gingharian sa Diyos.” (Marcos 1:14, 15; Mateo 6:10) Ang Bibliya nag-ingon: ‘Ang Diyos sa langit magtukod ug gingharian nga … magdugmok ug magtapos niining tanang [ubang] gingharian, ug kini ray mobarog hangtod sa hangtod.’ (Daniel 2:44) Pinaagi niini, ang korapsiyon nga atong nakita karon matapos na.

Gobyerno nga walay korapsiyon

 Nganong makasalig ta nga ang gobyerno sa Diyos dili mohimog korapsiyon? Matikdi ang mosunod.

  1.  1. Gahom. Ang gahom sa Gingharian naggikan sa Labing Gamhanang Diyos.—Pinadayag 11:15.

     Kon nganong importante: Ang tawhanong mga gobyerno nagdepende sa kuwarta sa ilang mga sakop aron mahimo nila ang ilang buluhaton. Sagad mao ni hinungdan nga ang mga opisyales mangayog hiphip, mangawat, ug mangurakot. Pero ang Gingharian gipaluyohan sa Labing Gamhanang Diyos, busa kanunayng matagan-an niini ang panginahanglan sa mga sakop niini.—Salmo 145:16.

  2.  2. Magmamando. Gitudlo sa Diyos si Jesu-Kristo ingong Magmamando sa Gingharian.—Daniel 7:13, 14.

     Kon nganong importante: Bisan ang pinakamaayong tawhanong magmamando posibleng maimpluwensiyahan sa paghimog dili maayo. (Ecclesiastes 7:20) Pero lahi si Jesus kay gipamatud-an niya nga dili siya mahiphipan. (Mateo 4:8-11) Dugang pa, kanunay siyang nagpakitag gugma sa iyang mga sakop ug interesado gyod sa ilang kaayohan.—Salmo 72:12-14.

  3.  3. Balaod. Ang mga balaod sa Gingharian Diyos hingpit ug makahatag pa ganig kalipay.—Salmo 19:7, 8.

     Kon nganong importante: Ang mga balaod sa tawo sagad komplikado, makapabug-at, o dili maimplementar sa saktong paagi, maong maghatag nig kahigayonan sa korapsiyon. Pero ang mga balaod sa Diyos praktikal ug makahatag ug kaayohan. (Isaias 48:17, 18) Dugang pa, kini nga mga balaod dili lang kay maghatag ug solusyon sa binuhatan sa mga tawo kondili sa motibo sab. (Mateo 22:37, 39) Siyempre, ang Diyos makabasag kasingkasing ug seguroon niya nga ang maong mga balaod maimplementar sa mahigugmaong paagi.—Jeremias 17:10.

 Gidapit ka namo sa pagkat-og dugang sa Bibliya bahin sa gisaad sa Diyos nga gobyerno nga walay korapsiyon.

a Sumala sa usa ka kahulogan, ang “korapsiyon” nagpasabot ug pag-abuso sa gihatag nga gahom aron makabenepisyo.

b Jehova ang personal nga ngalan sa Diyos. (Salmo 83:18) Tan-awa ang artikulo nga “Kinsa si Jehova?